УКРАЇНСЬКИЙ ОСВІТНІЙ
ЦЕНТР РЕФОРМ
29.11.2017.

Cемінар «Можливості та ризики розвитку сільського зеленого туризму»

Сільський зелений туризм - надзвичайно важливий фактор стабільного розвитку сільських територій. За оцінками експертів, загальний обсяг потенційного доходу від розвитку сільського зеленого туризму в Україні може перевищувати 500 мільйонів гривень на рік. Крім економічної вигоди, розвиток сільського туризму має велике соціальне значення. Зокрема, він сприяє зростанню зайнятості, поліпшенню демографічної ситуації на селі, поверненню молоді, забезпечує позитивні зрушення в інфраструктурі та розвиток сільської місцевості.

 

  Основні можливості та ризики розвитку сільського зеленого туризму обговорили учасники семінару, проведеного 24 листопада 2017 року Спілкою сприяння розвитку сільського зеленого туризму (Спілка СЗТ України) за підтримки проекту ПРООН в Україні «Зміцнення бізнес-об’єднань малих і середніх підприємств», який реалізується за фінансової підтримки Державного секретаріату Швейцарії з економічних питань (SECO) та  проекту «Програма підтримки аграрного і сільського розвитку» («Агросільрозвиток»), що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID).

 

У семінарі взяли участь: Віктор Шеремета, заступник Міністра аграрної політики та продовольства України; Олена Ковальова, заступник Міністра аграрної політики та продовольства України; Андрій Стефанович, директор департаменту Міністерства аграрної політики та продовольства України; Роман Корінець,  керівник робочої групи з розвитку сільських  територій; Андрій Заїка, керівник проекту ПРООН «Зміцнення бізнес-об’єднань малих і середніх підприємств»; Олександр Каліберда, керівник напряму аграрної політики проекту USAID «Програма підтримки аграрного і сільського розвитку»; Володимир Васильєв, голова Спілки СЗТ України; Юрій Зінько, член правління Спілки СЗТ України, ст. викладач кафедри туризму Львівського національного університету імені Івана Франка, головний експерт-консультант з категоризації ГО «Спілка СЗТ України»; Олена Гафурова, член правління Спілки СЗТ України, професор кафедри аграрного, земельного та екологічного права імені академіка В.З.Янчука Національного університету біоресурсів і природокористування України; Олена Бородіна, завідувач відділу економіки і політики аграрних перетворень Інституту економіки та прогнозування НАН України, професор, член-кореспондент НАНУ; Сергій Киризюк, старший науковий співробітник Інституту економіки та прогнозування НАНУ.

 

Учасники семінару проаналізували позитивні та негативні фактори розвитку сільського зеленого туризму в Україні.

До позитивних належать:

 • зростання попиту на відпочинок на селі,
 • наявність більш-менш сприятливих нормативно-законовчих підстав для розвитку,
 • активна діяльність НУО у популяризації сільського зеленого туризму - семінари, тренінги, виставки, фестивалі, видання рекламної продукції,
 • збільшення кількості фахівців та тренерів з НУО, які пройшли навчання в інших країнах,
 • активне залучення сільського населення до цієї сфери діяльності,
 • активізація партнерства та співпраця НУО та органів виконавчої влади,
 • підвищення ролі місцевих територіальних громад,
 • підвищення ролі ЗМІ у популяризації відпочинку на селі,
 • підтримка розвитку сільського зеленого туризму на центральному та регіональному рівнях.

 

До негативних тенденцій можна віднести:

 • нормативно-правову невизначеність терміну «послуги у сфері сільського зеленого туризму», питань оподаткування та статистики,
 • відсутність фахівців та експертів з питань розвитку сільського зеленого туризму в органах виконавчої влади та місцевих територіальних громадах,
 • відсутність центрального органу виконавчої влади для координації зусиль з моделювання та впровадження механізмів розвитку СЗТ,
 • відсутність бачення місця та ролі НУО у питаннях розвитку сільського зеленого туризму.

 

Поєднання позитивних і негативних факторів призвело до стихійного, несистемного розвитку сільського зеленого туризму в Україні. Ринок сільського туризму до цього часу перебуває на стадії становлення, яке затягнулося на майже 20 років. Наразі у сільській місцевості нараховується до 200 тис. садиб, які могли б надавати високоякісні послуги у сфері сільського туризму, проте на заваді цьому стоїть відсутність необхідної законодавчо-правової бази.

 

На жаль, законопроект № 2232а «Про внесення змін до Закону України «Про особисте селянське господарство» щодо розвитку сільського та екологічного (зеленого) туризму» від 25 липня 2017 р., підготовлений Комітетом ВРУ з питань аграрної політики та земельних відносин до другого читання, не відповідає інтересам учасників ринку сільського туризму. Його прийняття без внесення суттєвих змін призведе до порушення прав як членів ОСГ, так і туристів. Перші будуть обмежені в праві надання таких туристичних послуг, як розміщення та харчування туристів, що передбачено чинним законодавством. Другі - у праві на свободу пересування, яке передбачає у тому числі і вільний вибір туристами тимчасових засобів розміщення. Крім того, діяльність у сфері сільського зеленого туризму підміняється іншими видами туризму (екологічний (зелений) та сільський).

Також залишається неврегульованим питання визнання непідприємницькою діяльність у сфері сільського зеленого туризму, яка здійснюється на базі ОСГ. Це ускладнює здійснення цього виду діяльності та призводить до непорозумінь між сільськими господарями та представниками органів державної влади та місцевого самоврядування. Такий стан речей створює підґрунтя для зменшення рівня доходів членів ОСГ, що загострює соціальні проблеми на селі.

 

Сьогодні першочерговими завданнями Спілки сприяння розвитку сільського зеленого туризму в Україні є лобіювання Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про особисте селянське господарство» щодо розвитку сільського та екологічного (зеленого) туризму» в варіанті, що був запропонований до першогому читання, впровадження категоризації «Українська гостинна садиба» та екологічного маркування «Зелена садиба», як внутрішніх стандартів Спілки, створення умов для навчання та вдосконалення діяльності в сфері сільського зеленого туризму.

LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

Адреси офісів:
01024, Київ, вул. Академіка Богомольця, 7/14, оф.182
02002, Київ, вул. Микільсько-Слобідська, 2б, 3 під'їзд, 13 поверх, оф. 285.

E-mail: cure@cure.org.ua
Тел/Факс (044) 490-69-88/89/90