УКРАЇНСЬКИЙ ОСВІТНІЙ
ЦЕНТР РЕФОРМ
07.03.2018.

Результати круглого столу на тему «Сільський зелений туризм - проблеми розвитку» освітні виклики

14 лютого 2018 року  в ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»  відбувся круглий стіл на тему «Сільський зелений туризм - проблеми розвитку», присвячений удосконаленню фахової системи підготовки та перепідготовки робітників і фахівців сфери сільського зеленого туризму.

 

Метою заходу було проаналізувати перелік навчальних програм для власників ОСГ (особистих селянських господарств) і ФГ (фермерських господарств) та фахівців у сфері сільського туризму, обговорити порядок підготовки та внесення змін в навчальні курси, надати пропозиції до навчальних програм, стандартів з сільського туризму Міністерству освіти та науки України для подальшого обговорення.

Роботу круглого столу відкрив голова ГО «Спілка СЗТ України» Володимир Васильєв.

Про навчальні програми з сільського туризму в аграрних закладах освіти розповіла професор Іщенко Тетяна Дем'янівна, виконуюча обов’язки директора  Державної установи «Науково-методичний центр інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності вищих навчальних закладів «Агроосвіта». Вона зазначила, що в Україні на сьогоднішній день функціонує 129 аграрних закладів освіти, з них 22 заклади вищої освіти. Для підготовки студентів і фахівців з питань сільського зеленого туризму було створено регіональні навчально-практичні центри на базі Екологічного коледжу Львівського НАУ та Бердянського коледжу Таврійського ДАТУ. Крім того, аграрними закладами освіти проводяться круглі столи, семінари за участю місцевих влад з питань економічного та соціального розвитку сільських територій, де значна увага приділяється важливості сільського зеленого туризму.

 

Значний інтерес у фахівців викликала доповідь завідувача кафедри аграрного консалтингу і туризму НУБіП Україн, професора Кальна-Дубінюк Тетяни Прокопівни, яка представила новий підручник з сільського зеленого туризму і розповіла про підготовку фахівців з сільського туризму в аграрних вузах, зокрема, НУБіП України.

 

Про навчально-методичне забезпечення і практику викладання дисципліни «Сільський туризм» у навчальних закладах України та польський досвід доповів доцент кафедри туризму Львівського національного університету імені Івана Франка Зінько Юрій Володимирович.

 

Заступник директора Стрийського аграрного коледжу Петринець Василь  Юліанович поділився власним досвідом навчального забезпечення та підготовки фахівців з сільського туризму у аграрному коледжі.

 

Змістовною стала заключна дискусія з проблем і перспектив освітньої підготовки фахівців з сільського туризму. Її результатом стала підготовка аналітичного звіту про освітню діяльність в галузі сільського туризму та констатовані наявні позитивні зрушення в освіті. Зокрема, розробка методичних рекомендацій «Впровадження сільського зеленого туризму в навчальний процес» в рамках Проекту ЄС, створення орієнтовної програми навчальних дисциплін для підготовки фахівців  «молодший спеціаліст» спеціальності «Туризм» в аграрних технікумах і коледжах,  програми вибіркової навчальної дисципліни «Управління сільським зеленим туризмом» для підготовки магістрів спеціальності «Менеджмент» в аграрних закладах вищої освіти та  програми вибіркової навчальної дисципліни «Екологічний туризм» для підготовки бакалаврів спеціальності «Екологія» в аграрних закладах вищої освіти.

 

Було наголошено, що в аграрних навчальних закладах всіх рівнів освіти викладається лише інтегрований навчальний курс з сільського та екологічного туризму, а не окрема програма. Зростаюча потреба в кваліфікованих кадрах в сфері сільського туризму свідчить про необхідність створення окремого курсу «Сільський туризм». Також важливим є впровадження навчальних програм з сільського туризму як вибіркових дисциплін при підготовці фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» та рекомендованого набору дисциплін для спеціальності з сільського туризму при підготовці магістрів. Крім того, для удосконалення існуючого навчально-методичного забезпечення з урахуванням вимог аграрного бізнесу та міжнародного досвіду необхідним є налагодження контакту між закладами освіти і агросадибами задля проведення практик студентів і літніх студентських шкіл з сільського туризму, збільшення просвітницької роботи щодо розвитку сільського туризму, розробки циклу програм, проведення тренінгів, ведення майданчика з генерування ідей, дискусій та обміну досвідом в сфері сільського зеленого туризму.

Для детального ознайомлення в додатках нижче представлений аналітичний звіт та презентація програми вдосконалення та перепідготовки робітників і фахівців для сфери сільського зеленого туризму.

LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

Додані файли:
files/slon/anal_tichnij_zv_t.doc
files/slon/_schenko_T._Udoskonalennya_fahovoi_sistemi_pfdgotovki_ta_perep_dgotovki_rob_tnik_v___fah_vts_v_dlya_sferi_s_lskogo_zelenogo_turizmu.pdf

Адреси офісів:
01024, Київ, вул. Академіка Богомольця, 7/14, оф.182
02002, Київ, вул. Микільсько-Слобідська, 2б, 3 під'їзд, 13 поверх, оф. 285.

E-mail: cure@cure.org.ua
Тел/Факс (044) 490-69-88/89/90