УКРАЇНСЬКИЙ ОСВІТНІЙ
ЦЕНТР РЕФОРМ
18.06.2013.

Сільська обслуговуюча кооперація отримала нову нормативно-правову платформу для розвитку

Парламентом та урядом України останнім часом прийнято ряд нових нормативно-правових актів з питань створення та організації господарської діяльності сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів. Зокрема, наприкінці травня Міністерство аграрної політики та продовольства України затвердило новий Примірний статут сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів. Зроблено це було на виконання оновленого Закону України «Про сільськогосподарську кооперацію», який набрав чинності 19 січня 2013 року.

Прямий стосунок до появи Примірного статуту у новій редакції мав Проект USAID «АгроІнвест». Його представник - спеціаліст з розвитку організацій виробників Владислав КАРПЕНКО розповів про роль цього документа для подальшого розвитку кооперативного руху на селі.

- Що саме підштовхнуло до необхідності розробки нового Примірного статуту сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів?

- Хотілося б зазначити, що розробці й ухваленню нового Примірного статуту сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів передувала довга і копітка робота. Насамперед, це – розробка Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про сільськогосподарську кооперацію». Значення цього законодавчого акту величезне: він покликаний докорінно змінити ситуацію на користь кооперативного руху. І нам дуже приємно, що до його розробки долучалися і співробітники нашого Проекту.

Закон був ухвалений Верховною Радою 20 листопада 2012 року і підписаний Президентом України в січні поточного року. Цей закон, серед іншого, уточнив поняття кооперативних виплат, участі у господарській діяльності в сільськогосподарському обслуговуючому кооперативі, порядок визначення розміру пайового внеску кожного члена кооперативу тощо. Але чи не найголовніше – він чітко визначив неприбутковий характер діяльності сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів. Завдяки цьому статусу вдалося вирішити проблему подвійного оподаткування.

Одним із прикінцевих положень закону є вимога до кооперативів та кооперативних об’єднань протягом року з моменту набуття його чинності (тобто, з 19 січня 2013 року), привести свої статути у відповідність до його вимог. Тож довелося поспішати з розробкою нового Примірного статуту сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів.

- Хто ініціював розробку Примірного статуту сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів?

- Ініціатива належить Міністерству аграрної політики та продовольства України. З відповідним запитом воно звернулося до Проекту «АгроІнвест». Ми зорганізували та виконали велику роботу з підготовки Примірного статуту у відповідності до вимог нової редакції Закону України «Про сільськогосподарську кооперацію» та ряду інших законодавчих актів, що регламентують створення і організацію господарської діяльності кооперативів.

- Чи долучались до розробки нового Примірного статуту представники інших організацій?

- Безперечно. Основним нашим партнером у цьому питанні була  Всеукраїнська громадська організація «Союз учасників сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів України». І це не випадково, оскільки її представники знають кооперативний рух зсередини – всі його сильні та слабкі сторони, проблеми, з якими стикаються члени сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, можливості їх вирішення. До того ж Союз має дуже великий досвід роботи з кооператорами, тісно контактує з ними. За їх підтримки всю підготовчу роботу, в тому числі і обговорення, було розгорнуто не лише в столиці, а й у регіонах. Ми мали на меті почути думки людей, які живуть в різних місцевостях і стикаються з різними проблемами. Все це треба було взяти до уваги з тим, щоб кінцевий варіант документа допоміг їм уникати цих проблем.

Зокрема, проект Примірного статуту обговорювався на регіональних семінарах, які були проведені у Львові, Дніпропетровську, Сімферополі, Києві. До участі в них долучалися представники кооперативів, сільськогосподарських дорадчих служб, місцевих органів влади, наукових закладів тощо. Висловлені ними зауваження та пропозиції були ретельно проаналізовані. Найцінніші з них враховувалися розробниками нового Примірного статуту.

Тож можна з впевненістю сказати, що затверджений Міністерством аграрної політики та продовольства України новий Примірний статут сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів став результатом колективної і злагодженої роботи.

- Які вади мав попередній варіант Примірного статуту сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів?

- Насправді попередній варіант Примірного статуту мав багато недоліків, та я зупинюся лише на двох з них. Перший – документ не відповідав вимогам чинного законодавства. Часом він входив з ним у суперечність. А це – неприпустимо. Самі кооператори наполягали на тому, аби Примірний статут, як кажуть, крокував у ногу з діючим законодавством.

І другий недолік – у попередньому Примірному статуті не було чітко прописано положення про ознаки неприбутковості в діяльності сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів. З цієї причини у стосунках з податківцями виникали численні суперечності.

Зазвичай, якщо обслуговуючий кооператив продавав за договорами купівлі-продажу продукцію селян, які входили до його складу, податківці нараховували податок на всю суму доходу. При цьому не зважали на те, що вона належала не кооперативу, а кооператорам. Виникало так зване подвійне оподаткування, про яке багато говорилося (на рівні кооперативу за всю продану продукцію, а потім оподаткування доходу членів кооперативу).

Оновлений закон «Про сільськогосподарську кооперацію» і новий Примірний статут поклали край старій суперечці з податківцями. У цьому сенсі він надійно захистив фінансові інтереси кооператорів та кооперативів, визначивши, що на рівні кооперативів потрібно оподатковувати лише оплату за послуги, які кооперативи надають своїм членам по переробці цієї продукції, її реалізації тощо.

- Які інші положення, варті особливої уваги, закріплює новий Примірний статут?

- Нова редакція Примірного статуту визначає та прописує норми і положення, які закріплені в оновленій редакції Закону України «Про сільськогосподарську кооперацію». Це дуже важливо і ми про це вже говорили.

Новий Примірний статут має зв'язок з Правилами внутрішньогосподарської діяльності кооперативу. Зокрема, він чітко визначає статус членів кооперативу та їх відношення до його засновників. У Примірному статуті сказано, що засновники набувають статусу членів кооперативу відразу після його державної реєстрації.

Також у новому Примірному статуті уточнено положення про неподільний фонд кооперативу. Він не підлягає поділу між його членами і за рішенням ліквідаційної комісії передається іншим кооперативним організаціям або зараховується до доходу бюджету.

Ще однією новелою є посилання на охорону навколишнього середовища. Кооператив зобов’язаний виконувати всі вимоги щодо збереження довкілля, раціонального використання і відтворення природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки.

Це було зроблено для того, аби сільські жителі, члени кооперативів зважали на екологічну безпеку нашої держави і тих територій, на яких здійснюють свою виробничу діяльність.

- Що дасть сільськогосподарському кооперативному руху поява такого документа?

- Нинішній Примірний статут значно скоротить час та полегшить підготовку засновницьких документів при створенні нових кооперативів, полегшить приведення у відповідність до норм чинного законодавства статутів діючих кооперативів і, як результат, - у цілому  сприятиме розвитку сільськогосподарської обслуговуючої кооперації на селі.  Це одне з тих пріоритетних завдань, яке йому належить виконати.

Якщо зростатиме кількість обслуговуючих кооперативів, то, зрозуміло, збільшуватимуться й обсяги послуг, які вони надаватимуть сільському населенню. Урізноманітнюватимуться й напрямки їх сільськогосподарської діяльності. Від того користь матимуть не лише селяни – все українське населення, яке зацікавлене споживати якісну і доступну за ціною сільськогосподарську продукцію.

- Чи проводиться Проектом «АгроІнвест» інша робота з покращення законодавчого та нормативно-правового поля діяльності сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів?

- Так, звичайно. Ухвалення нового Примірного статуту є одним із послідовних кроків вдосконалення нормативно-правової бази діяльності сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів. Так, «АгроІнвестом» Міністерству аграрної політики та продовольства України надані пропозиції з удосконалення проекту «Методичних рекомендацій щодо системи обліку та аналізу діяльності сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів», які вкрай необхідні на місцях для забезпечення належного бухгалтерського обліку в кооперативах.

За ініціативи Міністерства аграрної політики і продовольства України розпочата робота по розробці систематизованого науково-практичного коментаря до Закону України «Про сільськогосподарську кооперацію» та дотичних законодавчих актів. Такий коментар буде корисним, у першу чергу, для власників особистих селянських господарств, малих і середніх сільгоспвиробників, які створили або планують створити сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи, а також представникам органів місцевого самоврядування і державної влади.

Крім того, розпочато роботу з економічного обґрунтування внесення змін та доповнень до Податкового кодексу України в частині оподаткування податком на додану вартість продукції, яка виробляється фізичними особами-членами сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів та реалізовується через такі кооперативи.

Як бачите, ми намагаємося не зупинятися на досягнутому, постійно рухаємося вперед, адже відчуваємо, що ця робота є надзвичайно важливою. Нас у цьому дуже підтримують і самі кооператори.

Михайло ВЕРНИГОРА,
Національний прес-клуб з аграрних та земельних питань

LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

Додані файли:
Сельская обслуживающая кооперация получила новую нормативно-правовую платформу для развития
Сільська обслуговуюча кооперація отримала нову нормативно-правову платформу для розвитку

Адреси офісів:
01024, Київ, вул. Академіка Богомольця, 7/14, оф.182
02002, Київ, вул. Микільсько-Слобідська, 2б, 3 під'їзд, 13 поверх, оф. 285.

E-mail: cure@cure.org.ua
Тел/Факс (044) 490-69-88/89/90