УКРАЇНСЬКИЙ ОСВІТНІЙ
ЦЕНТР РЕФОРМ
07.03.2018.

У Києві відбулася конференція «Сучасні виклики для сільського зеленого туризму України: правові, освітні, організаційні та ринкові аспекти»

1 березня 2018 р. у Києві відбулася конференція «Сучасні виклики для сільського зеленого туризму України: правові, освітні, організаційні та ринкові аспекти». В конференції взяли участь близько 100 представників влади, ЗМІ, громадських організацій, освітніх закладів, власники садиб та підприємств,  які зацікавлені в розвитку сільського зеленого туризм в Україні. Учасники заходу дискутували довкола найбільш злободенних для розвитку сільського зеленого туризму проблем: законодавства у сфері сільського зеленого туризму, створення стандартів сільського зеленого туризму, кластерної економічної самоорганізації місцевих громад, використання платформи Інтернет для комунікацій та інформування, удосконалення системи фахової підготовки та перепідготовки фахівців сільського зеленого туризму.

В дискусіях взяли участь: Володимир Васильєв - голова Спілки сільського зеленого туризму України, Михайло Товт - почесний голова Спілки сільського зеленого туризму України, ст.н.с. Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, Владлен Сисун - координатор проекту ПРООН «Зміцнення бізнес-об’єднань малих і середніх підприємств», Олександр Каліберда - керівник напряму аграрної політики проекту USAID «Програма підтримки аграрного і сільського розвитку», Олена Гафурова - член правління Спілки СЗТ України, професор кафедри аграрного, земельного та екологічного права імені академіка В. З. Янчука Національного університету біоресурсів і природокористування України, Василь Брензович - народний депутат України, Олена Бородіна – завідувач відділу економіки і політики аграрних перетворень Інституту економіки та прогнозування НАН України, член-кореспондент НАНУ, Володимир Єрмоленко - завідувач кафедри аграрного, земельного та екологічного права ім. академіка В.З. Янчука Національного університету біоресурсів і природокористування України, Світлана Марченко - доцент кафедри земельного та аграрного права Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, Юрій Зінько - член правління Спілки СЗТ України, ст. викладач кафедри туризму Львівського національного університету імені Франка, головний експертконсультант з категоризації ГО «Спілка СЗТ України», Юлія Слива - доцент кафедри стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції Національного університету біоресурсів і природокористування України, Віталій Дем’ян - менеджер етнографічно-екологічного кластеру «Бойківські газди», Львівська область; Оксана Клебан - менеджер агроекотуристичного кластеру «Гостинна бойківська Долинщина», Івано-Франківська область, Олександр Паларієв - керівник проекту агро-еколого-рекреаційного кластеру «Фрумушика-Нова», Одеська область, В’ячеслав Осадчий - завідувач кафедри інформатики і кібернетики Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького, Тетяна Іщенко - в. о. директора  Державної установи «Науковометодичний центр інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності вищих навчальних закладів «Агроосвіта». 

Обговорюючи проблему вдосконалення законодавства у сфері сільського зеленого туризму, народний депутат України Василь Брензович, зосередився на оцінці перспектив прийняття Законопроекту №2232а та №7400, проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері туризму» та негативно оцінив зміни в законопроектах, що були внесені профільним комітетом Верховної Ради.

Радикальні погляди на проблему законодавчого регулювання в сфері сільського зеленого туризму висловила завідувачка відділу економіки і політики аграрних перетворень Інституту економіки та прогнозування НАН України, професор, член-кореспондент НАНУ Олена Бородіна. Вона вважає за необхідне повністю змінити законодавство щодо сільського зеленого туризму, а не обмежуватися внесенням деяких змін.

«Я поділяю ту точку зору, що нам дійсно треба змінювати все законодавство принципово. Якщо ми будемо вносити якісь поправки до закону чи зміни, як показує досвід, це перетворюється в ще більшу катастрофу для надання послуг сільської гостинності. Тому, хоча це важко, хоча це затратно і вимагає багато зусиль та часу, необхідно розробляти принципово нове, принципово інше законодавство, яке регулює діяльність сімейних фермерських господарств і сімейних садиб у сільській місцевості», - наголосила Бородіна.

Вона зауважила, що українська законодавча система із моменту незалежності й до цього часу залишається орієнтованою на крупнотоварне виробництво.  

«Сільський туризм - це не туристична діяльність, а продовження сільськогосподарської діяльності сільських садиб. І в усьому світі, розуміючи важливість сегменту сімейного господарювання на селі, і те, що йому дуже важко виживати тільки від того, що займатися сільськогосподарською діяльністю, держава своїми заходами, своїми різними економічними важелями, допомагає їм диверсифікувати свою діяльність для того, щоб збільшити ці доходи. Так от сільський зелений туризм це не туристична діяльність, а надання послуг гостинності в сільській місцевості. Так це розглядається в Європі, так розглядається в Америці, на всіх континентах. У нас, на жаль, до цього не дійшли, і будь-які законодавчі зміни більше орієнтуються на туризм і підприємницьку діяльність», - пояснила науковець.

Окрема дискусійна панель була присвячена проблемі створення системних стандартів сільського зеленого туризму. Головний експерт-консультант з категоризації Спілки сприяння розвитку сільського зеленого туризму Юрій Зінько наголосив, що існуюча програма добровільної категоризації «Українська гостинна садиба» є системою внутрішнього контролю послуг та призначена гарантувати якість та безпеку послуг сільського зеленого туризму. Засадничою умовою при розробці стандартів стала їх прийнятність як для господарів сільських садиб, так і для туристів. На часі формування всеукраїнської мережі категоризованих садиб, - наголосив Юрій Зінько.

Змістовною стала дискусія з проблем і перспектив освітньої підготовки фахівців з сільського туризму. Виконувачка обов’язків директора «Науково-методичного центру інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності вищих навчальних закладів «Агроосвіта» Тетяна Іщенко презентувала інформацію про освітню діяльність в галузі сільського туризму. Вона, зокрема, звернула увагу присутніх на те, що в усіх аграрних навчальних закладах викладається інтегрований навчальний курс з сільського та екологічного туризму, однак існує потреба у модернізації навчальних програм. Важливим є розробка стандарту навчальних програм з сільського туризму як вибіркових дисциплін при підготовці фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» та рекомендованого набору дисциплін для спеціальності з сільського туризму при підготовці магістрів, - наголосила Тетяна Іщенко.

На конференції була презентована брошура «Сільський зелений туризм - від роз’єднаних садиб до територіальних кластерів».

 

 

Організатором конференції виступила всеукраїнська ГО «Cпілка сприяння розвитку cільського зеленого туризму в Україні» за підтримки проекту ПРООН в Україні «Зміцнення бізнес-об'єднань малих і середніх підприємств», який реалізується за фінансової підтримки Державного секретаріату Швейцарії з економічних питань (SECO) та Проекту «Програма підтримки аграрного і сільського розвитку» («Агросільрозвиток»), що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID). 

LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

Адреси офісів:
01024, Київ, вул. Академіка Богомольця, 7/14, оф.182
02002, Київ, вул. Микільсько-Слобідська, 2б, 3 під'їзд, 13 поверх, оф. 285.

E-mail: cure@cure.org.ua
Тел/Факс (044) 490-69-88/89/90