УКРАЇНСЬКИЙ ОСВІТНІЙ
ЦЕНТР РЕФОРМ
10.11.2017.

У Києві відбувся семінар «Основи знань з надання гостинності особистими селянськими та фермерськими господарствами»

Розвиток сільського зеленого туризму - перевірений шлях покращення економічної, екологічної та культурно-побутової ситуації на селі. Цим шляхом пройшли багато країн Європи і кращий їх досвід має стати у нагоді нашій країні. Розвиток сільського зеленого туризму - один з напрямків розширення доходів сільського населення, він сприяє охороні природи, збереженню національної культурно-історичної спадщини.

 

З основами знань з надання гостинності особистими селянськими та фермерськими господарствами в сфері сільського туризму могли познайомитися учасники семінару, проведеного 8 листопада 2017 року Спілкою сприяння розвитку сільського зеленого туризму (Спілка СЗТ України) в рамках проведення XIV Міжнародної агропромислової виставки АГРОФОРУМ-2017.

 

У семінарі взяли участь: Віктор Шеремета, заступник Міністра аграрної політики та продовольства України, Андрій Заїка, керівник проекту ПРООН «Зміцнення бізнес-об’єднань малих і середніх  підприємств», Олександр Каліберда, керівник напряму аграрної політики проекту USAID «Програма підтримки аграрного і сільського розвитку», Володимир Васильєв, голова Спілки СЗТ України, Юрій Зінько, член правління Спілки СЗТ України, ст. викладач кафедри туризму Львівського національного університету імені Івана Франка, головний експерт-консультант з категоризації ГО «Спілка СЗТ України», Олена Гафурова, член правління Спілки СЗТ України, професор кафедри аграрного, земельного та екологічного права імені академіка В. З. Янчука Національного університету біоресурсів і природокористування України, Олена Бородіна, завідувач відділу економіки і політики аграрних перетворень Інституту економіки та прогнозування НАН України, професор, член-кореспондент НАНУ, Валерій Майборода, заступник керівника німецько-українського фонду Національного банку України, Вячеслав Осадчий, професор, завідувач кафедри інформатики і кібернетики Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького, Сергій Киризюк, старший науковий співробітик Інституту економіки та прогнозування НАНУ, Віталій Дем`ян, власник садиби «Дем`ян В», м.Сколе, Львівська область, Тетяна Кальна-Дубінюк, д.е.н., професор, завідувач кафедри аграрного консалтингу і туризму НУБіП України.

 

Учасники семінару зазначили, що для розвитку сільського туризму в Україні відсутня системна загальнодержавна політика у цій сфері. Для вдосконалення політики у сфері сільського туризму слід брати до уваги досвід країн, які активно розвивають дану сферу. Зокрема, в Польщі масовий сільський туризм зародився на початку 1990-х років. Польське законодавство чітко розмежовує основні поняття та принципи ведення сільського зеленого туризму від інших видів туристичних послуг, що надаються у сільській місцевості та законодавчо віднесені до підприємницької діяльності. У Польщі селяни, які займаються діяльністю у сфері сільського туризму й ті, котрі бажають надавати такі послуг, використовуючи майно власного господарства, мають певну підтримку у тому, що на них не поширюється закон, який регулює господарську (підприємницьку) діяльність. Оскільки діяльність у сфері сільського туризму не належить до підприємницької, грошові доходи за такі послуги не підлягають оподаткуванню. Законодавство Польщі передбачає звільнення отриманих доходів від оподаткування на доходи фізичних осіб.

Більшість агротуристичних господарств Польщі входять у регіональні спілки сільського туризму (окремих регіонів чи воєводств), які об’єднані у загальнодержавну громадську організацію – Польську Федерацію Сільського Туризму «Гостинні господарства». Це дає можливість впорядкувати ринок послуг сільського туризму і успішно просувати їх на вітчизняному та міжнародному рівнях.

 

З 1997 року у Польщі запровадили вимоги до засобів розміщення у сільському туризмі. Ці вимоги охопили різні характеристики засобів розміщення, спектр наявних послуг, рівень комфорту тощо. З того ж часу Польською Федерацією Сільського Туризму «Гостинні господарства» запроваджено категоризацію засобів розміщення у сільському туризмі (4 категорії – базова, 1-ша, 2-га і 3-тя), яка з часом зазнавала змін відповідно до загальноєвропейських вимог до таких закладів і остаточно була оновлена у 2013 році

 

В Польщі і Україні система категоризації садиб в сфері СЗТ є добровільною. Однак, у Польщі господарі садиб, які не пройшли категоризацію, не мають право вільно розміщувати свою пропозицію в рекламних матеріалах, а в нашій країні такого обмеження не існує.

В Україні фізичні особи, які здійснюють діяльність у сфері СЗТ, оподатковуються податком з доходів фізичних осіб на загальних підставах, у порядку, передбаченому розділом ІV ПКУ. Ставка податку становить 18 відсотків бази оподаткування. За українськими законами надавати послуги в сфері сільського зеленого туризму можуть як фізичні особи-підприємці так і фізичні особи, які не є суб'єктами підприємницької діяльності. Фізичні особи - власники або орендарі індивідуальних засобів розміщення  зобов'язані подавати у визначений законодавством строк органу відповідної податкової служби декларацію за встановленою формою про дохід, отриманий від надання таких послуг, вести книгу реєстрації. Порівняльну таблицю регулювання сільського туризму в Польщі та Україні подано в Додатку №1.

 

Окрім знайомства з міжнародним досвідом розвитку сільського туризму, учасники семінару також мали нагоду отримати корисні поради для початківців у сфері надання послуг сільського зеленого туризму:

 • Не варто очікувати високих прибутків у перший рік своєї діяльності. Потрібно щонайменше 2–3 роки роботи та добрі відгуки гостей щоб Ваше господарство досягло бажаного результату.
 • Стартові умови мають у сільському туризмі певне значення, оскільки, володіючи вільними мебльованими приміщеннями, можна одразу ж приймати гостей, а в іншій ситуації треба буде ще створити ці приміщення. В останньому випадку радимо складати так званий бізнес-план. Якщо Ви хочете отримати кредит в банку або допомогу у будь-якій фінансовій установі, без представлення бізнес-плану не відбудеться навіть вступна розмова.
 • Не пропонуйте усього разом, виділіть одну чи декілька особливих послуг, і кожна з них має бути представлена на належному рівні. Знайдіть "родзинку" вашої послуги.
 • Працюйте в команді. Залучайте сусідів та об`єднуйтесь в осередки або кластери сільського туризму. Вступайте до членів Спілки сільського зеленого туризму України. Тільки разом ми будемо успішними.
 • Збирайте інформацію і розширюйте світогляд, читайте фахові журнали і статті. Будьте активним слухачем на семінарах та тренінгах, які проводить Спілка сільського зеленого туризму України.
 • Прислуховуйтесь до відгуків і зауважень своїх гостей, їхню критику трактуйте як добру підказку.
 • Проводьте категоризацію садиби за програмою «Українська гостинна садиба».

7736

В ході зацікавленого обговорення учасники семінару дійшли таких спільних висновків:

 1. В Україні необхідно якнайшвидше впровадити законодавче забезпечення сільського туризму. Зокрема, у Польщі дозволено без оподаткування мати не більше 5 кімнат у власному господарстві. На даний час Спілка СЗТ України пропонує таку кількість обмежити 10 місцями у власному господарстві – такий законопроект №2232а  пройшов перше читання і знаходиться у Верховній Раді України. Необхідна підтримка цього важливого рішення.
 2. Варто опертися на польський досвід щодо поділу форм відпочинку на селі – відпочинок на селі і відпочинок у селянина (агротуризм). Особливу увагу слід приділити розвитку агротуризму у діючих селяньких і фермерських господарствах, які мають добрі можливості для розвитку агротуризму.
 3. В Україні дуже малий спектр агротуристичних продуктів і послуг. Необхідно їх розширити і впровадити такі нові для нас види як агроготелярство, агрогастрономія, агророзваги, агротерапія та інші.
 4. Завдання Спілки СЗТ України на найближчу перспективу полягає у формулюванні головних засад політики у сфері сільського туризму та, спільно зі своїми інституційними партнерами, подання пропозицій органам влади усіх рівнів щодо перегляду державної політики у цій сфері, зокрема, щодо формування сприятливого нормативно-правового забезпечення розвитку цієї сфери, що може допомогти сільському господарю поліпшити свою діяльність або зробити перші кроки у цій сфері.
LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

Адреси офісів:
01024, Київ, вул. Академіка Богомольця, 7/14, оф.182
02002, Київ, вул. Микільсько-Слобідська, 2б, 3 під'їзд, 13 поверх, оф. 285.

E-mail: cure@cure.org.ua
Тел/Факс (044) 490-69-88/89/90