УКРАЇНСЬКИЙ ОСВІТНІЙ
ЦЕНТР РЕФОРМ
16.08.2018.

В УКРАЇНІ СТВОРЮЄТЬСЯ НОВА СИСТЕМА ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

●      Створення  установи фінансового омбудсмена вигідне пересічним українціям та повністю відповідає директивам ЄС. Громадяни зможуть у позасудовому порядку вирішувати конфлікти з фінансовими установами за 60 днів. 

●      Надання регуляторам фінансового ринку функцій з контролю ринкової поведінки фінансових установ зменшить можливості для маніпуляцій та припинить практику безкарного порушення прав споживачів. 

 

 

Львівський прес-клуб, Україна, 16 серпня 2018 р. – Фінансові установи будуть продовжувати масово порушувати права українців, поки Парламент не схвалить законопроекти 2456-д[1] та 8055[2], що зможуть їх захистити.  Обидва законопроекти розроблялись за підтримки експертів Проекту USAID «Трансформація фінансового сектору» та внесені на розгляд Верховної Ради групою депутатів, що представляють різні  політичні сили в Парламенті.  У разі успішного голосування, в Україні буде створено абсолютно нову систему захисту прав споживачів фінансових послуг, а українці будуть захищені від недобросовісних дій фінансових установ.

 

Нова система захисту прав споживачів фінансових послуг почала розбудовуватися в Україні за ініціативи Проекту USAID «Трансформація фінансового сектору». Сьогодні вона складається з Закону «Про споживче кредитування» (набрав чинності 10.06.2017) та двох законопроектів 8055  «Про установу фінансового омбудсмена» та 2456-д «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення захисту прав споживачів фінансових послуг».

 

Прийняття Закону «Про споживче кредитування» стало першим суттєвим кроком на шляху захисту прав споживачів фінансових послуг. Цей закон вперше встановив зобов’язання фінансових установ щодо чесної поведінки при рекламі, розкритті інформації, умовах кредитів, повідомленні реальної вартості кредиту та виборі страхових компаній.  Але за даними проведеного дослідженя Проекту USAID «Трансформація фінансового сектору»[3] (візити методом «таємного покупця» у відділення банків, фінансових компаній та кредитних спілок), є значні розбіжності між нормами Закону та практикою фінансових установ: Закон «Про споживче кредитування» не виконується багатьма фінансовими установами, оскільки в ньому не прописані санкції за невиконання Закону.  Зокрема, попри заборону реклами безпроцентних кредитів кожен десятий знайдений рекламний матеріал говорив, що кредит надається під 0% або близьку до нуля ставку. Крім того, дослідження виявили, що в документах, які надаються клієнтам фінансових установ,  не зазначаються та неправильно вказуються усно реальна річна процентна ставка (РРПС) та загальна вартість кредиту для споживача – консультанти називають розмір номінальної ставки (яка, як правило, низька – 0,01%), але «забувають» сказати про значні комісії за видачу та місячні комісії, в результаті яких РРПС становить 200% річних і більше. Також поширеною залишається заборонена практика нав’язування страхових полісів, коли позичальники не мають можливості вибрати страхову компанію – жодному «таємному покупцю» не дали скористатися правом на вибір страхової компанії.

 

 

 

Постає запитання: чому фінансові установи продовжують порушувати законодавчі вимоги?

«Основною причиною недобросовісних практик є відсутність у регуляторів фінансового ринку достатніх повноважень, особливо права накладати штрафи за порушення прав споживачів. Другою причиною є те, що фінансові установи мало зробили, щоб змінити свої практики та привести їх у повну відповідність до вимог Закону», – коментує ситуацію заступник керівника Проекту USAID «Трансформація фінансового сектору» Юлія Вітка.

Саме законопроект 2456-д пропонує надати регуляторам фінансового ринку (НБУ, НКЦПФР, Нацкомфінпослуг) необхідні інструменти правозастосування (перевірки, порушення справ, штрафи та інше) за порушення Закону.

«Поки законопроект 2456-д не буде схвалений, регулятори не зможуть контролювати виконання фінансовими установами законодавства у сферi захисту прав споживачів фінансових послуг. Ми бачимо, що на практиці фінансові установи демонструють низький «добровільний» рівень дотримання норм Закону. Тому для того, щоб захистити українців, регулятори фінансового сектору мають отримати більше інструментарію для забезпечення «примусового» виконання законів. Від нових правил гри на ринку споживчого кредитування виграють обидві сторони – як споживачі, так і кредитодавці», – впевнений заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань фінансової політики і банківської діяльності Олег Лаврик.

Окрім нових повноважень для регуляторів фінансового ринку, нова система захисту прав споживачів фінансових послуг запроваджує нові механізми вирішення спорів, які виникають між споживачами та фінансовими установами.  В конфліктах з фінансовими установами українці залишаються незахищеними. На сьогодні такі спори може вирішувати лише суд. Але за результатами досліджень, тільки 10% українців довіряють українській судовій системі. Дієвим інструментом розв’язання конфліктних ситуацій між споживачами фінансових послуг і фінансовими установами має стати запровадження фінансового омбудсмена, передбачене законопроектом 8055.

Фінансовий омбудсмен – інституція, яка буде вирішувати у позасудовому порядку спори, пов’язані із наданням фінансовими установами послуг споживачам. Фінансовий омбудсмен, у першу чергу, буде намагатися здійснити медіацію, примирити сторони спору (у країнах ЄС ця процедура є успішною в 60-70% випадків). У разі неможливості досягти примирення, фінансовий омбудсмен буде розглядати спір і приймати відповідне незалежне справедливе рішення.  

«Дуже важливо, що звертатись до фінансового омбудсмена зможуть виключно фізичні особи. Тобто фінансовий омбудсмен – це інструмент саме для людей. По-друге, фінансовий омбудсмен – це не заміна судів, а створення нової ефективної альтернативи їм. Жоден споживач не буде обмежений у конституційному праві звернутися до суду на будь-якому з етапів вирішення спору. Але ми все ж таки сподіваємося, що він буде обирати саме звернення до фінансового омбудсмена. Адже його рішення будуть прийматися неупереджено, компетентно та саме головне досить швидко – в строк до 60 днів. Для порівняння українські суди можуть розглядати такі справи 1-2 роки»,відзначив голова підкомітету з питань виконання рішень Європейського суду з прав людини Комітету Верховної Ради України з питань правової політики та правосуддя Руслан Сидорович.

У законопроекті закладено такий алгоритм призначення фінансового омбудсмена, який дозволить йому бути максимально незалежним. Як показує світовий досвід, така неупереджена та професійна інституція користується довірою громадян.

«Інститут фінансового омбудсмена та механізм позасудового вирішення спорів працює успішно у більшості країн ЄС. Законопроект 8055 – це спроба побудувати і в Україні нову чесну, неупереджену і, найголовніше, ефективну систему вирішення спорів на фінансовому ринку. Цей законопроект, в певному сенсі, є революційним. Тому що він змінює всю філософію взаємовідносин між фінансовими установами та споживачами. В їх основі буде довіра», впевнена експерт із захисту прав споживачів фінансових послуг Проекту USAID «Трансформація фінансового сектору в Україні» Тетяна Бурак. 

 

 

 

###

 

 

 

Американський народ, через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID), надає економічну та гуманітарну допомогу різним країнам світу протягом 50 років. В Україні допомога з боку USAID зосереджується на трьох напрямках: охорона здоров’я та соціальний перехід, економічне зростання, демократія та врядування. Починаючи з 1992 року, USAID надало технічної та гуманітарної допомоги Україні на суму 1,8 млрд. доларів США. За додатковою інформацією щодо програм USAID в Україні просимо звертатися до Управління зв’язків з громадськістю та комунікацій USAID за телефоном: +38 (044) 521-5753 або завітати на наш веб-сайт: http://ukraine.usaid.gov.

 

Мета Проекту «Трансформація фінансового сектору» (жовтень 2016 року – грудень 2020 року) – допомогти перетворити фінансовий сектор України на прозору, справедливу та диверсифіковану систему, яка підтримує підприємства всіх розмірів та слугує потребам людей. Проект підтримує реформування фінансового сектору в Україні та надає допомогу за такими напрямами: підвищення довіри до банківського сектору; розширення доступу до фінансів у небанківському фінансовому секторі; розширення застосування електронних фінансів; реформування пенсійної системи; а також інформаційно-освітня робота з вразливими групами населення для збільшення їхнього залучення до фінансових ринків. Особливу увагу Проект USAID «Трансформація фінансового сектору» приділяє питанням фінансової грамотності та захисту прав споживачів фінансових послуг, щоб допомогти їм отримати впевненість, знання, інформацію та захист, необхідні для розширення можливостей повноцінної участі у фінансових ринках.

 

За додатковою інформацією щодо Проекту USAID «Трансформація фінансового сектору» та його діяльності, просимо звертатися до Групи Проекту з комунікацій та зв’язків з громадськістю за телефоном: +38 0442370210

Сторінка Проекту у Facebook https://www.facebook.com/FSTProject/


[1] Законопроект №2456-д «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення захисту прав споживачів фінансових послуг»,

[2] Законопроект №8055 «Про установу фінансового омбудсмена»

[3] Дослідження Проекту USAID «Трансформація фінансового сектору» «Споживче кредитування в Україні: будуємо мости між законом та практикою» (друга хвиля) – грудень 2017-лютий 2018 року

LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

Адреси офісів:
01024, Київ, вул. Академіка Богомольця, 7/14, оф.182
02002, Київ, вул. Микільсько-Слобідська, 2б, 3 під'їзд, 13 поверх, оф. 285.

E-mail: cure@cure.org.ua
Тел/Факс (044) 490-69-88/89/90