УКРАЇНСЬКИЙ ОСВІТНІЙ
ЦЕНТР РЕФОРМ
10.09.2012.

Аналітичний моніторинговий звіт СЕРПЕНЬ 2012

УКРАЇНСЬКИЙ ОСВІТНІЙ ЦЕНТР РЕФОРМ (УОЦР)

Аналітичний моніторинговий звіт

Серпень 2012

УОЦР попереджає: «джинси» в Інтернеті значно побільшало, а балансу - менше, ніж в газетах.

З серпня джинсарі в Інтернеті нехтують стандартами більше, ніж їхні колеги в пресі. Інтернет медіа наповнюються джинсою: кожна п’ята новина є заангажованою. Вибори в медіа перетворюються на безвідповідальне годування громадян неякісною агітацією під виглядом новин.

Український освітній центр реформ продовжує моніторинг друкованих та Інтернет медіа на предмет дотримання ними професійних стандартів. Моніторинг охоплює Львівську, Донецьку, Харківську, Сумську, Вінницьку області та Автономну Республіку Крим. Кожний регіон  представлений шістьма регіональними друкованими та двома он-лайн виданнями . В цьому звіті наведено результати моніторингу за серпень, що здійснювався з  6 по 11 серпня  2012 року. Всього було проаналізовано 687 матеріалів друкованих видань та 292 матеріали он-лайн видань.

Моніторинг недобросовісної реклами («джинса» та немаркована реклама)

У серпні незалежними експертами відзначається подальше зростання    кількості політичної «джинси» в регіональних ЗМІ. У загальному потоці суспільно важливої інформації в пресі найбільше матеріалів з ознаками політичної та комерційної замовності зафіксовано експертами у Сумах –34%, Донецьку - 25,2% та Харкові 24,82%; найменше замовних публікацій – у Вінниці (19,4%).
 

З таблиці  (вгорі) видно, що протягом 5 місяців серед видів недобросовісної реклами переважає та, що з ознаками політичної замовності.  При цьому, частка матеріалів із ознаками комерційної замовності була майже рівною політичній у квітні (13% і 16% відповідно), а вже з травня її частка зменшилася у два, а то і в три рази. Частка неналежно маркованої реклами також впала у травні порівняно з квітнем і тримається на рівні від 4,5% (червень) до 8,2% (серпень).

У серпні експерти звернули увагу, що кількість «джинси» суттєво зросла й у Львові (22,1%). Досі львівські медіа демонстрували відносну незаангажованість (у липні 9,9% матеріалів з ознаками замовності. У деяких регіональних виданнях відсоток політичної «джинси», як і раніше, сягає або перевищує половину оцінених матеріалів. Першість в антирейтингу вже вкотре займає газета «Білопільщина» (Суми) - 61,1%, далі -  «Львівська газета» - 58,3%; «Сумщина» - 50,%; «Харьковские известия»  – 41,2%.  У донецькому виданні «Вечерний Донецк» (36,1%); вінницькому «33 каналі» (35,7%); «Крымской газете» (36,8)  та «Крымскому времени» 31,3%, львівському Zikу (33,3%); сумській «Ваш шанс» (34,1%); «Вечернем Харькове» (31,8%)   – орієнтовно кожен третій матеріал містить ознаки політичної замовності.
 

З графіка видно, що в чотирьох областях: Донецькій,Сумській, Харківській областях та Криму частка «джинси» у друкованих ЗМІ вища за частку замовних матеріалів у он-лайн виданнях. Тільки у Вінниці та Львові –інтернет – «джинса» переважає.  У серпні  найбільше  заангажованої інформації пропонували своїм читачам медіа Сум, найменше – Донецьк (друковані та он-лайн разом).

 Он-лайн Щодо он-лайн видань, то найбільше заангажованими у серпні, на думку експертів, є львівські (26,4%); вінницькі (25,4%); сумські (21,4%) та харківські (21,9%). Серед сайтів, що друкують велику кількість матеріалів, які спотворюють уявлення читачів про події у суспільстві, зафіксовано львівський «Zik» - 34,3%; «Новый Севастополь»  - 22,7%, вінницький «Май-він» - 31,3%; «Сумиінфо» -31%; донецький «УраИнформ» - 16,7%.
 

Як видно з графіка, частка матеріалів із ознаками замовності – політичної та комерційної – була більшою у друкованих виданнях, порівняно із он-лайн виданнями, хоча у серпні  показали тенденцію до зближення. При цьому, з квітня по липень серед он-лайн видань частка матеріалів із ознаками замовності була в середньому вдвічі менша від цього показника для друкованих медіа; в серпні кількість он-лайн джинси збільшилась – таким, на думку експертів, виявився кожен п’ятий матеріал.

 Моніторинг дотримання професійних стандартів журналістики в регіональних ЗМІ

У серпні середній бал дотримання журналістських стандартів у шести регіонах знизився до 3,45 бала з можливих 6-ти (у липні - 3,69). Це відбулось за рахунок рівномірного погіршення майже всіх стандартів, за винятком стандарту «точності». Суттєве падіння якості контенту показали львівські та харківські газети. Не спасли ситуацію газети Криму та Сум, в яких дещо підвищились стандарти порівняно з липнем цього року.
 

На думку експертів, традиційно журналісти найкраще дотримуються стандартів достовірності – 0,79 та точності 0,78. Трохи гірша ситуація з оперативністю інформації, яку пропонують медіа своїм читачам, та відокремленням фактів від коментарів (0,56 в обох випадках). Найгірша ситуація, наголошують експерти, як і раніше, з повнотою розкриття теми матеріалів та дотриманням балансу думок.

Найгірше дотримувались професійних стандартів у серпні, згідно оцінок експертів, журналісти Львова – 3,18 ( у липні вони мали найвищий бал - 4,62) та Харкова  3,04 (у травні 4,06).

На думку експертів, у всіх регіонах, де оцінювалися публікації, ті ж самі стандарти регулярно порушують й он-лайн журналісти.
 

При цьому у серпні в он-лайн медіа бали за оперативність, достовірність, відокремлення фактів від коментарів – є вищими, ніж у друкованих виданнях. У стандартів «баланс  думок і точок зору» і «повнота представлених фактів» – бал нижчий, ніж у друкованих. Точність – приблизно на тому самому рівні. Традиційно не дотримуючись балансу при висвітленні суспільно важливих подій (19 % збалансованих новин), Інтернет журналісти подавали новини достовірніше (86%), точніше (80%), а в 63% повідомлень відокремлювали власні думки від фактів, що є вищим показником, ніж у пресі, але погано дотримувались повноти розкриття теми (34%).  

Моніторинг свідчить, що журналісти он-лайн видань Криму, Вінниці та Сум у серпні користувалися достовірними джерелами інформації при відборі новин, але при цьому спотворювали картину дійсності за рахунок одностороннього подання фактів й в деяких випадках дозволяли власні коментарі та оцінки, що є порушенням критерію відокремлення фактів від коментарів.

Виходячи з показників моніторингу, лише 20% он-лайн новин регіонів, де проводиться моніторинг, подають інформацію збалансовано. Недостовірне висвітлення подій може свідчити про свідому редакційну політику або низький професійний рівень журналістів.

Детальніше про ситуацію у регіонах можна дізнатися зі звітів експертів на сайті УОЦР.

УОЦР використовує методологію моніторингу, що розроблена проектом «У-Медіа» Інтерньюз Нетворк (www.umedia.kiev.ua) спільно з Інститутом масової інформації (http://imi.org.ua) та неурядовою організацією «Телекритика» (www.telekritika.ua).

Стисло про методологію

Моніторинг проводиться один раз на місяць по плаваючому графіку 1-3-2-4 тиждень. Експертами здійснюється оцінка засобів масової інформації власних регіонів та перехресне оцінювання за ротаційним планом, що дає можливість об’єктивного підходу.

Критеріями для відбору засобів масової інформації були суспільно-політична значимість, що стосується інтересів та прав більшості громадян; наявність власного контенту; обсяг та склад читацької аудиторії; наклад видання або ж кількість відвідувань сайту.

Кінцева оцінка проводиться за усередненими показниками, розрахованими на базі зведених власної та перехресної оцінки кожного регіону за відповідний період.

Моніторинг дотримання журналістських стандартів відбувався за шістьма критеріями: 1.Баланс думок / точок зору ; 2.Оперативність; 3.Достовірність (посилання на джерела); 4.Відокремлення фактів від коментарів; 5.Точність; 6.Повнота представлення фактів /інф. по проблемі.

Критеріями для визначення матеріалів із ознаками замовності та цензури є наступні чинники: 1 - матеріал відстоює або просуває  інтереси однієї сторони; 2 - цілком або майже ідентичний матеріал надрукований  в інших ЗМІ; 3 - експертами є особи, які некомпетентні коментувати подію або процес; 4 - безпідставно акцентується увага лише на позитивних або негативних характеристиках суб’єкта; 5 - матеріал містить елементи, які сприяють реалізації товарів, робіт або послуг одного суб’єкта; 6 - «протокольні» матеріали з заходів чиновників/політиків, в яких відсутня зрозуміла суспільно-важлива новина.

Експертні групи сформовані з медіа експертів, викладачів факультетів журналістики, соціологів та працюючих журналістів по три особи в кожній регіональній групі. Робота експертів координується партнерськими організаціями УОЦР: Львівським прес-клубом, Агенцією регіонального розвитку (Донецьк), Харківським прес-клубом, Сумським та Вінницьким прес-клубами.Інформацію про експертів можна отримати на сайті Українського освітнього центру реформ.

Моніторинг дотримання професійних стандартів регіональними друкованими та он-лайн медіа здійснюється громадською організацією Український освітній центр реформза підтримки USAID, наданої через «Інтерньюз Нетворк». Метою моніторингу є підвищення рівня медіа грамотності українського суспільства, стимулювання медіа до відповідальності, дотримання журналістських стандартів та підвищення якості медіа контенту.

Для моніторингу було відібрано по 6 регіональних друкованих та два онлайн медіа у Львівській, Донецькій, Харківській, Сумській, Вінницькій областях та АРК. 

LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

Адреси офісів:
01024, Київ, вул. Академіка Богомольця, 7/14, оф.182
02002, Київ, вул. Микільсько-Слобідська, 2б, 3 під'їзд, 13 поверх, оф. 285.

E-mail: cure@cure.org.ua
Тел/Факс (044) 490-69-88/89/90