УКРАЇНСЬКИЙ ОСВІТНІЙ
ЦЕНТР РЕФОРМ
15.08.2012.

Результати моніторингу ЗМІ: Донецьк, липень 2012

ДОНЕЦЬК
ЛИПЕНЬ 2012

Результати моніторингу друкованих і Інтернет засобів масової інформації є оцінними судженнями відповідно до статті 47-1 Закону України «Про інформацію» і не мають офіційного характеру.
Наявність ознак порушення журналістських стандартів або ознак прихованої реклами в матеріалі не може вважатися як доказ отримання редакцією або журналістом майнової чи іншої винагороди за вчинення такого порушення.
У роботі використовується методологія «Інтерньюз Нетворк», Інституту масової інформації (м. Київ, http://imi.org.ua) та Телекритикою.
Проект «У-Медіа» має на меті сприяння розвитку вільного, динамічного та професійного сектору засобів масової інформації України, виступає в ролі незалежного спостерігача за дотриманням суспільних інтересів та захищає свободу слова і фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та виконується «Інтерньюз Нетворк».
Донецькі експерти з громадських організацій провели дослідження низки друкованих і електронних газет нашої області. Оцінили за певною методикою як дотримуються журналістські стандарти при подачі матеріалів, якою мірою розповсюджені у різних виданнях «замовних» матеріалів, так звана «джинса». Робота велась впродовж шести місяців (з лютого по липень 2012 року). Вона стала частиною загальноукраїнського моніторингу ЗМІ, організованого міжнародною громадською організацією «Інтерньюз-Україна», програмою "У-Медіа".
Заявлена мета моніторингу матеріалів регіональних суспільно-політичних видань та сайтів - покращення рівня ЗМІ, дотримання стандартів журналістики, виявлення «замовних» і неналежно маркованих матеріалів рекламного характеру та поширення отриманих результатів серед суспільства. Моніторинг має показати якість та неупередженість регіональних ЗМІ, рівень доступу громадян до об’єктивної інформації, свободи слова та свободи преси. Оцінюванню піддавалися в Донецькій області вісім ЗМІ: газети «Жизнь», «Донбасс-Неделя», «Донецкие новости», «Вечерний Донецк», «Вечерняя Макеевка», тижневик «Панорама», Інтернет-видання «Новости Донбасса» і «УРА-Информ.Донбасс», як одні з найбільш прогресуючих і таких, що впливають на формування громадської думки в інформаційному просторі регіону.
Оцінки донецьких експертів
За півроку опрацьовано 870 матеріалів. Всі вони оцінювались на дотримання журналістських стандартів, на наявність ознак замовності, на відповідність вимогам щодо маркування матеріалів рекламного характеру. Стандарти включали оцінку по шести індикаторам: - баланс думок / точок зору; - оперативність; - достовірність (посилання на джерела); - відокремлення фактів від коментарів; - точність; - повнота представлення фактів. При максимальній можливій оцінці в 6 балів донецькі видання набрали в середньому 4,14 бали. В цілому, таким чином, заробили оцінку «добре».
Цікаво, що при порівнянні друкованих і електронних ЗМІ «змагання виграли» електронні сайти (3,93 бали проти 4,35). Можливо це натяк на сумне майбутнє друкованих ЗМІ, на «смерть» газет під тиском Інтернету і цифрових технологій, що активно обговорюється у світі? У всякому разі газети за оперативністю повністю програють електронним сайтам – 0,71 бали проти 0,92.
Правда, електронні ЗМІ програли суттєво по іншому критерію – по балансу думок в публікаціях, що характеризує об’єктивність інформації. Співвідношення 0,43 проти 0,29 на користь друкованої преси. Взагалі, збалансованість матеріалів – найбільш провальна позиція наших ЗМІ. Вона на першому місці серед негативів. Подається здебільшого лише одна точка зору, протягується одна позиція, аргументи інші не приводяться, ігноруються. Це один з способів маніпулювання громадською думкою.
Експерти виділили ще дві слабкі у порівнянні з іншими позиції у матеріалах преси, що моніторилась. Це повнота представлених фактів та невідділення фактів від авторських коментарів про них. Лише в 60-70% оцінених матеріалів стандарти були дотримані.
З більш сильних сторін, окрім оперативності подачі інформації, названі ще достовірність або посилання на джерела інформації та точність як наведення конкретних даних. Сумарно 80-90 % інформації відповідають цим стандартам.
Таким чином, загальна картина відносно дотримання стандартів якісної журналістики досить суперечлива і неоднорідна по різним виданням. Більшість матеріалів базовим стандартам все-таки відповідають. Однак, великими лишаються площі, з яких громадянин отримує неповноцінний інформаційний продукт. Переконливо підтверджують це оцінки наявності матеріалів з ознаками замовних.
Табл. 1. Наявність матеріалів з ознаками замовних в донецьких ЗМІ за 02-07.2012
 (оцінка донецьких експертів)

ЗМІ Політична "джинса"

Комерційна "джинса"

Неналежне маркування

реклами

Всього

К-ть
%
К-ть
%
К-ть
%
 К-ть
 %
Друковані ЗМІ
86
14
63
11
45
7
 194
 32
Електронні ЗМІ
12
5
15
6
10
3
37
14
Всього
98
12
78
9
55
6
231
27

З 870 оцінених матеріалів на думку експертів 231 мали ознаки замовності. Частка «джинси» становить 27%, більш ніж кожний четвертий матеріал в донецькій пресі.
Наявності реклами у ЗМІ не викликає жодного сумніву, бо це є одним з видів комерційної діяльності.  Умови її розміщення чітко прописані і регламентуються законом. Вона має бути позначена як реклама, щоб громадянин мав ясний орієнтир відносно природи цієї інформації. Проте видання рекламного продукту за об’єктивне інформування є обман споживачів.
Оцінки конкретних видань
Стандарти

Табл. 3 Рівень дотримання стандартів в окремих виданнях (оцінки донецьких експертів за 6 міс. та зовнішніх експертів за 4 міс., бали)

Видання

Узагальнена оцінка

Баланс думок / точок зору

Оперативність

Достовірність

Факти vs коментарі

Точність

Повнота Фактів
д/е
з/е
д/е
з/е
д/е
з/е
д/е
з/е
д/е
з/е
 д/е
 з/е
д/е
з/е
«Жизнь»  3,82
 3,52
 0,47
 0,40
 0,69
 0,46
 0,77
 0,45
 0,56
 0,37
 0,83
 0,49
 0,51
 0,32
«Донбасс-Неделя»  4,32
 3,89
 0,42
 0,29
 0,79
 0,48
 0,86
 0,53
 0,72
 0,43
 0,82
 0,55
 0,71
 0,40
«Донецкие новости»  3,79
 3,61
 0,47
 0,60
 0,62
 0,34
 0,78
 0,46
 0,65
 0,36
 0,71
 0,47
 0,55
  0,38
«Вечерний Донецк»  3,93
 2,96
 0,33
 0,07
 0,76
 0,40
 0,86
 0,46
 0,64
 0,34
 0,73
 0,44
 0,62
 0,28
«Вечерняя Макеевка»  3,42
 3,25
 0,34
 0,24
 0,74
 0,30
 0,69
 0,53
 0,47
 0,38
 0,71
 0,50
 0,48
 0,30
«Панорама»  4,12
 3,95
 0,55
 0,43
 0,62
 0,34
 0,98
 0,64
 0,58
 0,46
 0,79
 0,53
 0,60
 0,38
«Новости Донбасса»  4,09
 3,97
 0,23
 0,19
 0,93
 0,53
 0,97
 0,59
 0,62
 0,56
 0,73
 0,50
 0,62
 0,35
«УРА-Информ. Донбасс»  4,61
 4,10
 0,33
 0,24
 0,91
 0,52
 0,96
 0,61
 0,82
 0,54
 0,85
 0,56
 0,74
 0,35

Згідно даних моніторингу, який був проведений донецькими експертами серед друкованих ЗМІ найбільш відповідає журналістським стандартам газета «Донбасс-Неделя» (0,43 бали з 1 максимуму), на другому місті - тижневик «Панорама» з 4,12 балами, далі йде «Вечерний Донецк» - 3,93. Середній бал - 3,82 показала газета «Жизнь», замикають список «Донецкие новости» (3,79) та «Вечерняя Макеевка» (3,42).
Якщо порівнювати друковані та Інтернет ЗМІ, то в останніх більше матеріалів відповідають журналістським стандартам. Так, он-лайн видання «УРА-Информ.Донббасс» отримало 4,61 бали, а портал «Новости Донбасса» був оцінений на 4,09 бали.
Дещо відрізняється оцінка регіональних експертів. За їх результатами стандартам найбільш відповідає серед друкованих ЗМІ тижневик «Панорама» (3,95) та газета «Донбасс-Неделя» (3,89). Третю позицію займає «Донецкие новости» (3,61), четверту – газета «Жизнь» (3,52). Замикають список «Вечерняя Макеевка» (3,25) та «Вечерний Донецк» (2,96).
Донецькі Інтернет-видання за свої матеріали експертами з інших регіонів також були оцінені вище від друкованих ЗМІ. Так, портал «УРА-Информ.Донббасс» отримав 4,10 бали, а «Новости Донбасса» - 3,97.
«Джинса»
Табл. 4 Матеріали з ознаками замовних та неналежного маркування (оцінки донецьких експертів за 6 міс. та зовнішніх експертів за 4 міс., %)

Видання
Політична "джинса"

Комерційна "джинса"

Немаркована реклама

Всього

д/е
з/е
д/е
з/е
д/е
з/е
д/е
з/е
«Жизнь» 18 26 2 6 8 1  28  33
«Донбасс-Неделя» 9
12
8
6
16
17
 33
 35
«Донецкие новости» 12
17
10
6
14
12
 36
 35
«Вечерний Донецк» 14
16
12
10
15
13
 41
 39
«Вечерняя Макеевка» 24
27
9
4
10
11
 43
 42
«Панорама» 10
14
6
4
9
9
 25
 27
«Новости Донбасса» 5
11
5
0
8
8
 18
 19
«УРА-Информ. Донбасс» 4
6
6
0
3
6
 13
 12

Перше місце в антирейтингу видань за кількістю розміщуваної «джинси» і немаркованої реклами утримує «Вечерняя Макеевка». Масштаби вражаючі: з усього масиву рецензованих матеріалів більше чотирьох з кожних десяти – матеріали з ознаками таких порушень (42-43%). Основна частка яких приходиться на політичну джинсу (24-27%). Друга позиція належить газеті «Вечерний Донецк», яка має близькі показники вказаних відхилень від журналістської етики та норм закону про рекламу (39-41%). У них відносно рівномірна присутність матеріалів з політичною, комерційною джинсою та немаркованою рекламою. Правда, за кількістю комерційної джинси вони випередили всіх (10-12%). Третє місце антирейтингу за сумарними показниками у тижневика «Донецкие новости», де більш ніж кожен третій матеріал з ознаками вказаних порушень (35-36%). Недалеко від лідерів знаходяться інші друковані видання. «Донбасс-Неделя» отримала зауваження до третини рецензованих публікацій (33-35%), значною мірою завдяки лідерству по кількості неналежно маркованої реклами (16-17%).  В газеті «Жизнь» кількість матеріалів з ознаками відхилень від норм також близько третини (28-33%), основна частка яких приходиться на політичну «джинсу» (18-26%). Тижневик «Панорама» має найбільш скромний результат по «джинсі» серед друкованих видань, «всього лиш» 25-27% - кожна четверта публікація з оцінених. Інтернет-видання «Новости Донбасса» та «УРА-Информ.Донбасс» мають помітно менше матеріалів з ознаками джинси та неналежного маркування. У першого видання таких публікацій виявлено 18-19%, у другого – 12-13%.
Громадянське суспільство не має лишатися байдужим до хвороб нашого інформаційного поля - порушень стандартів журналістської роботи, засилля різної джинси, адже інформаційне здоров’я – умова здоров’я всього суспільства. Тому інформування про це людей розцінюємо як можливість попередити і дати громадянам більше шансів на свідомий вибір відповіді на поставлене питання щодо довіри до нашої «четвертої влади».

Просимо взяти до уваги!
Результати моніторингу друкованих засобів масової інформації є оцінювальними судженнями відповідно до статті 47-1 Закону України «Про інформацію» і не мають офіційного характеру.
Наявність ознак порушення журналістських стандартів або ознак прихованої реклами в матеріалі не може розглядатися як доказ отримання редакцією або журналістом майнової чи іншої винагороди за вчинення такого порушення.
 

LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

Адреси офісів:
01024, Київ, вул. Академіка Богомольця, 7/14, оф.182
02002, Київ, вул. Микільсько-Слобідська, 2б, 3 під'їзд, 13 поверх, оф. 285.

E-mail: cure@cure.org.ua
Тел/Факс (044) 490-69-88/89/90