УКРАЇНСЬКИЙ ОСВІТНІЙ
ЦЕНТР РЕФОРМ
15.08.2012.

Результати моніторингу ЗМІ: Суми, липень 2012

СУМИ
ЛИПЕНЬ 2012

У матеріалах продовжує бракувати балансу думок та повноти інформації, - констатують експепрти проекту
У липні  було здійснено моніторинг шести друкованих та двох Інтернет-видань регіону: обласних газет «Данкор», «Сумщина», «Панорама», «Ваш шанс» та районних «Вперед» (Сумський р-н) і «Білопільщина» (Білопільський р-н); сайтів «Сумиінфо» та «Всі Суми».
 Була проведена відбірка матеріалів із загального обсягу публікацій у таких числах видань: «Білопільщина»: №89-91 від 14 липня та №92-95 від 21 липня; «Ваш шанс»: №29 від 18-25  липня; «Вперед»: № 28 від 13 липня та № 29 від 20 липня; «Данкор»: № 28 від 11 липня та №29 від 18 липня; «Панорама»: № 30 від 18-25 липня; «Сумщина»: № 76-77 від 14 липня та №78-79 від 21 липня. Також оцінювалися матеріали сайтів у термін із 16 до 21 липня. Загалом оцінено в друкованих виданнях 102 публікації, у Інтернет-виданнях 42 матеріали. Всього – 144 журналістські роботи.
Моніторинг мав на меті два завдання. Перше – відстеження наявності матеріалів із ознаками замовності. Тобто експерти мають зробити висновок щодо ознак політичної, комерційної замовності та щодо неналежного маркування. (До останніх  відносяться матеріали з ознаками реклами, марковані іншим чином, ніж словами «реклама» або «на правах реклами»). Друге – визначення відповідності матеріалів стандартам журналістики.
Згідно з висновками експертів щодо наявності замовних матеріалів, дослідження засвідчило, що серед друкованих видань найбільше матеріалів із ознаками замовності містить газета «Білопільщина» – 75% від оглянутих публікацій. Для порівняння: у лютому це видання розмістило 86,7% від оглянутих, у березні – 33,3%, у квітні – 53,3%, у травні – 53,33 %, у червні – 70,59%. від оглянутих. Тобто помітне зростання матеріалів із ознаками замовності.
Другу позицію за кількістю замовних матеріалів займає газета «Сумщина» – 53,33% від розглянутого контенту.  У даній газеті впродовж перших трьох місяців діяльності моніторингу спостерігалася практично рівна частка замовних матеріалів: лютий – 53,3%, березень – 53,3%, квітень – 50%. У травні число матеріалів із ознаками замовності знизилося до 37,5%. У червні різко зросло до 72,73%. Липень показує повернення газети до свого стабільного числа розміщення замовних матеріалів.
Третьою за кількістю розміщення матеріалів із ознаками замовності є газета «Ваш шанс» – 35% від оглянутих.  У лютому це видання розмістило 23,5%  матеріалів із ознаками замовності, у березні –  36,4%, у квітні – 42,1%, у травні – 50 %, у червні – 25%. Тобто після значного спаду кількість замовних матеріалів знову зростає.
Четверту сходинку в цьому списку займає газета «Вперед» – 20%. Минулого місяця це видання посіло останнє місце за кількістю матеріалів із ознаками замовності – 6,67%. Як бачимо, порівняно до інших комунальних видано воно продовжує показувати невисокий рівень матеріалів із прикметами «джинси». Для порівняння: у лютому «Вперед» розмістила 46,7% таких матеріалів, у березні – 26,7%, квітні – 53,3%, травні – 26,7% матеріалів із ознаками замовності з оглянутого контенту. Тобто газета намагається втриматися від передвиборчої гонки за «джинсою». Підтвердити це можна на прикладі таких публікацій. У газеті «Вперед» (№ 28 від 13 липня) і в газеті «Білопільщина» (№89-91 від 14 липня) розміщено один і той же матеріал передвиборчого спрямування: «Ні!» – продажу землі» автора Григорія Єфімова. Але якщо «Білопільщина» дає його як звичайний авторський, то «Вперед» ставить значок реклами. Хай це неналежно маркована реклама, але все ж помітне бажання редакції дотримуватися певною мірою журналістських стандартів.
Наступною за кількістю матеріалів із ознаками замовності є газета  «Данкор» – 18,75%. Тут  традиційно дають помірну кількість таких публікацій: лютий – 20% матеріалів від числа оглянутих; березень – 0%; квітень – 12,5%; травень – 20 %, червень  –  12,5%.
Цього місяця вперше найменшу кількість матеріалів із ознаками замовності дала газета «Панорама» – 15%. Для порівняння: у лютому «Панорама» розмістила 26,7% матеріалів із ознаками замовності з числа оглянутих; у березні – 44%, у квітні – 55%, у  травні – 25%, у червні – 29,41%.
Щодо кількості замовних матеріалів на сайтах. Сайт «Сумиінфо» показав показник 28,57%.   Нагадаємо: в лютому тут було розміщено 66,7% матеріалів із ознаками замовності з оглянутого контенту; у березні – 76,2%, у квітні – 61,9%, у травні –  61,9 %, у червні –   19,05%. Тобто число зросло, але порівняно до попереднього періоду воно все ж невисоке. На сайті «Всі Суми» відсоток  матеріалів із ознаками замовності становить, як і попереднього місяця, 4,76%.
Загальний стан розміщення матеріалів із ознаками замовності можна прослідкувати з наступного графіка.
Як бачимо, якоїсь спільної тенденції для всіх видань загалом і для кожного видання зокрема наразі визначити неможливо.
Щодо класифікації матеріалів із ознаками замовності на політичні та комерційні.
Найбільше матеріалів із ознаками політичної замовності містить газета «Білопільщина»:  12 матеріалів із 16 оглянутих. Наступні газети: «Сумщина»  – 8 із 15 оглянутих; «Ваш шанс» – 7 із 20;  по 3 матеріали з ознаками політичної замовності вмістили газети «Данкор»,  «Панорама» та «Вперед». На сайтах таких матеріалів 6 у «Сумиінфо» та 1 у «Всі Суми»
Комерційні пріоритети ЗМІ виглядають так. Найбільше матеріалів у газеті  «Ваш шанс»: 5 із 20 оглянутих. 2 матеріали у «Сумщині», по одному  –  в «Данкорі», «Панорамі» та «Вперед». На сайтах подібних матеріалів не виявлено.
Стосовно матеріалів, які мають неналежне маркування, то першість у їх розміщенні, як і попереднього місяця, зайняла газета «Панорама» – 25% (5 матеріалів). Два матеріали знайдено у газеті «Ваш шанс» – 10% та один у газеті «Вперед».
Щодо дотримання стандартів, експерти при максимальній оцінці 6 за кожен матеріал (1 бал за кожний із 6 критеріїв) вивели  такі середні оцінки за матеріал  (від найвищої – до найнижчої у липні):
«Данкор» –     4,44  /у червні – 4,25 /у травні – 4,22 /у квітні – 4,8   /у березні – 4,5    /у лютому – 4,33
«Ваш шанс» – 3,83 /у червні – 3,92 /у травні –  3,5   /у квітні – 4,77  /у березні – 2,71  /у лютому – 3,24
«Сумиінфо» – 3,52 /у червні – 2,86 /у травні – 2,7    /у квітні – 2,62  /у березні – 2,52  /у лютому – 2,52
 «Вперед» –     3,5  /у червні – 4,13 /у травні – 3,29  /у квітні – 2,14  /у березні – 3,62  /у лютому – 2,73
«Всі Суми» –  3,38 /у червні – 3,48 /у травні – 3,57  /у квітні – 3,32  /у березні – 3,76  /у лютому – 2,90
«Сумщина» – 3,33 /у червні – 3,18 /у травні – 3,94  /у квітні – 3,2    /у березні – 3,56  /у лютому – 3,29
«Панорама» – 3,27 /у червні – 3,6  /у травні – 3,95   /у квітні – 2,72  /у березні – 3,64 /у лютому – 3,46
 «Білопільщина» –3,25/у червні – 3,13 /у травні – 2,62 /у квітні – 3,87 /у березні – 3,69 /у лютому – 2,69

Тобто на першій позиції, як і у травні й червні, «Данкор». Незначно понизив свої позиції «Ваш шанс», який, втім, залишається на другому місці. Несподівано на третю позицію вийшов сайт «Сумиінфо», який досі показував низькі стандарти. Поліпшила показники «Сумщина», а «Вперед» і «Панорама» їх знизили. Але в середньому показник дотримання стандартів усіма оглянутими ЗМІ залишається практично на такому ж рівні, як попереднього  місяця.  
Щодо дотримання окремих стандартів, то на першу позицію в друкованих виданнях, як і минулого місяця, вийшла  точність – 0,96 бала (червень – 0,91 бала);  на другій  оперативність – 0,84 (червень – 0,81), на третій – достовірність – 0,82 бала (червень – 0,87).
Як і раніше, найкритичніша ситуація з балансом думок – 0,2 бала. Так само невисокий бал має критерій відокремлення фактів від коментарів – 0,43 бала. Повноту інформації витримано   на 0,35 бала. Ці показники незначно відрізняються від попереднього місяця.
На сайтах перше місце займає оперативність – 1 бал (червень – 0,86 бала). Друга  – точність – 0,98 бала (червень – 0,88). На третій позиції, як і минулого місяця, достовірність – 0,95 бала (червень – 0,83 бала). Як і в друкованих виданнях, найгірша ситуація з балансом думок – лише 0,07 бала (у червні –  0,02 бала). Повнота представлення інформації становить 0,1 бала (червень – 0,12 бала). Відокремлення фактів від коментарів оцінено в 0,36 балів (у червні  – 0,45 бала.
Моніторинг здійснювала група сумських експертів у складі Алли Ярової, кандидата філологічних наук, проректора Української академії банківської справи; Олега Медуниці, магістра управління суспільним розвитком, голови громадської організації «Бюро аналізу політики» та Володимира Садівничого, кандидата наук із соціальних комунікацій, доцента, заступника завідувача кафедри журналістики та філології Сумського державного університету.  
Критеріями для визначення матеріалів із ознаками замовності та цензури є наступні чинники: 1 – матеріал відстоює або просуває  інтереси однієї сторони; 2 – цілком або майже ідентичний матеріал надрукований  в інших ЗМІ; 3 – експертами є особи, які некомпетентні коментувати подію або процес; 4 – безпідставно акцентується увага лише на позитивних або негативних характеристиках суб’єкта; 5 – матеріал містить елементи, які сприяють реалізації товарів, робіт або послуг одного суб’єкта; 6 – «протокольні» матеріали з заходів чиновників/політиків, в яких відсутня зрозуміла суспільно-важлива новина.
Щодо визначення відповідності стандартам експерти спираються на такі критерії: 1 – баланс думок або ж точок зору (категорія передбачає представлення всіх сторін конфлікту); 2 – оперативність; 3 – достовірність (категорія передбачає наявність посилання на джерела та чітку авторизацію кожної думки); 4 – відокремлення фактів від коментарів (категорія передбачає чітке позначення початку і кінця кожної думки, виключає будь-які журналістські оцінки і міркування); 5 – точність (відповідність кожного поданого факту реальності, точність цитування думок, назв, цифр та інших даних); 6 – повнота представлення фактів чи інформації з проблеми (категорія передбачає  вичерпну подачу ключових фактів за темою; обов’язковою є також наявність якісних бекграундів).

Просимо взяти до уваги!
Результати моніторингу друкованих засобів масової інформації є оцінювальними судженнями відповідно до статті 47-1 Закону України «Про інформацію» і не мають офіційного характеру.
Наявність ознак порушення журналістських стандартів або ознак прихованої реклами в матеріалі не може розглядатися як доказ отримання редакцією або журналістом майнової чи іншої винагороди за вчинення такого порушення.

LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

Адреси офісів:
01024, Київ, вул. Академіка Богомольця, 7/14, оф.182
02002, Київ, вул. Микільсько-Слобідська, 2б, 3 під'їзд, 13 поверх, оф. 285.

E-mail: cure@cure.org.ua
Тел/Факс (044) 490-69-88/89/90