УКРАЇНСЬКИЙ ОСВІТНІЙ
ЦЕНТР РЕФОРМ
15.09.2012.

Результати моніторингу ЗМІ: Донецьк, серпень 2012

ДОНЕЦЬК
СЕРПЕНЬ 2012

 В серпні 2012 року  група незалежних експертів продовжувала моніторити матеріали шести донецьких друкованих засобів масової інформації і двох Інтернет-видань з метою дослідження ситуації щодо дотримання стандартів журналістської етики, виявлення матеріалів із ознаками комерційної або політичної замовності,  прихованої реклами.

Оцінувалися відомі масовому читачу, традиційно популярні в Донбасі газети «Жизнь», «Донбасс.Неделя», «Донецкие новости», «Вечерний Донецк», «Вечерняя Макеевка», тижневик «Панорама», а також інтернет-видання «Новости Донбасса» і «УРА-Інформ» як одні з найбільш прогресуючих і впливаючих на формування громадської думки в інформаційному просторі Донбасу.

В серпні 2012 року було оцінено 109 матеріалів у друкованих виданнях і 46 в он-лайн ЗМІ. На думку експертів в друкованих ЗМІ було розміщено 7 (6,42%) неналежно маркованих матеріалів, 29 (26.1%) матеріалів  з ознаками замовності. Із загальної кількості матеріалів, які експертною групою були віднесені до таких, що мають  ознаки замовності, доля матеріалів політичної замовності становить біля двох третин -  18 (62,0%). Лідируючі позиції щодо матеріалів із ознаками політичної «прихильності» у серпні 2012 р. посідали газети «Донецкие Новости» (5),  «Жизнь» (4), «Донбасс.Неделя» та «Вечерний Донецк» по три матеріали. У порівнянні із попереднім місяцем (липнем)  маємо відзначити збільшення   відсотка матеріалів із ознаками політичної замовності  на 2% (з 14,6% до 16,5%), і майже незмінне розміщення комерційної (близька 10%).

В електронних виданнях експертна група виявила 5 матеріалів із ознаками замовності (3-«Новости Донбасса», 2 –«УраИнформ»).

 До ознак замовності експерти відносили такі характеристики як:

а) наявність цілком або майже ідентичного матеріалу в інших ЗМІ, особливо, якщо в цих ЗМІ такий матеріал маркований як реклама;

б) матеріал містить елементи, які сприяють реалізації товарів, робіт або послуг певного суб’єкта (вказування в матеріалі адреси магазину, контактного телефону фірми тощо, прізвища, посади керівника, решта);

в) фігурування в матеріалі в якості експерта особи, яка некомпетентна коментувати подію або процес, котрим присвячений матеріал, зважаючи на рід занять та сферу інтересів такої особи;

г) безпідставне акцентування уваги лише на позитивних або негативних характеристиках певного товару (суб’єкта) що могло б міститися в назвах матеріалів, епітетах, порівняннях, решта.

 У порівнянні з дослідженнями минулих місяців серпень за кількістю матеріалів із ознаками комерційної або політичної замовності став поряд з червнем. Кількість матеріалів із ознаками замовності коливається на протязі останніх 7-ми місяців в друкованих ЗМІ з мінімального значення у лютому  20, до максимального у квітні  - 40 матеріалів і наближається до середнього рівня трохи більша 25 матеріалів.

Місяць

Всього

Озн.політ. замовності

Озн.комерц. замовності

лютий

20

8

12

березень

21

14

7

квітень

40

21

19

травень

27

12

15

червень

27

17

10

липень

25

16

9

серпень

29

18

11

В Інтернет виданнях очевидною є динаміка зменшення кількості матеріалів із ознаками замовності з максимального значення у березні 11 до мінімального в червні (3 матеріали) і незначного зростання в останні 2 місяці (7 та 5 матеріалів).

Щодо динаміки за 7 місяців, то ситуація характеризується наступними даними.

 

Політична «джинса»

Комерційна «джинса»

Неналежне маркування реклами

Всього

6 місяців%

Серпень %

6 місяців%

Серпень %

6 місяців%

Серпень %

6 місяців%

Серпень %

Друковані ЗМІ

14%

16,5%

11%

10%

7%

6%

32%

33%

Електронні ЗМІ

5%

10,8%

6%

2%

3%

4%

14%

17%

Отже, суттєвих  відмінностей в політиці донецьких друкованих видань щодо розміщення на своїх шпальтах прихованої реклами не спостерігається.

Друга позиція – дотримання журналістських стандартів. Оцінювання суспільно-важливих матеріалів новинного та інформаційного характеру проводилося за Методикою Інституту масової інформації (http://imi.org.ua/) на предмет дотримання наступних журналістських стандартів: 1) баланс думок і точок зору (збалансованість); 2) оперативність (актуальність) матеріалу; 3) достовірність (посилання на джерела); 4) відокремлення фактів від коментарів; 5) точність подачі інформації; 6) повнота представлення фактів (інформації) по проблемі. 

На думку експертів в друкованих виданнях  найчастіше журналістським матеріалам бракує дотримання балансу думок: лише близько 4 матеріалів з кожних десяти дотримувалися балансу (0.38). Достатньо часто бракує повноти висвітлення теми  (55%). У порівнянні з попереднім місяцем майже по всім позиціям  ситуація хоч й ненабагато, але погіршилася.  За ознаками дотримання балансу думок на 0,4 бали, достовірності на 0,6 бала, повноти висвітлення фактів на 0,8 бала. 

 По Інтернет виданнях на відміну від друкованих ЗМІ дуже низьким залишається показник по критерію балансу думок (0,11). По іншим критеріям показники Інтеренет видань значно перевищують аналогічні показники друкованих видань, але хоча й не суттєво, на 0,03- 0,10 балу, поступаються своїм же показникам минулого місяця.

  В порівнянні з даними попередніх місяців загальна оцінка дотримання журналіських стандартів всіма донецькими ЗМІ погіршилася на 0,37 бали.

Видання

Узагальнена оцінка

Баланс думок/точок зору

Опера-тивність

Достовірність

Факти vs коментарі

Точність

Повнота  фактів

 6 місяців

серпень

6 місяців

серпень

6 місяців

серпень

6 місяців

серпень

6 місяців

серпень

6 місяців

серпень

6 місяців

серпень

«Жизнь»

3,82

3.11

0,47

0,41

0,69

0,47

0,77

0,89

0,56

0,37

0,83

0,63

0,51

0,42

«Донбасс-Неделя»

4,32

3,47

0,42

0,41

0,79

0,41

0,86

0,82

0,72

0,53

0,82

0,82

0,71

0,47

«Донецкие новости»

3,79

4.33

0,47

0,57

0,62

0,71

0,78

0,76

0,65

0,81

0,71

0,86

0,55

0,62

«Вечерний Донецк»

3,93

3.17

0,33

0,22

0,76

0,61

0,86

0,61

0,64

0,56

0,73

0,56

0,62

0,61

«Вечерняя Макеевка»

3,42

3,29

0,34

0,24

0,74

0,30

0,69

0,53

0,47

0,38

0,71

0,50

0,48

0,30

«Панорама»

4,12

4,71

0,55

0,43

0,62

0,34

0,98

0,64

0,58

0,46

0,79

0,53

0,60

0,38

«Новости Донбасса»

4,09

3,08

0,23

0,08

0,93

0,80

0,97

0,88

0,62

0,36

0,73

0,68

0,62

0,28

«УРА-Информ. Донбасс»

4,61

4,24

0,33

0,14

0,91

0,76

0,96

0,86

0,82

0,86

0,85

0,81

0,74

0,81

Така картина, на погляд експертів, не претендує на стовідсотково об’єктивную, враховуючи ту обставину, що оцінці підлягали лише матеріали новинного та інформаційного характеру за другий тиждень серпня. Інші матеріали до експертної оцінки не обиралися.  Але означена  вибірка продиктована вимогами проектного завдання і не залежить від суб’єктивного бачення членів експертної групи.
Просимо взяти до уваги!
Результати моніторингу друкованих засобів масової інформації є оцінювальними судженнями відповідно до статті 47-1 Закону України «Про інформацію» і не мають офіційного характеру.
Наявність ознак порушення журналістських стандартів або ознак прихованої реклами в матеріалі не може розглядатися як доказ отримання редакцією або журналістом майнової чи іншої винагороди за вчинення такого порушення.

LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

Адреси офісів:
01024, Київ, вул. Академіка Богомольця, 7/14, оф.182
02002, Київ, вул. Микільсько-Слобідська, 2б, 3 під'їзд, 13 поверх, оф. 285.

E-mail: cure@cure.org.ua
Тел/Факс (044) 490-69-88/89/90