УКРАЇНСЬКИЙ ОСВІТНІЙ
ЦЕНТР РЕФОРМ
15.09.2012.

Результати моніторингу ЗМІ: Суми, серпень 2012

СУМИ
СЕРПЕНЬ 2012

ДОСЛІДЖЕННЯ РОБОТИ СУМСЬКИХ МЕДІА  В ЛИПНІ ЗАСВІДЧИЛО: КІЛЬКІСТЬ ЗАМОВНИХ МАТЕРІАЛІВ НА ЗАГАЛ МЕНША, ПРОТЕ ЛИШЕ НА 2,14%

Проте, як зазначають сумські експерти, в середньому знизилася і якість подачі інформації. 

У серпні  було здійснено моніторинг шести друкованих та двох Інтернет-видань регіону: обласних газет «Данкор», «Сумщина», «Панорама», «Ваш шанс» та районних «Вперед» (Сумський р-н) і «Білопільщина» (Білопільський р-н); сайтів «Сумиінфо» та «Всі Суми». 
Була проведена відбірка матеріалів із загального обсягу публікацій у таких числах видань: «Білопільщина»: №102-105 від 11 серпня; «Ваш шанс»: №32 від 8-15  серпня; «Вперед»: №32-33 від 10 серпня та № 34 від 17 серпня; «Данкор»: № 31 від 1серпня та №32 від 8 серпня; «Панорама»: № 33 від 8-15 серпня; «Сумщина»: № 82 від 8 серпня. Також оцінювалися матеріали сайтів у термін із 6 до 12 серпня. Загалом оцінено в друкованих виданнях 114 публікацій, у Інтернет-виданнях 42 матеріали. Всього – 156 журналістських робіт.

Моніторинг мав на меті два завдання. Перше – відстеження наявності матеріалів із ознаками замовності. Тобто експерти мають зробити висновок щодо ознак політичної, комерційної замовності та щодо неналежного маркування. (До останніх  відносяться матеріали з ознаками реклами, марковані іншим чином, ніж словами «реклама» або «на правах реклами»). Друге – визначення відповідності матеріалів стандартам журналістики.

Згідно з висновками експертів щодо наявності замовних матеріалів, дослідження засвідчило, що серед друкованих видань найбільше матеріалів із ознаками замовності містить газета «Білопільщина» – 66,67% від оглянутих публікацій. Для порівняння: у лютому це видання розмістило 86,7% від оглянутих, у березні – 33,3%, у квітні – 53,3%, у травні – 53,33%, у червні – 70,59%, у липні – 75%. Як бачимо, хоча видання й тримає першість за розміщенням матеріалів із ознаками замовності, кількість їх у серпні все ж знизилася.

Другу позицію, як і попереднього місяця, займає газета «Сумщина» – 52,94% від розглянутого контенту. У даній газеті впродовж перших трьох місяців діяльності моніторингу спостерігалася практично рівна частка замовних матеріалів: лютий – 53,3%, березень – 53,3%, квітень – 50%. У травні число матеріалів із ознаками замовності знизилося до 37,5%. У червні різко зросло до 72,73%. Липень показав повернення газети до свого стабільного числа розміщення замовних матеріалів – 53,33%. Серпень показує ту ж стабільність. Проте тут, як і у попередньому виданні, спостерігаємо досить незначне, але зниження кількості матеріалів із ознаками замовності.

Третьою за кількістю розміщення матеріалів із ознаками замовності є, як і у липні, газета «Ваш шанс» – 27,27% від оглянутих.  У лютому це видання розмістило 23,5%  матеріалів із ознаками замовності, у березні –  36,4%, у квітні – 42,1%, у травні – 50 %, у червні – 25%, у липні – 35%. Тобто й тут бачимо зменшення кількості матеріалів із ознаками замовності порівняно до попереднього місяця.

Власне, всі три «лідери» за розміщенням матеріалів із ознаками замовності дещо зменшили їх кількість. У наступній трійці друкованих видань позиції змінилися.

Так, четверту сходинку в списку зайняла газета «Данкор» – 23,53% матеріалів із ознаками замовності від загальної кількості оглянутих. Газета постійно показує порівняно невисоку кількість таких публікацій: лютий – 20% матеріалів від числа оглянутих; березень – 0%; квітень – 12,5%; травень – 20 %, червень  –  12,5%, липень – 18,75%. Збільшення відсотку матеріалів із ознаками замовності на 4,78% підняло газету на одну позицію – попереднього місяця вона в цьому списку була п᾽ятою.

У серпні на п᾽ятій сходинці газета «Панорама» – 20% матеріалів із ознаками замовності. Для порівняння: у лютому газета розмістила 26,7% таких матеріалів із числа оглянутих; у березні – 44%, у квітні – 55%, у  травні – 25%, у червні – 29,41%. У липні «Панорама» показала найменшу кількість матеріалів із ознаками замовності – 15%. І хоча видання піднялося на одну позицію за кількістю означених публікацій, але на загал помітно, що їх рівень у тижневику зменшився порівняно до попередніх моніторингових місяців.

Вже вдруге за моніторинговий період останнє місце за кількістю матеріалів із ознаками замовності у друкованих виданнях посіла газета «Вперед» – 0%. Газета підтверджує свій феномен на тлі інших комунальних видань. Для порівняння: у лютому «Вперед» розмістила 46,7%, у березні – 26,7%, квітні – 53,3%, травні – 26,7%, червні – 6,67%, липні – 20% матеріалів із ознаками замовності з оглянутого контенту. Як бачимо, починаючи з травня, видання намагається втримати планку на прийнятному рівні й не спокушатися розміщенням матеріалів із прикметами «джинси». Зрозуміло, газета йде на компроміс – у ній зросла кількість матеріалів із неналежним маркуванням, але, скажімо, газета «Білопільщина», як і минулого місяця, аналогічні матеріли вміщує загалом без жодного маркування. Відтак, якщо для «Вперед» такий матеріал потрапляє в категорію «неналежно маркований», то для «Білопільщини» це однозначно визначена друга категорія «джинсових» ознак (цілком або майже ідентичний матеріал надрукований  в інших ЗМІ).

Щодо кількості матеріалів із ознаками замовності  на сайтах. Сайт «Сумиінфо» дав показник 38,1% матеріалів. Нагадаємо: в лютому тут було розміщено 66,7% матеріалів із ознаками замовності з оглянутого контенту; у березні – 76,2%, у квітні – 61,9%, у травні –  61,9 %, у червні –   19,05%, у липні – 28,57%.   Тобто після різкого зменшення означених публікацій у червні, їх число знов почало зростати. На сайті «Всі Суми» відсоток  матеріалів із ознаками замовності становить, як і два попередні місяці, 4,76%.

Якщо ж розглянути показники для всіх оглянутих у серпні медіа, то маємо таку картину щодо розміщення матеріалів із ознаками замовності – від найбільшої до найменшої кількості: «Білопільщина» - «Сумщина» - «Сумиінфо» - «Ваш шанс»- «Данкор» - «Панорама» - «Всі Суми» - «Вперед».

 Загальний стан розміщення матеріалів із ознаками замовності можна прослідкувати з наступного графіка.

 

Щодо класифікації матеріалів із ознаками замовності на політичні та комерційні.

Найбільше матеріалів із ознаками політичної замовності містить газета «Білопільщина»:  12 матеріалів із 18 оглянутих. Наступні газети: «Сумщина»  – 7 із 17 оглянутих; «Ваш шанс» – 3 із 22; «Панорама»  –    3 із 20;  «Данкор» – 2 із 17. На сайтах таких матеріалів 8 у «Сумиінфо» та 1 у «Всі Суми».

Комерційні пріоритети ЗМІ виглядають так. Найбільше матеріалів у газеті  «Ваш шанс»: 3 із 22 оглянутих. По 2 матеріали у «Сумщині» та «Данкорі», 1 – у «Панорамі». На сайтах подібних матеріалів не виявлено.

Стосовно матеріалів, які мають неналежне маркування, то першість у їх розміщенні зайняли газети «Вперед» – 25% «Ваш шанс» – 22,73% (по 5 матеріалів); «Панорама» – 20% (4 матеріали), «Сумщина» – 5,88% (1 матеріал). Також один матеріал розміщено на сайті «Всі Суми» – 4, 76%.

Щодо дотримання стандартів, експерти при максимальній оцінці 6 за кожен матеріал (1 бал за кожний із 6 критеріїв) вивели  такі середні оцінки за матеріал  (від найвищої – до найнижчої у липні):

 

серпень

липень

червень

травень

квітень

березень

лютий

«Данкор»

4,53

4,44     

4,25   

4,22   

4,8    

4,5    

4,33

«Вперед»

3,93

3,5       

4,13 

3,29  

2,14  

3,62   

2,73

«Панорама»

3,56

3,27     

3,6   

3,95  

2,72  

3,64

3,46

«Сумиінфо»

3,43

3,52    

2,86  

2,7    

2,62   

2,52   

2,52

«Ваш шанс»

3,29

3,83    

3,92  

3,5    

4,77   

2,71  

3,24

«Білопільщина»

3,11

3,25

3,13  

2,62  

3,87   

3,69  

2,69

«Всі Суми»

2,9

3,38     

3,48  

3,57  

3,32  

3,76   

2,90

«Сумщина»

2,5

3,33    

3,18   

3,94  

3,2    

3,56   

3,29

Тобто на першій позиції, як і у попередні три місяці, «Данкор». На другу позицію вийшла газета «Вперед». На третій позиції газета «Панорама». Всі три ЗМІ поліпшили свої показники порівняно до попереднього місяця. Решта медіа показали нижчі показники щодо стандартів подачі інформації.  

Щодо дотримання окремих стандартів, то на першу позицію в друкованих виданнях, як і минулі місяці, вийшла  точність – 0,93 бала (липень – 0,96 бала);  на другій позиції достовірність  – 0,83 бала (липень – 0,82);  оперативність порівняно до попереднього місяця поступилася достовірності, зайнявши третю позицію – 0,75 (липень – 0,84),

Як і раніше, найкритичніша ситуація з балансом думок – 0,18 бала. Так само невисокий бал має критерій відокремлення фактів від коментарів – 0,35 бала. Повноту інформації витримано   на 0,45 бала.

На сайтах перше місце, як і раніше, займає оперативність – 0,95 бала (липень – 1 бал). Друга  – точність – 0,88 бала (липень – 0,98). На третій позиції достовірність – 0,78 бала (липень – 0,95 бала). Як і в друкованих виданнях, найгірша ситуація з балансом думок – він становить, як і у липні, 0,07 бала. Повнота представлення інформації цього місяця знизилася до  0,07 бала (липень – 0,1 бала). Відокремлення фактів від коментарів, навпаки, оцінено вище, ніж попереднього місяця –  0,41 бала (у липні  – 0,36 бала).

Якщо ж взяти середню оцінку для всіх медіа, що оглядалися, то бал за дотримання стандартів порівняно до попереднього місяця знизився з 3,57 до 3,41.

Моніторинг здійснювала група сумських експертів у складі Алли Ярової, кандидата філологічних наук, проректора Української академії банківської справи; Олега Медуниці, магістра управління суспільним розвитком, голови громадської організації «Бюро аналізу політики» та Володимира Садівничого, кандидата наук із соціальних комунікацій, доцента, заступника завідувача кафедри журналістики та філології Сумського державного університету. 

Критеріями для визначення матеріалів із ознаками замовності та цензури є наступні чинники: 1 – матеріал відстоює або просуває  інтереси однієї сторони; 2 – цілком або майже ідентичний матеріал надрукований  в інших ЗМІ; 3 – експертами є особи, які некомпетентні коментувати подію або процес; 4 – безпідставно акцентується увага лише на позитивних або негативних характеристиках суб’єкта; 5 – матеріал містить елементи, які сприяють реалізації товарів, робіт або послуг одного суб’єкта; 6 – «протокольні» матеріали з заходів чиновників/політиків, в яких відсутня зрозуміла суспільно-важлива новина.

Щодо визначення відповідності стандартам експерти спираються на такі критерії: 1 – баланс думок або ж точок зору (категорія передбачає представлення всіх сторін конфлікту); 2 – оперативність; 3 – достовірність (категорія передбачає наявність посилання на джерела та чітку авторизацію кожної думки); 4 – відокремлення фактів від коментарів (категорія передбачає чітке позначення початку і кінця кожної думки, виключає будь-які журналістські оцінки і міркування); 5 – точність (відповідність кожного поданого факту реальності, точність цитування думок, назв, цифр та інших даних); 6 – повнота представлення фактів чи інформації з проблеми (категорія передбачає  вичерпну подачу ключових фактів за темою; обов’язковою є також наявність якісних бекграундів).
Просимо взяти до уваги!
Результати моніторингу друкованих засобів масової інформації є оцінювальними судженнями відповідно до статті 47-1 Закону України «Про інформацію» і не мають офіційного характеру.
Наявність ознак порушення журналістських стандартів або ознак прихованої реклами в матеріалі не може розглядатися як доказ отримання редакцією або журналістом майнової чи іншої винагороди за вчинення такого порушення.

LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

Адреси офісів:
01024, Київ, вул. Академіка Богомольця, 7/14, оф.182
02002, Київ, вул. Микільсько-Слобідська, 2б, 3 під'їзд, 13 поверх, оф. 285.

E-mail: cure@cure.org.ua
Тел/Факс (044) 490-69-88/89/90