УКРАЇНСЬКИЙ ОСВІТНІЙ
ЦЕНТР РЕФОРМ
31.10.2012.

Результати моніторингу ЗМІ: Донецьк, жовтень 2012

ДОНЕЦЬК
ЖОВТЕНЬ 2012

В жовтні 2012 року  група незалежних експертів продовжувала моніторити матеріали шести донецьких друкованих засобів масової інформації і двох Інтернет-видань з метою дослідження ситуації щодо дотримання стандартів журналістської етики, виявлення матеріалів із ознаками комерційної або політичної замовності,  прихованої реклами.

Оцінувалися відомі масовому читачу, традиційно популярні в Донбасі газети «Жизнь», «Донбасс.Неделя», «Донецкие новости», «Вечерний Донецк», «Вечерняя Макеевка», тижневик «Панорама», а також інтернет-видання «Новости Донбасса» і «УРА-Інформ» як одні з найбільш прогресуючих і впливаючих на формування громадської думки в інформаційному просторі Донбасу.

В жовтні 2012 року було оцінено 104 матеріали у друкованих виданнях і 50 в он-лайн ЗМІ. На думку експертів в друкованих ЗМІ було розміщено 11 (10,58%) неналежно маркованих матеріалів (беззаперечними лідерами у цій справі є «Вечерний Донецк» та «Вечерняя Макеевка» до яких приєдналась газета «Жизнь»), 30 (28,85%) матеріалів  з ознаками замовності. Із загальної кількості матеріалів, які експертною групою були віднесені до таких, що мають  ознаки замовності, доля матеріалів політичної замовності становить біля двох третин -  18 (60,0%). Лідируючі позиції щодо матеріалів із ознаками політичної «прихильності» у жовтні 2012 р. посідали газети «Панорама» (4), «Донецкие Новости» (4), «Жизнь» та «Донбасс Неделя» по 3 матеріали. У порівнянні із попереднім місяцем (вереснем)  маємо відзначити зменшення з 25,00 % до 17,00% відсотка матеріалів із ознаками політичної замовності  і практично незмінне розміщення комерційної 11% (+1,00%).

В електронних виданнях експертна група виявила 6 на відміну від попереднього місяця (11) матеріалів із ознаками замовності (3-«Новости Донбасса», 3 –«УраИнформ»). В обох віданнях експерти налічили приблизно однакову (відповідно 3 та 2) кількість матеріалів які мають ознаки політичної реклами, що  можна вважати звичайною «нормою» для цих видань. Продовжувалася практика приховування політичної реклами  в Інтернет виданнях «Новости Донбасса»(5)  та в «УраИнформ (3). Експертна група вважає, що розміщуючи напередодні виборів на своїх сторінках замовні рекламні матеріали політичних партій і кандидатів під різними спеціальними рубриками без чіткого позначення (неналежного) таких матеріалів як реклама, є не чим іншим я  приховуванням від читача їх замовного характеру. Редактор видання «Новости Донбасса» публічно визнав цей факт http://novosti.dn.ua

 До ознак замовності експерти відносили такі характеристики як:
а) наявність цілком або майже ідентичного матеріалу в інших ЗМІ, особливо, якщо в цих ЗМІ такий матеріал маркований як реклама;

б) матеріал містить елементи, які сприяють реалізації товарів, робіт або послуг певного суб’єкта (вказування в матеріалі адреси магазину, контактного телефону фірми тощо, прізвища, посади керівника, решта);

в) фігурування в матеріалі в якості експерта особи, яка некомпетентна коментувати подію або процес, котрим присвячений матеріал, зважаючи на рід занять та сферу інтересів такої особи;

г) безпідставне акцентування уваги лише на позитивних або негативних характеристиках певного товару (суб’єкта) що могло б міститися в назвах матеріалів, епітетах, порівняннях, решта.

У порівнянні з дослідженнями минулих місяців жовтень за кількістю матеріалів із ознаками комерційної або політичної замовності вклався в «місячну норму».

Місяць

Всього

Озн.політ. замовності

Озн.комерц. замовності

лютий

20

8

12

березень

21

14

7

квітень

40

21

19

травень

27

12

15

червень

27

17

10

липень

25

16

9

серпень

29

18

11

вересень

34

24

10

жовтень

30

18

12

Друга позиція – дотримання журналістських стандартів. Оцінювання суспільно-важливих матеріалів новинного та інформаційного характеру проводилося за Методикою Інституту масової інформації (http://imi.org.ua) на предмет дотримання наступних журналістських стандартів: 1) баланс думок і точок зору (збалансованість); 2) оперативність (актуальність) матеріалу; 3) достовірність (посилання на джерела); 4) відокремлення фактів від коментарів; 5) точність подачі інформації; 6) повнота представлення фактів (інформації) по проблемі. 
На думку експертів в друкованих виданнях  найчастіше журналістським матеріалам бракує дотримання балансу думок. Лише близько 1/3 матеріалів з кожних десяти дотримувалися балансу (0.37). Достатньо часто бракує повноти висвітлення теми  (0,50). У порівнянні з попереднім місяцем майже по всім позиціям  ситуація хоч й ненабагато, але покращилася в межах 0,04-0,1). 
По Інтернет виданнях на відміну від друкованих ЗМІ дуже низьким, навіть гіршим ніж у вересні,  залишається показник по критерію балансу думок (- 0,03) з 0,20 до 0.17. По іншим критеріям показники Інтернет видань корелюють із показниками друкованих видань.

Просимо взяти до уваги!
Результати моніторингу друкованих засобів масової інформації є оцінювальними судженнями відповідно до статті 47-1 Закону України «Про інформацію» і не мають офіційного характеру. 
Наявність ознак порушення журналістських стандартів або ознак прихованої реклами в матеріалі не може розглядатися як доказ отримання редакцією або журналістом майнової чи іншої винагороди за вчинення такого порушення.

LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

Адреси офісів:
01024, Київ, вул. Академіка Богомольця, 7/14, оф.182
02002, Київ, вул. Микільсько-Слобідська, 2б, 3 під'їзд, 13 поверх, оф. 285.

E-mail: cure@cure.org.ua
Тел/Факс (044) 490-69-88/89/90