УКРАЇНСЬКИЙ ОСВІТНІЙ
ЦЕНТР РЕФОРМ
28.07.2013.

Результати моніторингу ЗМІ: Крим, червень 2013

КРИМ
ЧЕРВЕНЬ 2013

Громадська організація «Асоціація вільних журналістів» з 17 по 23 червня  здійснювала моніторинг кримських газет  «Крымская правда», «Крымское время», «Первая крымская»,  «Крымская газета», «Голос Крыма», «Севастопольская газета» та он-лайн  видань «Крым.Комментарии» і «Новый Севастополь».

Моніторинг прихованої реклами

Група експертів визначила у вище перелічених виданнях: з 148 оцінених  19 матеріалів, що відносяться до прихованої реклами, з яких   10 умовно марковані:

Таким чином, в травні у вище зазначених друкованих кримських ЗМІ  18% публікацій були замовними, в он-лайн виданнях - 0%.

Експерти відзначають, що у кримській пресі комерційна «джинса», в основному, превалює над політичною, так як нечітко маркована «джинса» комерційного характеру.

З опублікованих в червні матеріалів, які експерти віднесли до політичної «джинсі», три, можливо, були відправлені партійними прес-службами  (Николай Радехин «Президент Янукович делает успешные внешнеполитические шаги» - «Крымская правда»;  Людмила Захарова «На выборы президента Тимошенко и Яценюк идут одной командой», Виктор Малкин «Президент доказал, что умеет разговаривать и с Востоком, и с Западом» - «Первая крымская»). Подібні публікації експерти виявили і в донецьких газетах ( Никалай Радехин "Президент Янукович делает успешные внешнеполитические шаги";    Оксана Галушко "На выборы президента Тимошенко и Яценюк пойдут вместе» - « Донецкие новости»).

Серед комерційної джинси більшість становлять нечітко марковані матеріали (10 з 14). У "Крымской правде" № 111 від 22.06.13 є у вигляді вкладиша додаткова смуга з нечітко маркованої рекламою кримських оздоровниць. Як і раніше серед слабо маркованої реклами - графічні блоки, які розміщуються упродовж тривалого часу ("Оконные технологии", ПП "Юстиція", «Финансовые консультации»).   

Всього було проведено дослідження 148 публікації в кримських ЗМІ. Та 144 – в донецьких на виявлення матеріалів з ознаками замовлених.

МОНІТОРИНГ ДОТРИМАННЯ СТАНДАРТІВ

90 матеріалів з вище зазначених кримських  газет і 43 - з онлайн-видань  були оцінені на відповідність професійним стандартам за наступними критеріями:  баланс думок /точок зору; оперативність; достовірність, посилання на джерела; відділення фактів від коментарів; точність; повнота представлення фактів \ інформації по проблемах.  Головними нормативними джерелами, де відображені ці стандарти, являються Кодекс професійної етики українського журналіста, Етичний кодекс українського журналіста, Декларація принципів поведінки журналістів (Міжнародній федерації журналістів) і міжнародні стандарти і принципи журналістської етики.

Експерти відзначають, що, як і раніше,  найбільш дотримуються професійних стандартів журналісти онлайн- видань (середній бал –4,83 проти 3,90).

Серед друкованих видань на першому місці  «Крымская газета» – 4,67 балів,  більшість матеріалів  відповідають вимогам професійної журналістики, але половина матеріалів не дотримується баланс думок и не має повноту інформації.

На другому місці газета «Первая крымская» (4,20). Тут також найчастіше порушується баланс думок - інформація подається з однієї точки зору и неповна. Але  в матеріалах  завжди  даються посилання на джерела інформації, наводяться думки експертів.

Найнижчі бали отримала газета «Крымское время» (3,24). Експерти зауважують, що тільки в 3-х матеріалах з 15 дотримується баланс думок, у більшості публікацій не відокремлюються факти від коментарів, немає повної інформації з проблеми.

Експерти проаналізували 144 матеріалу донецьких ЗМІ на дотримання ними професійних стандартів журналістики. Тут також бали у онлайн видань вище, ніж у друкованих (4,34 проти 3,40). Проблеми у донецьких ЗМІ ті ж, що і у кримських - не дотримується баланс думок, дається неповна інформація – не має якісних бекграундів, як в плані передісторії  події, так і в плані роз’яснення складних понять.

Просимо взяти до уваги!

Результати моніторингу друкованих засобів масової інформації є оцінювальними судженнями відповідно до статті 47-1 Закону України «Про інформацію» і не мають офіційного характеру.

Наявність ознак порушення журналістських стандартів або ознак прихованої реклами в матеріалі не може розглядатися як доказ отримання редакцією або журналістом майнової чи іншої винагороди за вчинення такого порушення.

З моніторинговими звітами  можна ознайомитися на сайті ІПЦ (http://www.ipc.crimea.ua/media monitoring(http://www.ipc.crimea.ua/media_monitoring

LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

Адреси офісів:
01024, Київ, вул. Академіка Богомольця, 7/14, оф.182
02002, Київ, вул. Микільсько-Слобідська, 2б, 3 під'їзд, 13 поверх, оф. 285.

E-mail: cure@cure.org.ua
Тел/Факс (044) 490-69-88/89/90