УКРАЇНСЬКИЙ ОСВІТНІЙ
ЦЕНТР РЕФОРМ
28.07.2013.

Результати моніторингу ЗМІ: Донецьк, червень 2013

ДОНЕЦЬК
ЧЕРВЕНЬ 2013

В червні 2013 року  група незалежних експертів продовжувала моніторити матеріали шести донецьких друкованих засобів масової інформації і двох Інтернет-видань з метою дослідження ситуації щодо дотримання стандартів журналістської етики, виявлення матеріалів із ознаками комерційної або політичної замовності,  прихованої реклами.

Оцінювалися відомі масовому читачу, традиційно популярні в Донбасі газети «Жизнь», «Донбасс.Неделя», «Донецкие новости», «Вечерний Донецк», «Вечерняя Макеевка», тижневик «Панорама», а також Інтернет-видання «Новости Донбасса» і «УРА-Інформ» як одні з найбільш прогресуючих і таких, що впливають на формування громадської думки в інформаційному просторі Донбасу.

Перша позиція – ознаки замовності.

Було оцінено 101 матеріал у друкованих виданнях і 46 в он-лайн ЗМІ. На думку експертів в друкованих ЗМІ було розміщено 5 (5%) неналежно маркованих матеріалів, 25 (25%) матеріалів  з ознаками замовності. Із загальної кількості матеріалів, які експертною групою були віднесені до таких, що мають  ознаки замовності, дві третини це  матеріали із ознаками політичної замовності (18 з 25).

Відсоток матеріалів з ознаками замовності в червні (25%) майже повністю співпадає з середньомісячними показниками 2012-го і перших місяців 2013 року 25%,  політичної (70%) -  значно вище  від середньомісячних (48%).  Лідерами  по показнику політичної замовності в червні стали  видання (Донецкие Новости – 8, Веч.Макеевка -6)

В електронних виданнях експертна група  виявила лише декілька неналежним чином маркованих матеріалів (3-Нов. Донбасса) і один (УРАинформ) матеріалів із ознаками політичної замовності.    

Моніторинг Вінницьких друкованих видань донецькими експертами дав такі результати. З 100 оцінених матеріалів 13 (13%) матеріалів мали ознаки замовності. Переважно (54% ) -  це матеріали із ознаками політичної замовності(7 з 13). У вінницьких  Інтеренет-виданнях було виявлено 5 новинних матеріал із ознаками замовності з 42, або 11%. Всі вони мають ознаки політичної замовності..

            Друга позиція – дотримання журналістських стандартів.

Оцінювання суспільно-важливих матеріалів новинного та інформаційного характеру проводилося за методологією Інтерньюз, яка розроблялася спільними зусиллями  з ІМІ (http://imi.org.ua) та Телекритикою (http://telekritika.ua)

На думку експертів у донецьких друкованих виданнях  найчастіше журналістським матеріалам бракує дотримання балансу думок. Традиційно лише кожний третій матеріал (0,29) є, на думку експертів таким, який відповідає цьому критерію (в минулому місяці 0.30). Достатньо часто бракує повноти висвітлення теми. У порівнянні з попереднім місяцем (3, 76 бали) майже по всім позиціям  ситуація  залишилася незмінною (3,69 ) бали.  Лідером по недотриманню журналістських стандартів вже традиційно залишається газета «Вечерняя Макеевка» (3,26).  Близька до неї підійшли газети «Панорама» (3.33) та Дон. Новости (3,38)

У донецьких Інтернет виданнях частка матеріалів в яких присутня і альтернативна точка зору, або декілька таких, відмінних від журналіської, виявилася дуже низькою (0,08)  По іншим критеріям, показники Інтернет-видань  відрізняються у кращий бік від показників друкованих видань. В цілому різниця  сягає 0.40 бала на користь Інтетернет видань(4,19 проти 3,69)          

У вінницьких  друкованих виданнях також бракує балансу думок (0.36), але стосовно інших характеристик показники відрізняються у кращий бік від донецьких (в цілому 3.99 бали проти 3.69). Найбільш високі оцінки мають газети  РІА – 4.50, Вінничина – 4,33, місто – 4, 20.

У вінницьких Інтернет виданнях  в червні рівень збалансованості матеріалів виявився впав приблизно до тієї самої межі як і у донецьких (0,08). По іншим критеріям показники регіональних ЗМІ дуже схожі.

Представлені дані є судженнями, що відображають погляд експертів. Звіт не претендує на стовідсоткову об’єктивність. Слід також враховувати, що оцінці підлягали лише матеріали новинного та інформаційного характеру за четвертий тиждень червня. Інші матеріали до експертної оцінки не бралися. Ця  вибірка була продиктована вимогами проектного завдання і не залежала від суб’єктивних поглядів членів експертної групи.

Результати моніторингу друкованих і Інтернет засобів масової інформації є оцінними судженнями відповідно до статті 47-1 Закону України «Про інформацію» і не мають офіційного характеру.

Наявність ознак порушення журналістських стандартів або ознак прихованої реклами в матеріалі не може вважатися  як доказ отримання редакцією або журналістом майнової чи іншої винагороди за вчинення такого порушення. 

LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

Адреси офісів:
01024, Київ, вул. Академіка Богомольця, 7/14, оф.182
02002, Київ, вул. Микільсько-Слобідська, 2б, 3 під'їзд, 13 поверх, оф. 285.

E-mail: cure@cure.org.ua
Тел/Факс (044) 490-69-88/89/90