УКРАЇНСЬКИЙ ОСВІТНІЙ
ЦЕНТР РЕФОРМ
28.07.2013.

Результати моніторингу ЗМІ: Суми, червень 2013

СУМИ
ЧЕРВЕНЬ 2013

ТЕНДЕНЦІЯ ПОЧАТКУ РОКУ ДО ЗМЕНШЕННЯ У СУМСЬКИХ ЗМІ МАТЕРІАЛІВ ІЗ ОЗНАКАМИ ЗАМОВНОСТІ ТА ЦЕНЗУРИ У ЧЕРВНІ ВТРАЧЕНА ОСТАТОЧНО

«Сумські та львівські видання ніби творяться у різних країнах», - сумно жартують сумські експерти, підсумовуючи моніторинг червня.

У червні було здійснено моніторинг шести друкованих та двох Інтернет-видань регіону: обласних газет «Данкор», «Сумщина», «Панорама», «Ваш шанс» та районних «Вперед» (Сумський р-н) і «Білопільщина» (Білопільський р-н); сайтів «Сумиінфо» та «XPress» за визначений період з 17 до 23 червня.

Відбірка матеріалів із загального обсягу публікацій проведена у таких числах видань: «Білопільщина»: №72-74  від 15 червня (№№ 1- 11), №75-77 від 22 червня   (№№12- 22); «Ваш шанс»: № 25 від  19-26 червня; «Вперед»: № 23, 24  від 14 червня  (№№ 1-9), №25 від   28 червня (№№ 10-18); «Данкор»: №25  від  19 червня; «Панорама»: №25  від  19-26 червня; «Сумщина»: №24   від  19 червня. Також оцінювалися матеріали сайтів: «Сумиінфо» за 17-23 червня і «XPress» – за 12-23 червня. Збільшення часових рамок моніторингу районних газет та одного з сайтів пов᾽язане з браком необхідного контенту у виданнях за визначений період. Загалом оцінено в друкованих виданнях 124 публікації, у Інтернет-виданнях 46 матеріали. Всього – 170 журналістських робіт.

Моніторинг мав на меті два завдання. Перше – відстеження наявності матеріалів із ознаками замовності. Тобто експерти мають зробити висновок щодо ознак політичної, комерційної замовності та щодо неналежного маркування. (До останніх  відносяться матеріали з ознаками реклами, марковані іншим чином, ніж словами «реклама» або «на правах реклами»). Друге – визначення відповідності матеріалів стандартам журналістики.

Згідно з висновками експертів щодо наявності матеріалів із ознаками замовності та цензури, їх кількість у червні зросла подекуди до рекордних цифр. Відповідно, ситуація цього місяця виглядає так.

У друкованих виданнях на першому місці за кількістю таких матеріалів, газета «Сумщина» – 50% із числа оглянутих (у квітні тут було 15%).

На другому місці, як і у попередній моніторинговий тиждень, районна газета «Білопільщина». Вона знов підвищила свій показник – до 41% (у квітні тут було 36%, у березні – 28,57% матеріалів із ознаками замовності та цензури з числа оглянутих).

Третю сходинку займає газета Сумського району «Вперед», показник якої 39%. Тут бачимо деяке скорочення матеріалів із ознаками замовності: у квітні їх було 50%, у березні  –  42,11%. Знов не можна не зазначити, що першу трійку складають матеріали комунальної форми власності.

Четверте місце з показником 28% зайняла газета «Ваш шанс». Минулого моніторингового місяця тут нарахували 32%, у березні – 8% матеріалів із ознаками замовності. Тобто спостерігаємо щомісячні коливання, які залежать, очевидно, від «напливу» рекламодавців. При цьому варто зауважити, що газета «Ваш шанс» має спеціальну рекламну вкладку – найпотужнішу у місті, проте «новинний зошит» теж наповнюється рекламними чи замовними матеріалами. Скажімо, у червні «новинний зошит» містить, окрім інших подібних матеріалів, 20 рекламних блоків. Звичайно, на вигляд вони відрізняються від загального контенту, проте не містять поруч жодних позначок реклами, що дозволяє віднести їх до неналежно маркованих матеріалів. До списку, в силу його обмеженості, всі подібні публікації включити просто неможливо

У «Данкорі», де попереднього моніторингового місяця експерти не знайшли замовних публікацій, цього разу їх нараховано 19%. У «Панорамі», яка у квітні так само мала нульовий показник замовності, у червні 12% матеріалів із такими ознаками.

Щодо кількості матеріалів із ознаками замовності  на сайтах. Велику кількість матеріалів даної категорії експерти виявили на сайті «XРress» – 78%. Сайт побив власний рекорд, досягнутий у квітні – 61,90%.

Сайт «Сумиінфо» теж підвищив свій показник замовності: у червні він складає 35% (у квітні –  28,57%, у березні – 33,33%).  (Загальний стан розміщення матеріалів із ознаками замовності можна прослідкувати з графіка №1.)

Щодо політичної та комерційної складової матеріалів із ознаками замовності, то політична продовжує домінувати: у друкованих виданнях маємо 29 матеріалів «політики» (у квітні – 22, у березні – 19) і 9  – «комерції» (у квітні – 8, у березні –  4).  На сайтах відповідно 16 і 10 матеріалів. Нагадаємо, у квітні пропорція на сайтах складала 17 і 2 матеріали, у березні – 13 і 2. Тобто тут кількість комерційних матеріалів помітно зросла.

Стосовно матеріалів, що мають неналежне маркування, то вони  розподілилися так: «Панорама» і «Білопільщина» – по 32%. Наступною є газета «Ваш шанс» –  24%. На третьому місці «Сумщина» –  17%. На  четвертому місці з показником 11% газета «Вперед». У «Данкорі» і на обох сайтах не виявлено неналежно маркованих матеріалів.

Графік №1: моніторинг матеріалів із ознакам замовності та цензури - 2013

Порівнюючи середні показники оглянутих сумських медіа, маємо засвідчити, що  у друкованих виданнях відсоток матеріалів із ознаками замовності та цензури склав 31%, що більше, ніж у квітні (22,9%) та березні (18,7%). У Інтернет-виданнях середній показник складає 57%, що значно вище, ніж у квітні – 45,24% та у березні – 35,71%. Тобто тенденція зменшення матеріалів із ознаками замовності, що, було, намітилася на початку року, цілком утрачена.

Щодо дотримання стандартів, експерти при максимальній оцінці 6 за кожен матеріал (1 бал за кожний із 6 критеріїв) вивели  такі середні оцінки (від найвищої – до найнижчої):

«Данкор» – 4,29  (квітень і березень – 4,4);

«Ваш шанс» – 4,0 (квітень – 3,19;  березень – 3,75);

«Панорама» –  3,86 (квітень – 3,5;   березень – 3,4);

«Сумиінфо» –  3,74 (квітень – 3,38; березень – 3,86);

«XРress» – 3,48 (квітень – 3,39; березень – 3,81);

«Сумщина» – 3,36 (квітень – 3,13;  березень – 3,6);

«Білопільщина» – 3,31 (квітень – 3,94;  березень – 3,93);

«Вперед» – 3, 21 (квітень – 3,22;     березень – 3,33).

Як бачимо, п᾽ять видань поліпшили свої показники, зокрема газета «Ваш шанс» – помітно, три видання, хай і незначно, їх знизили. Це можна побачити з графіку №2.

Графік №2: моніторинг матеріалів на предмет дотримання стандартів - 2013

Щодо дотримання окремих стандартів, то, як і у минулі місяці,  на першу позицію в друкованих виданнях вийшла  точність – 0,96 (квітень – 0,96; березень – 0,98 бала); на другій знову достовірність  – 0,87 (квітень – 0,94; березень – 0,95 бала). На третій позиції оперативність – 0,75 бала (квітень – 0,58; березень – 0,78 бала). На четвертій сходинці показник відокремлення фактів від коментарів – 0,64 бала (квітень – 0,7 бала; березень – 0,66). (Нагадаємо: максимальний бал за критерієм – одиниця).  

На останніх позиціях критерій балансу думок – 0,27 (квітень – 0,16 бала; березень – 0,18) і критерій повноти наданої інформації – 0,18 (квітень –  0,24 бала; березень – 0,2).

Відповідно, середня оцінка друкованих видань за дотримання критеріїв дещо зросла порівняно до попереднього місяця, та все ж не досягає свого вищого рівня. Вона складає 3,67 бала (у квітні становила 3,56 бала; у березні 3,74 бала).

На сайтах цього місяця на першій позиції достовірність – 0,9 бала.  На другій – точність  – 0,87 бала. На третьому місці показник відокремлення фактів від коментарів – 0,81. Далі йде оперативність, оцінена на 0,73 бала. Баланс думок – 0,12 бала. Повнота представлення інформації оцінена на 0,05 бала.

Відтак, середня для всіх медіа оцінки – 3,58. Нагадаємо, у квітні цей показник становив 3,47; у березні цей показник – 3,79 бала. Тобто порівняно він дещо зріс, що, втім, мало тішить на тлі помітного зростання матеріалів із ознаками замовності.

У червні сумські експерти досліджували львівські медіа. Вони не могли не відзначити виразної відмінності їх від сумських видань. «Ніби ці медіа працюють у іншій країні», – висловив думку Володимир Садівничий. Справді, несхожість матеріалів, що стосуються діяльності влади, разюча. «У таких матеріалах усе в міру, – коментує Алла Ярова, – дійсно бачиш, що медіа не обслуговують владу, а просто пишуть про події, що стосуються діяльності влади». Певно, через це львівські експерти досить прискіпливі до публікацій тамтешніх журналістів, бо ж сумські експерти не знайшли ознак замовності у ряді матеріалів, позначених львів᾽янами, як «джинсові». На загал кількість матеріалів із ознаками замовності тут значно нижча, ніж на Сумщині.

У різних виданнях помітні різні підходи до тієї чи іншої теми. В одних вона подається згідно зі стандартами, у інших часом має наліт реклами – недарма сумські експерти матеріали на одну тему з точки зору замовності у різних виданнях оцінювали по-різному. Та в будь-якому разі це сприймається краще, ніж подача теми половиною видань із «єдино правильною» точкою зору, як спостерігаємо у сумських медіа.

На думку Володимира Садівничого, сьогоднішня якість львівських медіа зросла порівняно до того, коли їх востаннє оцінювали сум᾽яни. «Відчувається певна зміна інформаційної політики деякими медіа – у бік дотримання стандартів».

Алла Ярова відзначила також переважно хороший рівень мови журналістських матеріалів.

Моніторинг здійснювала група сумських експертів у складі Алли Ярової, кандидата філологічних наук, проректора Української академії банківської справи та Володимира Садівничого, кандидата наук із соціальних комунікацій, докторанта Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

Критеріями для визначення матеріалів із ознаками замовності та цензури є наступні чинники: 1 – матеріал відстоює або просуває  інтереси однієї сторони; 2 – цілком або майже ідентичний матеріал надрукований  в інших ЗМІ; 3 – експертами є особи, які некомпетентні коментувати подію або процес; 4 – безпідставно акцентується увага лише на позитивних або негативних характеристиках суб’єкта; 5 – матеріал містить елементи, які сприяють реалізації товарів, робіт або послуг одного суб’єкта; 6 – «протокольні» матеріали з заходів чиновників/політиків, в яких відсутня зрозуміла суспільно-важлива новина.

Щодо визначення відповідності стандартам експерти спираються на такі критерії: 1 – баланс думок або ж точок зору (категорія передбачає представлення всіх сторін конфлікту); 2 – оперативність; 3 – достовірність (категорія передбачає наявність посилання на джерела та чітку авторизацію кожної думки); 4 – відокремлення фактів від коментарів (категорія передбачає чітке позначення початку і кінця кожної думки, виключає будь-які журналістські оцінки і міркування); 5 – точність (відповідність кожного поданого факту реальності, точність цитування думок, назв, цифр та інших даних); 6 – повнота представлення фактів чи інформації з проблеми (категорія передбачає  вичерпну подачу ключових фактів за темою; обов’язковою є також наявність якісних бекграундів).

Проект «Моніторинг публікацій у регіональних друкованих ЗМІ для оцінки дотримання стандартів журналістики» виконується міжнародною благодійною організацією «Український освітній центр реформ» за підтримки програми «У-Медіа» міжнародної неурядової організації «Інтерньюз Нетворк».

Просимо взяти до уваги!

Результати моніторингу друкованих засобів масової інформації є оцінними судженнями відповідно до статті 47-1 Закону України «Про інформацію» і не мають офіційного характеру.

Наявність ознак порушення журналістських стандартів або ознак прихованої реклами в матеріалі не може розглядатися як доказ отримання редакцією або журналістом майнової чи іншої винагороди за вчинення такого порушення. 

LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

Адреси офісів:
01024, Київ, вул. Академіка Богомольця, 7/14, оф.182
02002, Київ, вул. Микільсько-Слобідська, 2б, 3 під'їзд, 13 поверх, оф. 285.

E-mail: cure@cure.org.ua
Тел/Факс (044) 490-69-88/89/90