УКРАЇНСЬКИЙ ОСВІТНІЙ
ЦЕНТР РЕФОРМ
18.07.2012.

Результати моніторингу ЗМІ: Донецьк, червень 2012

Донецьк
Червень, 2012

   В червні 2012 року  група незалежних експертів продовжувала моніторити матеріали шести донецьких друкованих засобів масової інформації і двох Інтернет-видань з метою дослідження ситуації щодо дотримання стандартів журналістської етики, виявлення матеріалів із ознаками комерційної або політичної замовності,  прихованої реклами.
   Оцінювалися відомі масовому читачу, традиційно популярні в Донбасі газети «Жизнь», «Донбасс.Неделя», «Донецкие новости», «Вечерний Донецк», «Вечерняя Макеевка», тижневик «Панорама», а також інтернет-видання «Новости Донбасса» і «УРА-Інформ» як одні з найбільш прогресуючих і впливаючих на формування громадської думки в інформаційному просторі Донбасу.
   В червні 2012 року було оцінено 101 матеріали у друкованих виданнях і 42 в он-лайн ЗМІ. На думку експертів в друкованих ЗМІ було розміщено 6 (5,94%) неналежно маркованих матеріалів, 27 (26.6%) матеріалів  з ознаками замовності. Із загальної кількості матеріалів, які експертною групою були віднесені до таких, що мають  ознаки замовності, доля матеріалів політичної замовності становить близько половини -  17 (63,3%).   
   Лідируючі позиції щодо матеріалів із ознаками політичної «прихильності» у червні одноосібно посіла газета «Вечерняя Макеевка»(6). Далі йдуть «Жизнь» та «Донбасс.Неделя» по три материала. У порівнянні із попереднім місяцем (травнем)  маємо відзначити збільшення   відсотка матеріалів із ознаками політичної замовності  на 5% (з 12% до 17%), і зменшення відповідно комерційної на 5% (з 15% до 10%).
    В електронних виданнях експертна група виявила 3 матеріали із ознаками замовності (1-«Новости Донбасса», 2 –«УпаИнформ».
   До ознак замовності експерти відносили такі характеристики як:
а) наявність цілком або майже ідентичного матеріалу в інших ЗМІ, особливо, якщо в цих ЗМІ такий матеріал маркований як реклама;
б) матеріал містить елементи, які сприяють реалізації товарів, робіт або послуг певного суб’єкта (вказування в матеріалі адреси магазину, контактного телефону фірми тощо, прізвища, посади керівника, решта);
в) фігурування в матеріалі в якості експерта особи, яка некомпетентна коментувати подію або процес, котрим присвячений матеріал, зважаючи на рід занять та сферу інтересів такої особи;
г) безпідставне акцентування уваги лише на позитивних або негативних характеристиках певного товару (суб’єкта) що могло б міститися в назвах матеріалів, епітетах, порівняннях, решта.
   Друга позиція – дотримання журналістських стандартів. Оцінювання суспільно-важливих матеріалів новинного та інформаційного характеру проводилося за Методикою Інституту масової інформації (http://imi.org.ua) на предмет дотримання наступних журналістських стандартів: 1) баланс думок і точок зору (збалансованість); 2) оперативність (актуальність) матеріалу; 3) достовірність (посилання на джерела); 4) відокремлення фактів від коментарів; 5) точність подачі інформації; 6) повнота представлення фактів (інформації) по проблемі.  
   На думку експертів в друкованих виданнях  найчастіше журналістським матеріалам бракує дотримання балансу думок (0.43). Достатньо часто бракує повноти висвітлення теми  (60%). Трохи кращою стала ситуація за показником відокремлення фактів від коментарів з 0,65 до 0,68. В той же час погіршився показник  якості матеріалів за критеріями оперативності  з 0,71 в травні до 0,58 у червні, точності і достовірності  при посиланні на джерела з 0,91 до 0,69 по першому, і з 0,83 до 0,69 по другому.  
   По Інтернет виданнях на відміну від друкованих ЗМІ, за виключенням показника по критерію балансу думок (з 0,21 виріс до 0,43),суттєвих відмінностей не спостерігалося..
   У порівнянні з дослідженнями минулих місяців червень за кількістю матеріалів із ознаками комерційної або політичної замовності став поряд з травнем. Кількість матеріалів із ознаками замовності коливається на протязі останніх 4-х місяців в друкованих ЗМІ з мінімального значення у лютому  20, до максимального у квітні  - 40 матеріалів.

Місяць Всього Озн. політ. замовності Озн. комерц. замовності
лютий 20
8
12
березень 21
14
7
квітень 40
21
19
травень 27
12
15
червень 27
17
10

   В Інтернет виданнях очевидною є динаміка зменшення кількості матеріалів із ознаками замовності з максимального значення у березні 11 до мінімального в червні (3 матеріали). Така картина на погляд експертів не є стовідсотково об’єктивною, враховуючи ту обставину, що оцінці підлягали лише матеріали новинного та інформаційного характеру, що були опубліковані на тижні з 4 по 11 червня. Інші матеріали до експертної оцінки не обиралися.
Але означена  вибірка продиктована вимогами проектного завдання і не залежить від суб’єктивного бачення членів експертної групи.

Просимо взяти до уваги!
Результати моніторингу друкованих засобів масової інформації є оцінювальними судженнями відповідно до статті 47-1 Закону України «Про інформацію» і не мають офіційного характеру.
Наявність ознак порушення журналістських стандартів або ознак прихованої реклами в матеріалі не може розглядатися як доказ отримання редакцією або журналістом майнової чи іншої винагороди за вчинення такого порушення.

 
 

LinkedIn Google+ Facebook Twitter AddthisДодані файли:
files/slon/ZvitDonetskJune.pdf

Адреси офісів:
01024, Київ, вул. Академіка Богомольця, 7/14, оф.182
02002, Київ, вул. Микільсько-Слобідська, 2б, 3 під'їзд, 13 поверх, оф. 285.

E-mail: cure@cure.org.ua
Тел/Факс (044) 490-69-88/89/90