УКРАЇНСЬКИЙ ОСВІТНІЙ
ЦЕНТР РЕФОРМ
01.04.2013.

Результати моніторингу ЗМІ: Донецьк, лютий 2013

ДОНЕЦЬК
ЛЮТИЙ 2013

Громадський моніторинг донецьких ЗМІ

В лютому 2013 року  група незалежних експертів продовжувала моніторити матеріали шести донецьких друкованих засобів масової інформації і двох Інтернет-видань з метою дослідження ситуації щодо дотримання стандартів журналістської етики, виявлення матеріалів із ознаками комерційної або політичної замовності,  прихованої реклами.

Оцінювалися відомі масовому читачу, традиційно популярні в Донбасі газети «Жизнь», «Донбасс.Неделя», «Донецкие новости», «Вечерний Донецк», «Вечерняя Макеевка», тижневик «Панорама», а також Інтернет-видання «Новости Донбасса» і «УРА-Інформ» як одні з найбільш прогресуючих і таких, що впливають на формування громадської думки в інформаційному просторі Донбасу.

Перша позиція – ознаки замовності.

Було оцінено 101 матеріал у друкованих виданнях і 42 в он-лайн ЗМІ. На думку експертів в друкованих ЗМІ було розміщено 9 (9%) неналежно маркованих матеріалів, 15 (15%) матеріалів  з ознаками замовності. Із загальної кількості матеріалів, які експертною групою були віднесені до таких, що мають  ознаки замовності, доля матеріалів політичної замовності склала майже 50%( 7 з 15-ти).

Відносно середньомісячних показників 2012 року  (лютий 2012- січень 2013=13%) відсоток матеріалів комерційної замовності в моніторинговому періоді знизився ледве не навпіл (8%).

В електронних виданнях експертна група виявила 4 на відміну від попереднього місяця (3) матеріалів із ознаками замовності. З них -3 політичної (2+1), 1 комерційної («Ура-Інформ»).

Порівнюючи оцінки донецьких і сумських експертів, можна зазначити, що у більшості випадків оцінки або співпадають, або різняться на незначні величини.

 

   Місяць

   Всього 

    Озн.політ.       замовності

Озн.комерц. замовності

Лютий 12

20

8

12

березень

21

14

7

квітень

40

21

19

травень

27

12

15

червень

27

17

10

липень

25

16

9

серпень

29

18

11

вересень

34

24

10

жовтень

30

16

14

листопад

20

3

17

грудень

20

3

17

січень

20

4

16

Лютий  13

15

7

8

Моніторинг Сумських друкованих видань донецькими експертами виявив незначні відмінності в оцінках від сумських експертів. Максимальне відхилення по «джинсі» становить менше 1%, по немаркованій рекламі – 3%. По «джинсі» в Інтеренет-виданнях оцінки різняться. Донецькі експерти у виданні XPress нарахували на 6 замовних матеріалів менше, ніж сумські. Поясненням цього можна вважити обставини місцевого характеру невідомі зовнішнім оглядачам, які і дали підставу місцевим експертам віднести оцінені матеріали до джинси за шостою ознакою методики. 

Друга позиція – дотримання журналістських стандартів.

Оцінювання суспільно-важливих матеріалів новинного та інформаційного характеру проводилося за методологією Інтерньюз, яка розроблялася спільними зусиллями  з ІМІ (http://imi.org.ua) та Телекритикою (http://telekritika.ua

На думку експертів у друкованих виданнях  найчастіше журналістським матеріалам бракує дотримання балансу думок. Лише в двох газетах «Жизнь» та «Донбасс» часта збалансованих матеріалів складає близька половини. Решта газет можуть «похизуватися» лише 10%-20% відсотком. В цілому по всіх друкованих виданнях оцінка становила лише (0,25) . Достатньо часто бракує повноти висвітлення теми. У порівнянні з попереднім місяцем майже по всім позиціям  ситуація дещо погіршилася (3, 41 проти (3,65 у січні, і 3,84 в грудні). Лідером по недотриманню журналістських стандартів вже традиційно залишається газета «Вечерняя Макеевка». В Інтернет-виданнях частка матеріалів в яких присутня і альтернативна точка зору, або декілька таких, відмінних від журналіської, складає лише 10%.  По іншим критеріям показники Інтернет-видань ненабагато кращі, і по великому рахунку корелюють із показниками друкованих видань(3,52).

Сумські  експерти виставили донецьким друкованим  виданням 3,27 бали,  тобто оцінка практично ідентична,  Інтернет-виданням 4.00 на  0,48 бала більше.

Оцінюючи сумські видання по стандартах журналіської етики, донецькі експерти виставили оцінки  близькі до  оцінок виставлених  сумськими експертами як по друкованим( 3.88-3.56) так і по Інтернет- виданням (3.46 проти 3,34).

Представлені дані є судженнями, що відображають погляд експертів. Звіт не претендує на стовідсоткову об’єктивність. Слід також враховувати, що оцінці підлягали лише матеріали новинного та інформаційного характеру за перший тиждень лютого. Інші матеріали до експертної оцінки не бралися. Ця  вибірка була продиктована вимогами проектного завдання і не залежала від суб’єктивних поглядів членів експертної групи.

Результати моніторингу друкованих і Інтернет засобів масової інформації є оцінними судженнями відповідно до статті 47-1 Закону України «Про інформацію» і не мають офіційного характеру.

Наявність ознак порушення журналістських стандартів або ознак прихованої реклами в матеріалі не може вважатися  як доказ отримання редакцією або журналістом майнової чи іншої винагороди за вчинення такого порушення. 

LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

Адреси офісів:
01024, Київ, вул. Академіка Богомольця, 7/14, оф.182
02002, Київ, вул. Микільсько-Слобідська, 2б, 3 під'їзд, 13 поверх, оф. 285.

E-mail: cure@cure.org.ua
Тел/Факс (044) 490-69-88/89/90