УКРАЇНСЬКИЙ ОСВІТНІЙ
ЦЕНТР РЕФОРМ
11.03.2013.

Результати моніторингу ЗМІ: Донецьк, січень 2013

Донецьк, Січень, 2013

Громадський моніторинг донецьких ЗМІ

          В січні 2013 року  група незалежних експертів продовжувала моніторити матеріали шести донецьких друкованих засобів масової інформації і двох Інтернет-видань з метою дослідження ситуації щодо дотримання стандартів журналістської етики, виявлення матеріалів із ознаками комерційної або політичної замовності,  прихованої реклами. Оцінювалися відомі масовому читачу, традиційно популярні в Донбасі газети «Жизнь», «Донбасс.Неделя», «Донецкие новости», «Вечерний Донецк», «Вечерняя Макеевка», тижневик «Панорама», а також Інтернет-видання «Новости Донбасса» і «УРА-Інформ» як одні з найбільш прогресуючих і таких, що впливають на формування громадської думки в інформаційному просторі Донбасу.

Перша позиція – ознаки замовності.

           Було оцінено 108 матеріалів у друкованих виданнях і 42 в он-лайн ЗМІ. На думку експертів в друкованих ЗМІ було розміщено 11 (10%) неналежно маркованих матеріалів, 20 (19%) матеріалів  з ознаками замовності. Із загальної кількості матеріалів, які експертною групою були віднесені до таких, що мають  ознаки замовності, доля матеріалів політичної замовності становить 20%. Близько до середньомісячних показників залишається відсоток матеріалів комерційної замовності – 15% (в грудні 17%, листопаді - 12% ,в жовтні 14%). В електронних виданнях експертна група виявила 3 на відміну від попереднього місяця (5) матеріалів із ознаками замовності. З них -2 політичної (1+1), 1 комерційної («Ура-Інформ»).
          Порівнюючи оцінки донецьких і львівських експертів, можна зазначити, що у більшості випадків оцінки або співпадають, або різняться на незначні величини. Існуючі розбіжності в оцінках комерційної джинси і немаркованих матеріалів у виданнях «Донбасс. Неделя» та «Вечерняя Макеевка» можна пояснити тим, що львівські експерти, матеріали, які за всіма ознаками відповідають визначенню «джинси», згідно з доведеними до  нас роз’ясненнями керівництва проекту, в деяких випадках  оцінюють  як неналежно марковану рекламу. 

Місяць

Всього

Озн.політ. замовності

Озн.комерц. замовності

лютий

20

8

12

березень

21

14

7

квітень

40

21

19

травень

27

12

15

червень

27

17

10

липень

25

16

9

серпень

29

18

11

вересень

34

24

10

жовтень

30

16

14

листопад

20

3

17

грудень

20

3

17

січень

20

4

16

           Моніторинг Харківських друкованих видань донецькими експертами виявив незначні розбіжності в оцінках. Максимальне відхилення по «джинсі» становить лише 2%. По «джинсі» в Інтеренет-виданнях оцінки майже співпадають. Різниця лише в тому, що в одному з матеріалів «Статус-Кво» харківські експерти побачили ознаки комерційної замовності там, де донецькі експерти таких ознак не побачили. Натомість в іншому матеріалі «Об’єктив», ситуація була оцінена протилежним чином.  Є незначна різниця і у оцінці матеріалів, які можна віднести до немаркованої реклами. Таких матеріалів донецькі експерти нарахували на 5 більше (3 у друкованих, 2 у Інтернет-виданнях) ніж харківські.

Друга позиція – дотримання журналістських стандартів.

          Оцінювання суспільно-важливих матеріалів новинного та інформаційного характеру проводилося за методологією Інтерньюз, яка розроблялася спільними зусиллями  з ІМІ (http://imi.org.ua) та Телекритикою (http://telekritika.ua).

          На думку експертів у друкованих виданнях  найчастіше журналістським матеріалам бракує дотримання балансу думок. Лише в двох з оцінених газет «Жизнь», «Донецкие новости» оцінка сягнула більше 0,3 балів. В цілому по всіх друкованих виданнях оцінка становила лише (0,28) . Достатньо часто бракує повноти висвітлення теми  (0,50). У порівнянні з попереднім місяцем майже по всім позиціям  ситуація дещо погіршилася (3,65 у січні, 3,84 в грудні). Лідером по недотриманню журналістських стандартів вже традиційно залишається газета «Вечерняя Макеевка». У Інтернет-виданнях, на відміну від друкованих ЗМІ, дуже низьким залишається показник по критерію балансу думок (0,19). По іншим критеріям показники Інтернет-видань ненабагато кращі, і по великому рахунку корелюють із показниками друкованих видань(4,02).
          Львівські експерти виставили донецьким друкованим  виданням 3,54 бали. Тобто, виставлена ними оцінка на 0,11 нижче ніж оцінка донецьких. У моніторингу Інтернет-виданнь різниця склала 0,38 бала не на користь донецьких.
          Приблизна ситуація і по харківських Інтернет виданнях яку робили донецькі експерти. По стандартах оцінки харківських і донецьких експертів різняться на 0.85. В основному це стосується оцінок по  виданню «Об’єктив». Харківські експерти виставили більш високі оцінки, ніж донецькі. Однак, незважаючи на вищевказані відмінності, це не впливає на існуючі в ЗМІ обох областей тенденції.

Просимо взяти до уваги!

Результати моніторингу друкованих засобів масової інформації є оцінними судженнями відповідно до статті 47-1 Закону України «Про інформацію» і не мають офіційного характеру.

Наявність ознак порушення журналістських стандартів або ознак прихованої реклами в матеріалі не може розглядатися як доказ отримання редакцією або журналістом майнової чи іншої винагороди за вчинення такого порушення. 

LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

Адреси офісів:
01024, Київ, вул. Академіка Богомольця, 7/14, оф.182
02002, Київ, вул. Микільсько-Слобідська, 2б, 3 під'їзд, 13 поверх, оф. 285.

E-mail: cure@cure.org.ua
Тел/Факс (044) 490-69-88/89/90