УКРАЇНСЬКИЙ ОСВІТНІЙ
ЦЕНТР РЕФОРМ
11.03.2013.

Результати моніторингу ЗМІ: Суми, січень 2013

СУМИ
СІЧЕНЬ 2013

Сумські експерти констатують: рівень дотримання стандартів не поліпшується, зате замовних матеріалів у друкованих виданнях цього місяця менше.

 У січні було здійснено моніторинг шести друкованих та двох Інтернет-видань регіону: обласних газет «Данкор», «Сумщина», «Панорама», «Ваш шанс» та районних «Вперед» (Сумський р-н) і «Білопільщина» (Білопільський р-н); сайтів «Сумиінфо» та «XPress». Заміна сайту «Всі Суми», що підлягав моніторингу з початку проекту, викликаний зміною формату даного сайту, мінімізацією на ньому регіонального контенту. Натомість обрано для дослідження сайт «Xpress», який у січні вперше розглядався експертами.  

Була проведена відбірка матеріалів із загального обсягу публікацій у таких числах видань: «Білопільщина»: №7-9 від 19 січня, та № 10-12 від 26 січня; «Ваш шанс»: №4 від 23-30 січня; «Вперед»: № 3 від 18 січня та № 4  від 25 січня; «Данкор»: № 4 від 23 січня; «Панорама»: № 4 від 23-30 січня; «Сумщина»: №  3 від 23 січня. Також оцінювалися матеріали сайтів: «Сумиінфо» – за 21-26 січня; «XPress» – за 18-28 січня. Загалом оцінено в друкованих виданнях 119 публікацій, у Інтернет-виданнях 42 матеріали. Всього – 161 журналістська робота.

Моніторинг мав на меті два завдання. Перше – відстеження наявності матеріалів із ознаками замовності. Тобто експерти мають зробити висновок щодо ознак політичної, комерційної замовності та щодо неналежного маркування. (До останніх  відносяться матеріали з ознаками реклами, марковані іншим чином, ніж словами «реклама» або «на правах реклами»). Друге – визначення відповідності матеріалів стандартам журналістики.

Згідно з висновками експертів щодо наявності матеріалів із ознаками замовності та цензури, у друкових виданнях їх рівень помітно знизився, у Інтернет-виданнях він високий.

Серед друкованих видань  найбільше матеріалів із ознаками замовності від кількості оглянутих цього місяця розмістила газета «Вперед» – 53,33%. Нагадаємо: у грудні тут був показник 25%, у листопаді – 26,67%, та й загалом впродовж усього моніторингу газета показувала рівень матеріалів із ознаками замовності нижче середнього, а у серпні взагалі мала нульовий показник таких публікацій. Цього разу газета здобула «першість» за рахунок офіційних інформацій, частина з яких є матеріалами сайту обласної державної адміністрації. Відповідно, напрошується висновок, що мова йде не стільки про матеріали з ознаками замовності, як про фактор цензури.

До речі, на медіа-спілкуванні, коли розглядалися результати моніторингу, експертами проекту при оцінці публікацій було висловлено враження саме про присутність цензурування в комунальних виданнях. Цензурування – в сенсі змушування органів влади друкувати у ЗМІ ті чи інші визначені матеріали. Офіційного підтвердження така точка зору не має, але із залу від журналістів- районщиків пролунало: «Ще й як змушують…».

Проте «Вперед» – це єдине друковане видання, яке показало показники вищі, ніж напередодні. Всі інші зменшили кількість матеріалів із ознаками замовності. Так, на другій позиції газета «Білопільщина» – 28,57% (у грудні – 36,36%, у листопаді – 20%). На третьому місці з показником 18,18% газета «Сумщина» (у грудні  – 21,05%, у листопаді – 56,25%).

Четверта сходинка у списку видань за газетою «Ваш шанс» – 12,00%  (у грудні – 36% матеріалів із ознаками замовності від оглянутих, у листопаді –  27,78%).

«Панорама» і «Данкор», які в грудні дали відповідно 17,65%, та 12,5% матеріалів із ознаками замовності, у січні показали нульовий показник таких публікацій. Зауважимо, що в листопаді ці видання теж мали нульовий рівень таких матеріалів. Власне, для «Данкору» така ситуація характерна: ця газета постійно підтримує статус «малозаджинсованої» і найбільший її рівень замовних матеріалів за весь період моніторингу –  близько 25%. Для «Панорами» ж це – той успіх, до якого вона, по суті, впевнено йшла, навіть попри виборчий період. Бо після понад 50-відсоткового піку матеріалів із ознаками замовності у квітні  видання постійно знижувало цю планку і у повиборчий час уже двічі показало свою схильність до дотримання стандартів.

Власне, якими б не були суперечки щодо кількості замовних матеріалів у комунальних та приватних виданнях, але січень показав унікальну картинку, коли перші три позиції щодо «замовності» займають саме комунальні видання, а два приватних взагалі не містять таких матеріалів.

Щодо кількості матеріалів із ознаками замовності  на сайтах. Нарешті традиційний  лідер із розміщення матеріалів із ознаками замовності – сайт «Сумиінфо» поступився першістю. Його показник – 23,81% (у грудні – 40,91%, у листопаді – 9,52%) поступається показнику сайту «XРress» – 52,38% .  Як бачимо, даний сайт обійняв другу позицію щодо кількості матеріалів із ознаками замовності серед  усіх оглянутих ЗМІ. На нашу думку, проблема видання в тім, що воно мало дає матеріалів власного контенту, звертаючись як до джерел до офіційних сайтів. Проте, з узагальненнями наразі не поспішатимемо, оскільки сайт розглядається вперше.

Загальний стан розміщення матеріалів із ознаками замовності можна прослідкувати з наступного графіка.

Щодо політичної та комерційної складової матеріалів із ознаками замовності, то політична явно домінує: у друкованих виданнях маємо 17 матеріалів «політики» і лише 4 – «комерції». На сайтах відповідно 15 та 1 матеріал. Знову наголосимо: «політика» нарощується за рахунок офіційних матеріалів із ознакою шостого критерію замовності.

Стосовно матеріалів, які мають неналежне маркування, то вони  розподілилися таким чином: знову перший «Ваш шанс» – 40% (у грудні – 32%), «Білопільщина» – 28,57% (у грудні – 4,55%).  «Сумщина» – 27,27% (у грудні – 10,53%), «Панорама» – 19,05% (у грудні – 11,76%). «Данкор», «Вперед» та обидва сайти не показали матеріалів із неналежним маркуванням.  

Порівнюючи середні показники оглянутих сумських медіа, маємо засвідчити, що  у друкованих виданнях відсоток матеріалів із ознаками замовності та цензури помітно зменшився й становить 17,65% (грудень – 26,09%, листопад – 21%, жовтень – 36,67%).  У Інтернет-виданнях середній показник, порівняно до двох останніх місяців,  зріс – 38,10% (у грудні – 20,93%, у листопаді –  7,14%), але свого максимуму (наприклад, жовтень мав 55,81% матеріалів із ознаками замовності) не сягає.

Цей спад «замовності» у друкованих виданнях можна пояснити двояко: або ж дійсно маємо прагнення медіа до дотримання вимог щодо замовних матеріалів, або просто в січні – місяці з великою кількістю свят та ще більшою кількістю звітів – рекламодавці ще не розпочали своїх кампаній, а, відповідно, не створювали «джинсової» спокуси для ЗМІ. Висновок щодо цього можна буде зробити на основі матеріалів наступних моніторингів.

Щодо дотримання стандартів, експерти при максимальній оцінці 6 за кожен матеріал (1 бал за кожний із 6 критеріїв) вивели  такі середні оцінки за матеріал  (від найвищої – до найнижчої): 

 

01/13

12

11

10

09

08

07

06

05

04

03

02

«Ваш шанс»

3,87

2,82

2,88

2,44

3,07

3,29

3,83    

3,92  

3,5    

4,77   

2,71  

3,24

«Панорама»

3,73

3,47

3,8

3,60

3,20

3,56

3,27     

3,6   

3,95  

2,72  

3,64

3,46

«XPress»

3,62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Сумиінфо»

3,19

3,73

4,0

3,41

3,62

3,43

3,52    

2,86  

2,7    

2,62   

2,52   

2,52

«Білопільщи-на»

3,13

3,13

3,0

3,27

3,53

3,11

3,25

3,13  

2,62  

3,87   

3,69  

2,69

«Данкор»

3,00

3,75

4,31

4,00

4,00

4,53

4,44     

4,25   

4,22   

4,8    

4,5    

4,33

«Вперед»

3,00

3,4

3,0

3,43

3,44

3,93

3,5       

4,13 

3,29  

2,14  

3,62   

2,73

«Сумщина»

2,88

3,47

2,87

2,88

2,83

2,5

3,33    

3,18   

3,94  

3,2    

3,56   

3,29

Як бачимо, вперше і дуже помітно поступився своїми позиціями «Данкор», який мав переважно понад 4 бали, але з грудня цей показник упав нижче 4, а тепер досяг «трійки». Інші медіа мають більш-менш стабільну ситуацію. На третьому місці за рівнем дотримання стандартів – нововключений до огляду сайт «XPress».

Щодо дотримання окремих стандартів, то, як і у минулі місяці,  на першу позицію в друкованих виданнях вийшла  точність – 0,97; на другій достовірність  – 0,91 бала;  на третій  оперативність – 0,64 бала, хоча цей показник порівняно знизився. (Нагадаємо: максимальний бал за критерієм – одиниця).  

Найкритичніша ситуація стабільно з критерієм балансу думок – 0,11 бала (у грудні – 0,15, у листопаді – 016, жовтні – 0,17, вересні – 0,15, серпні – 0,18 бала). Не ліпше і з критерієм повноти наданої інформації – 0,17 бала (у грудні – 0,20, у листопаді – 0,25,  жовтні – 0,16; вересні –  0,29, серпні – 0,45). Спостерігаємо  зріст показника критерію відокремлення фактів від коментарів. У січні він складає  0,47 бала (у грудні – 0,43, у листопаді – 0,38, жовтні  – 0,36; вересні – 0,27, серпні – 0,35).

На сайтах цього місяця, як і попереднього, першість займають точність і достовірність – по 0,93 бала. На другій позиції  оперативність – 0,71 бала. Відокремлення фактів від коментарів – 0,67 бала. І найгірша ситуація традиційно з балансом думок – 0,07 і повнотою представлення інформації – 0,1 бала.

За середньою для всіх медіа оцінкою – 3,3 можемо констатувати спад у дотриманні стандартів до рівня виборчого періоду. У грудні ця оцінка становила 3,42 бала, у листопаді – 3,46, у жовтні – 3,33 бала; вересні – 3,36; серпні –  3,41; липні – 3,57 бала.

Тут знову важко визначити причину тенденції: або ж мова про святкові дні й нестачу якісних інформаційних приводів, або дається взнаки не ліпша економічна ситуація в медіа, що не спонукає до якісної роботи.

У січні сумські експерти досліджували кримські медіа. Маємо констатувати, що на загал матеріалів із ознаками замовності зафіксовано на порядок менше: і в друкованих і в Інтернет-виданнях їх середній відсоток не сягає 12. Не спостерігаємо такої, як на Сумщині, схильності до розміщення офіціозу або ж «паркету». Значно вищий бал мають кримчани й за  критерії дотримання стандартів – у середньому, бо ж і в кримських газетах є матеріали, де, скажімо,  експерти мали змогу позитивно оцінити лише точність, а за всіма іншими критеріями виставити нулі. Проте середній бал для всіх видань – 3,99  виграє перед сумським 3,33.

Відмінним же є те, що, на нашу думку, вищий бал щодо дотримання стандартів у Сумах мають переважно друковані виданні, у Криму ж вищий бал у онлайн-видань.

Моніторинг здійснювала група сумських експертів у складі Алли Ярової, кандидата філологічних наук, проректора Української академії банківської справи та Володимира Садівничого, кандидата наук із соціальних комунікацій, докторанта Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

Критеріями для визначення матеріалів із ознаками замовності та цензури є наступні чинники: 1 – матеріал відстоює або просуває  інтереси однієї сторони; 2 – цілком або майже ідентичний матеріал надрукований  в інших ЗМІ; 3 – експертами є особи, які некомпетентні коментувати подію або процес; 4 – безпідставно акцентується увага лише на позитивних або негативних характеристиках суб’єкта; 5 – матеріал містить елементи, які сприяють реалізації товарів, робіт або послуг одного суб’єкта; 6 – «протокольні» матеріали з заходів чиновників/політиків, в яких відсутня зрозуміла суспільно-важлива новина.

Щодо визначення відповідності стандартам експерти спираються на такі критерії: 1 – баланс думок або ж точок зору (категорія передбачає представлення всіх сторін конфлікту); 2 – оперативність; 3 – достовірність (категорія передбачає наявність посилання на джерела та чітку авторизацію кожної думки); 4 – відокремлення фактів від коментарів (категорія передбачає чітке позначення початку і кінця кожної думки, виключає будь-які журналістські оцінки і міркування); 5 – точність (відповідність кожного поданого факту реальності, точність цитування думок, назв, цифр та інших даних); 6 – повнота представлення фактів чи інформації з проблеми (категорія передбачає  вичерпну подачу ключових фактів за темою; обов’язковою є також наявність якісних бекграундів).

Проект «Моніторинг публікацій у регіональних друкованих ЗМІ для оцінки дотримання стандартів журналістики» виконується міжнародною благодійною організацією «Український освітній центр реформ» за підтримки програми «У-Медіа» міжнародної неурядової організації «Інтерньюз Нетворк».

Просимо взяти до уваги!

Результати моніторингу друкованих засобів масової інформації є оцінними судженнями відповідно до статті 47-1 Закону України «Про інформацію» і не мають офіційного характеру.

Наявність ознак порушення журналістських стандартів або ознак прихованої реклами в матеріалі не може розглядатися як доказ отримання редакцією або журналістом майнової чи іншої винагороди за вчинення такого порушення. 

LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

Адреси офісів:
01024, Київ, вул. Академіка Богомольця, 7/14, оф.182
02002, Київ, вул. Микільсько-Слобідська, 2б, 3 під'їзд, 13 поверх, оф. 285.

E-mail: cure@cure.org.ua
Тел/Факс (044) 490-69-88/89/90