УКРАЇНСЬКИЙ ОСВІТНІЙ
ЦЕНТР РЕФОРМ
11.03.2013.

Результати моніторингу ЗМІ: Вінниця, січень 2013

ВІННИЦЯ

СІЧЕНЬ 2013

Вінницька експертна група оприлюднила результати січневого моніторингу шістьох друкованих місцевих видань та двох он-лайн видань. В цілому було оцінено 94 публікації в газетах «33-й канал», «РІА»,  «Реал», «Вінниччина», «Місто» та «Газета по-українськи» та 43 публікацій в Інтернет-виданнях – «Вінниця-інфо» та «МайВін».  Всього оцінено 134 журналістських робіт. Моніторинг здійснювався в січні двома експертними групами – з Вінниці та Криму.
Експерти зазначають, що протягом січня матеріали із ознаками політичної замовності практично зрівнялися з кількістю матеріалів із ознаками комерційної джинси. Якщо політичних матеріалів – 7, то комерційних – 9. У січні чітко вималювався лідер з розміщення політичної та комерційної джинси – це газета «Вінниччина», яка має три таких матеріали, що складає 18.75% від загальної кількості оцінених матерів. Слідом йдуть три однакових лідери за розміщенням комерційних матеріалів – це «33-й канал» (11,11%), «РІА» (13.33%) та «ГПУ» (13,33%). Кожне видання мало по 2 комерційних матеріали. Це матеріали, які стосуються медичних послуг і з’являються  щотижня, проте редактори ніколи не позначають, що ці матеріали на правах реклами, хоча телефони та адреси медичних фірм завжди є у матеріалах. Відповідно до законодавства – таке маркування обов’язкове. Єдина газета, яка впродовж січня не надрукувала жодного «джинсового» матеріалу є «Реал». Це видання впродовж тривалого часу показує таку позитивну тенденцію – повну відсутність матеріалів з ознаками заможності та цензури -  як політичного так і комерційного характеру.

У січні маємо унікальну картину, коли у комунальних виданнях кількість замовних матеріалів перевищує подібну кількість у комерційних виданнях.

Стосовно он-лайн видань, то експерти зазначають, що на сайтах як і раніше дуже мало авторських матеріалів. Багато перепостів. У січні обидва сайти і «Майвін», і «Вінниця-інфо» мали по три матеріали з ознаками замовності. Тільки якщо сайт «Майвін»  мав більше політичної джинси, то сайт «Вінниця-інфо» подав більше матеріалів з ознаками комерційної замовності.

Загалом таблиця виглядають так:

 

Оцінено матеріалів

Політична джинса

Комерційна джинса

Всього "джинси"

% джинси

Неналежно марковані матеріали

% неналежно маркованих

РЕАЛ

15

0

0

0

0,00%

0

0,00%

33-й канал

18

0

2

2

11,11%

0

0,00%

РІА

15

0

2

2

13,33%

1

6,67%

МІСТО

15

1

0

1

6,67%

1

6,67%

Вінниччина

16

1

2

3

18,75%

0

0,00%

ГПУ

15

2

0

2

13,33%

0

0,00%

Всього в друкованих виданнях:

94

4

6

10

10,64%

2

2,13%

 

 

 

 

 

 

 

 

Вінниця-інфо

22

1

2

3

13,64%

0

0,00%

Майвін

21

2

1

3

14,29%

0

0,00%

Всього в он-лайн виданнях:

43

3

3

6

13,95%

0

0,00%

ДОТРИМАННЯ ЖУРНАЛІСТСЬКИХ СТАНДАРТІВ

Стосовно дотримання журналістських стандартів у друкованих виданнях, то цього місяця середній  показник складає 3,73. Це значно нижче ніж за попередній місць (4.26). Он-лайн видання також знизили бал – 2.77. Май Він показав 2.86, це порівно непоганий результат, а от «Вінниця-інфо», який у грудні набрав  2.83, у січні спустився до позначки 2,68.

Щодо дотримання окремих стандартів, то,  на першу позицію в друкованих виданнях вийшла  достовірність – 0,88; на другій сходинці відокремлення фактфів від коментарів  – 0,70 бала;  на третій  точність – 0,62 бала. 

Як і в минулі місяці найнижчим тримається показник за критерієм «Баланс думок». Журналісти не дають можливості висловитися усім учасникам матеріалу.  Через це читач не може зробити свого висновку, адже не має об’єктивної інформації по темі. Найвищий бал з «балансу думок»  як і у попередні місяці отримало «ГПУ» 0.80 з 1. Найгірше з балансом думок у «РЕАЛІ» - 0.27 з 1. Також помітно страждає такий критерій як «оперативність». Цього місяця з одиниці цей критерій набрав у друкованих виданнях 0,52 бали. І на третьому місці по недотриманню журналістських стандартів стоїть – «Повнота представлених фактів» – 0,54 бали. Журналісти не намагаються глибоко та повно розкрити тему. Матеріали подаються поверхнево.

Стосовно дотримання журналістських стандартів, то он-лайн видання показали найгірший результат за останній час - 0.07 за критерій «Баланс думок». Наприклад, на сайті «Май Він» з 21 оціненого матеріалу лише в одному був баланс думок. Не найкраща ситуація і на сайті «Вінниця.Інфо». З 22 оцінених матерів - лише в двох був «Баланс думок».

Найкраще у он-лайн виданнях дотримується критеріїв «Достовірність»  (0,95) та «Точність»  (0,81).

Дивує той факт, що погані результати он-лайн видання показують по критерію Оперативність – всього 0,23. Це говорить про те, що випускові редактори стрічки новин не намагаються оперативно відреагувати на подію, не намагаються створити власний контент, а лише копіюють новини з інших видань -  як друкованих, так і он-лайн. Це вказує на непрофесіоналізм журналістських кадрів у он-лайн виданнях.

Моніторинг здійснювала група вінницьких експертів у складі Наталі Болховської, Юрія Пархомчука та Ірини Ярошинської, кримські експерти – Віра Соболєва, Вікторія Кондратська, Ольга Володченко. 

  Критеріями для визначення матеріалів із ознаками замовності та цензури є наступні чинники: 1 – матеріал відстоює або просуває  інтереси однієї сторони; 2 – цілком або майже ідентичний матеріал надрукований  в інших ЗМІ; 3 – експертами є особи, які некомпетентні коментувати подію або процес; 4 – безпідставно акцентується увага лише на позитивних або негативних характеристиках суб’єкта; 5 – матеріал містить елементи, які сприяють реалізації товарів, робіт або послуг одного суб’єкта; 6 – «протокольні» матеріали з заходів чиновників/політиків, в яких відсутня зрозуміла суспільно-важлива новина.

Щодо визначення відповідності стандартам експерти спираються на такі критерії: 1 – баланс думок або ж точок зору (категорія передбачає представлення всіх сторін конфлікту); 2 – оперативність; 3 – достовірність (категорія передбачає наявність посилання на джерела та чітку авторизацію кожної думки); 4 – відокремлення фактів від коментарів (категорія передбачає чітке позначення початку і кінця кожної думки, виключає будь-які журналістські оцінки і міркування); 5 – точність (відповідність кожного поданого факту реальності, точність цитування думок, назв, цифр та інших даних); 6 – повнота представлення фактів чи інформації з проблеми (категорія передбачає  вичерпну подачу ключових фактів за темою; обов’язковою є також наявність якісних бекграундів). 

Просимо взяти до уваги!

Результати моніторингу друкованих засобів масової інформації є оцінними судженнями відповідно до статті 47-1 Закону України «Про інформацію» і не мають офіційного характеру.

Наявність ознак порушення журналістських стандартів або ознак прихованої реклами в матеріалі не може розглядатися як доказ отримання редакцією або журналістом майнової чи іншої винагороди за вчинення такого порушення. 

LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

Адреси офісів:
01024, Київ, вул. Академіка Богомольця, 7/14, оф.182
02002, Київ, вул. Микільсько-Слобідська, 2б, 3 під'їзд, 13 поверх, оф. 285.

E-mail: cure@cure.org.ua
Тел/Факс (044) 490-69-88/89/90