УКРАЇНСЬКИЙ ОСВІТНІЙ
ЦЕНТР РЕФОРМ
24.01.2013.

Результати моніторингу ЗМІ: Донецьк, листопад 2012

Донецьк

Листопад, 2012

Громадський моніторинг донецьких ЗМІ

В листопаді 2012 року  група незалежних експертів продовжувала моніторити матеріали шести донецьких друкованих засобів масової інформації і двох Інтернет-видань з метою дослідження ситуації щодо дотримання стандартів журналістської етики, виявлення матеріалів із ознаками комерційної або політичної замовності,  прихованої реклами.

Оцінувалися відомі масовому читачу, традиційно популярні в Донбасі газети «Жизнь», «Донбасс.Неделя», «Донецкие новости», «Вечерний Донецк», «Вечерняя Макеевка», тижневик «Панорама», а також інтернет-видання «Новости Донбасса» і «УРА-Інформ» як одні з найбільш прогресуючих і впливаючих на формування громадської думки в інформаційному просторі Донбасу.

В листопаді 2012 року було оцінено 99 матеріалів у друкованих виданнях і 46 в он-лайн ЗМІ. На думку експертів в друкованих ЗМІ було розміщено 3 (3%) неналежно маркованих матеріалів, 12 (11%) матеріалів  з ознаками замовності. Із загальної кількості матеріалів, які експертною групою були віднесені до таких, що мають  ознаки замовності, доля матеріалів політичної замовності становить лише 8%. Варто зазначити, що по закінченні виборчої кампанії в України в донецьких ЗМІ майже повністю зникли замовні матеріали політичного спрямування. Така ситуація по суті підтверджує той факт, що згадувані регіональні медіа є по суті рупором провладної партії і партій її сателітів (за деяким виключенням).  Досягнув потрібного результату партії переможці втратили інтерес до послуг ЗМІ.  Практично незмінним залишається відсоток матеріалів комерційної замовності - 12% (в жовтні 14% (-2,00%).

В електронних виданнях експертна група виявила 4 на відміну від попереднього місяця (7) матеріалів із ознаками замовності (2 політичної - «Новости Донбасса», 2 комерційної –«УраИнформ»). За виключенням Інтернет видання «Новости Донбасса»  згадувані у моніторингу газети і Інтернет видання, на відміну від ЗМІ інших регіонів України, не розмістили жодного матеріалу із натяком на критичне осмислення результатів голосування  у Донбасі чи в Україні в цілому.

Місяць

Всього

Озн.політ. замовності

Озн.комерц. замовності

лютий

20

8

12

березень

21

14

7

квітень

40

21

19

травень

27

12

15

червень

27

17

10

липень

25

16

9

серпень

29

18

11

вересень

34

24

10

жовтень

30

16

14

листопад

12

1

11

 До ознак замовності експерти відносили такі характеристики як:

а) наявність цілком або майже ідентичного матеріалу в інших ЗМІ, особливо, якщо в цих ЗМІ такий матеріал маркований як реклама;

б) матеріал містить елементи, які сприяють реалізації товарів, робіт або послуг певного суб’єкта (вказування в матеріалі адреси магазину, контактного телефону фірми тощо, прізвища, посади керівника, решта);

в) фігурування в матеріалі в якості експерта особи, яка некомпетентна коментувати подію або процес, котрим присвячений матеріал, зважаючи на рід занять та сферу інтересів такої особи.

г) безпідставне акцентування уваги лише на позитивних або негативних характеристиках певного товару (суб’єкта) що могло б міститися в назвах матеріалів, епітетах, порівняннях, решта.

Друга позиція – дотримання журналістських стандартів. Оцінювання суспільно-важливих матеріалів новинного та інформаційного характеру проводилося за методологією Інтерньюз, яка розроблялася спільними зусиллями  з ІМІ (http://imi.org.ua) та Телекритикою (http://telekritika.ua)  на предмет дотримання наступних журналістських стандартів: 1) баланс думок і точок зору (збалансованість); 2) оперативність (актуальність) матеріалу; 3) достовірність (посилання на джерела); 4) відокремлення фактів від коментарів; 5) точність подачі інформації; 6) повнота представлення фактів (інформації) по проблемі. 

На думку експертів в друкованих виданнях  найчастіше журналістським матеріалам бракує дотримання балансу думок. Лише трохи більше 1/3 матеріалів з кожних десяти дотримувалися балансу (0.40). Достатньо часто бракує повноти висвітлення теми  (0,55). У порівнянні з попереднім місяцем майже по всім позиціям  ситуація хоч й ненабагато, але покращилася на 0, 24 з 3.61 до 3.85. При цьому, в двох газетах «Жизнь»  та «Вечерняя Макеевка» виявлено лише 3 матеріали з 30-ти в яких експерти знайшли ознаки  балансу думок.  

По Інтернет виданнях на відміну від друкованих ЗМІ дуже низьким залишається показник по критерію балансу думок (0.09). По іншим критеріям показники Інтернет видань ненабагато кращі і в принципі корелюють із показниками друкованих видань.

Представлені дані є судженнями що відображають погляд експертів. Звіт не претендує  на стовідсоткову об’єктивність. Слід також враховувати, що оцінці підлягали лише матеріали новинного та інформаційного характеру за третій тиждень листопада. Інші матеріали до експертної оцінки не бралися. Ця  вибірка була продиктована вимогами проектного завдання і не залежала від суб’єктивних поглядів членів експертної групи.

Результати моніторингу друкованих і Інтернет засобів масової інформації є оцінними судженнями відповідно до статті 47-1 Закону України «Про інформацію» і не мають офіційного характеру.

Наявність ознак порушення журналістських стандартів або ознак прихованої реклами в матеріалі не може вважатися  як доказ отримання редакцією або журналістом майнової чи іншої винагороди за вчинення такого порушення. 

LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

Адреси офісів:
01024, Київ, вул. Академіка Богомольця, 7/14, оф.182
02002, Київ, вул. Микільсько-Слобідська, 2б, 3 під'їзд, 13 поверх, оф. 285.

E-mail: cure@cure.org.ua
Тел/Факс (044) 490-69-88/89/90