УКРАЇНСЬКИЙ ОСВІТНІЙ
ЦЕНТР РЕФОРМ
03.07.2013.

Результати моніторингу ЗМІ: Крим, березень 2013

Крим 
Березень,  2013

Громадська організація «Асоціація вільних журналістів» з 12 по 16 березня  здійснювала моніторинг кримських газет  «Крымская правда», «Крымское время», «Первая крымская»,  «Крымская газета», «Голос Крыма», «Севастопольская газета» та он-лайн  видань «Крым.Комментарии» і «Новый Севастополь».

Моніторинг прихованої реклами

Група експертів визначила у вище перелічених виданнях: з 153 оцінених  10 матеріалів, що відносяться до прихованої реклами і  7 умовно марковані:

Таким чином, в березні у вище зазначених друкованих кримських ЗМІ  11,7% публікацій були замовними, в он-лайн виданнях - 4,55%.

У березні кількість політичної та комерційної джинси зрівнялося Як і раніше чимало слабо маркованої реклами - графічні блоки, які розміщуються упродовж тривалого часу ("Фінансові консультації", "Віконні технології", ПП "Юстиція"). «Кримська газета» публікує на останній шпальті графічні рекламні блоки під рубрикою СlassifieD (Класифікований) з посиланням на телефони рекламного відділу газети.

Серед політичної немаркованої реклами 3 матеріали - про соціальні реформи Віктора Януковича (Николай Воронин «Социальный вектор Януковича» - «Крымская правда», Петр Маленко  «Янукович  форсирует реформирование для достижения ключевых целей» -  «Первая крымская», Александр Щербаков  «Севастополь - первый в Украине по поддержке президента и правительства», - «Новый Севастополь»). .
Експерти відзначили аналогічні немарковані замовні матеріали у сумських газетах (Тарас Черпаченко «Янукович відступати не збирається» - «Панорама», «Віктор Янукович: «Головне не показники, а кардинальна зміна інфраструктури життя» - «Білопільщина»).

Кримські експерти  проаналізували 117 матеріалів в друкованих ЗМІ Сум  та 42 в онлайн-виданнях. Було  виявлено 26 матеріалів прихованої реклами (16,3%), з яких  16 - політична «джинса» і 10 – комерційна.

Всього було проведено дослідження 153 публікацій в кримських ЗМІ і 159 - у виданнях Сум на виявлення матеріалів з ознаками замовлених.

МОНІТОРИНГ ДОТРИМАННЯ СТАНДАРТІВ

109 матеріалів з вище зазначених кримських  газет і 44 - з онлайн-видань  та 117  публікації сумських газет і 42  - з  онлайн-видань були оцінені на відповідність професійним стандартам за наступними критеріями:  баланс думок /точок зору; оперативність; достовірність, посилання на джерела; відділення фактів від коментарів; точність; повнота представлення фактів \ інформації по проблемам.  Головними нормативними джерелами, де відображені ці стандарти, являються Кодекс професійної етики українського журналіста, Етичний кодекс українського журналіста, Декларація принципів поведінки журналістів (Міжнародній федерації журналістів) і міжнародні стандарти і принципи журналістської етики.

Експерти відзначають, що, як і раніше,  найбільш дотримуються професійних стандартів журналісти онлайн- видань (середній бал –5,00).

Серед друкованих видань на першому місці газета «Крымская правда» – 4,75 балів,  більшість матеріалів  відповідають вимогам професійної журналістики, але у половині матеріалів не дотримується баланс думок.

На другому місці газета «Первая  крымская» (4,69). Тут також найчастіше порушується баланс думок - інформація подається з однієї точки зору. Але  в матеріалах  завжди  дається посилання на джерела інформації, наводяться думки експертів.

Найнижчі бали отримала газета «Голос Криму» (3,33). Експерти зауважують, що тільки в двох матеріалах з 15 дотримується баланс думок, у більшості публікацій не відокремлюються факти від коментарів. Можливо, це пов'язано з тим, що більшість матеріалів були не інформаційного характеру, а замальовки до дня 8 березня.

Моніторинг матеріалів у сумських друкованих ЗМІ показав, що найчастіше тут порушуються стандарти - баланс думок і оперативність, не завжди факти відокремлюються від коментарів. Середній бал - 3,07 (сумські експерти поставили оцінку 3,74). Значно краще дотримуються професійні стандарти в онлайн виданнях-середній бал 4,21 (експерти з Сум поставили 3,83).

Просимо взяти до уваги!

Результати моніторингу друкованих засобів масової інформації є оцінювальними судженнями відповідно до статті 47-1 Закону України «Про інформацію» і не мають офіційного характеру.

Наявність ознак порушення журналістських стандартів або ознак прихованої реклами в матеріалі не може розглядатися як доказ отримання редакцією або журналістом майнової чи іншої винагороди за вчинення такого порушення.

LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

Адреси офісів:
01024, Київ, вул. Академіка Богомольця, 7/14, оф.182
02002, Київ, вул. Микільсько-Слобідська, 2б, 3 під'їзд, 13 поверх, оф. 285.

E-mail: cure@cure.org.ua
Тел/Факс (044) 490-69-88/89/90