УКРАЇНСЬКИЙ ОСВІТНІЙ
ЦЕНТР РЕФОРМ
03.07.2013.

Результати моніторингу ЗМІ: Донецьк, квітень 2013

Донецьк
Квітень 2013

В квітні 2013 року  група незалежних експертів продовжувала моніторити матеріали шести донецьких друкованих засобів масової інформації і двох Інтернет-видань з метою дослідження ситуації щодо дотримання стандартів журналістської етики, виявлення матеріалів із ознаками комерційної або політичної замовності,  прихованої реклами.

Оцінювалися відомі масовому читачу, традиційно популярні в Донбасі газети «Жизнь», «Донбасс.Неделя», «Донецкие новости», «Вечерний Донецк», «Вечерняя Макеевка», тижневик «Панорама», а також Інтернет-видання «Новости Донбасса» і «УРА-Інформ» як одні з найбільш прогресуючих і таких, що впливають на формування громадської думки в інформаційному просторі Донбасу.

Перша позиція – ознаки замовності.

Було оцінено 116 матеріалів у друкованих виданнях і 46 в он-лайн ЗМІ. На думку експертів в друкованих ЗМІ було розміщено 13 (11%) неналежно маркованих матеріалів, 29 (25%) матеріалів  з ознаками замовності. Із загальної кількості матеріалів, які експертною групою були віднесені до таких, що мають  ознаки замовності, доля матеріалів політичної замовності склала майже 35% ( 10 з 29).

Відсоток матеріалів з ознаками замовності в квітні (25%) майже повністю співпадає з середньомісячними показниками 2012-го і перших місяців 2013 року 25%,  політичної ( 35%) – значно вище  від середньомісячних(12,5%).  Лідерами  по показнику політичної замовності в квітні стали  видання (Донецкие Новости – 3, Жизнь -3)

В електронних виданнях експертна група  виявила лише декілька неналежним чином маркованих матеріалів і не виявила матеріалів із ознаками замовності. 

Моніторинг Кримських друкованих видань донецькими експертами дав такі результати. З 107-ми оцінених матеріалів 17 (16,00%) матеріалів мали ознаки замовності. Переважно (більш як 80% )  це матеріали із ознаками політичної замовності 14 з 17-ти. В кримських  Інтеренет-виданнях,  як і в донецьких в цьому місяці, новинних матеріал із ознаками замовності експерти майже не побачили (один з 42).

Друга позиція – дотримання журналістських стандартів.

Оцінювання суспільно-важливих матеріалів новинного та інформаційного характеру проводилося за методологією Інтерньюз, яка розроблялася спільними зусиллями  з ІМІ (http://imi.org.ua) та Телекритикою (http://telekritika.ua

На думку експертів у друкованих виданнях  найчастіше журналістським матеріалам бракує дотримання балансу думок. Традиційно лише кожний третій матеріал (0,30) є на думку експертів таким, який відповідає цьому критерію (в минулому місяці 0.33). Достатньо часто бракує повноти висвітлення теми. У порівнянні з попереднім місяцем (3,76 ) майже по всім позиціям  ситуація  залишилася незмінною бали проти  3, 73. Лідером по недотриманню журналістських стандартів вже традиційно залишається газета «Вечерняя Макеевка» (2.74). Останнім часом їй все частіше компанію складає газета «Панорама» (3.18).

В Кримських друкованих виданнях також бракує балансу думок (0.39), але стосовно інших характеристик показники відрізняються у кращий бік від донецьких (в цілому 4.29 бали проти 3.73). Найбільш високі оцінки мають газети  Крымская правда – 4.90, та Крымская газета 4.79.

В Інтернет виданнях частка матеріалів в яких присутня і альтернативна точка зору, або декілька таких, відмінних від журналіської, складає близька чверті (0.23)  По іншим критеріям, показники Інтернет-видань відрізняються у кращий бік від показників друкованих видань. В цілому різниця  сягає 0.78 бала. В квітні 2013р. оцінка Інтернет видань по дотриманню журналістських стандартів в цілому склала 4.51 бала.

На відміну від донецьких у кримських Інтернет виданнях  в березні рівень збалансованості матеріалів виявився трохи вищій (0,52 , тобто на 0.3 бала краще). По іншим критеріям показники регіональних ЗМІ дуже схожі.

Представлені дані є судженнями, що відображають погляд експертів. Звіт не претендує на стовідсоткову об’єктивність. Слід також враховувати, що оцінці підлягали лише матеріали новинного та інформаційного характеру за другий тиждень квітня. Інші матеріали до експертної оцінки не бралися. Ця  вибірка була продиктована вимогами проектного завдання і не залежала від суб’єктивних поглядів членів експертної групи.

Результати моніторингу друкованих і Інтернет засобів масової інформації є оцінними судженнями відповідно до статті 47-1 Закону України «Про інформацію» і не мають офіційного характеру.

Наявність ознак порушення журналістських стандартів або ознак прихованої реклами в матеріалі не може вважатися  як доказ отримання редакцією або журналістом майнової чи іншої винагороди за вчинення такого порушення. 

LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

Адреси офісів:
01024, Київ, вул. Академіка Богомольця, 7/14, оф.182
02002, Київ, вул. Микільсько-Слобідська, 2б, 3 під'їзд, 13 поверх, оф. 285.

E-mail: cure@cure.org.ua
Тел/Факс (044) 490-69-88/89/90