УКРАЇНСЬКИЙ ОСВІТНІЙ
ЦЕНТР РЕФОРМ
13.01.2014.

Результати моніторингу ЗМІ: Донецьк, грудень 2013

ДОНЕЦЬК
ГРУДЕНЬ 2012

У грудні 2013 року  група незалежних експертів продовжувала моніторити матеріали шести донецьких друкованих засобів масової інформації і двох Інтернет-видань з метою дослідження ситуації щодо дотримання стандартів журналістської етики, виявлення матеріалів із ознаками комерційної або політичної замовності,  прихованої реклами.

Оцінювалися відомі масовому читачу, традиційно популярні в Донбасі газети «Жизнь», «Донбасс.Неделя», «Донецкие новости», «Вечерний Донецк», «Вечерняя Макеевка», тижневик «Панорама», а також Інтернет-видання «Новости Донбасса» і «УРА-Інформ» як одні з найбільш прогресуючих і таких, що впливають на формування громадської думки в інформаційному просторі Донбасу.

 Перша позиція – ознаки замовності.

Було оцінено 112 матеріалів у друкованих виданнях і 42 в он-лайн ЗМІ. На думку експертів в друкованих ЗМІ було розміщено 10 (9 %) неналежно маркованих матеріалів, 24 (21%) матеріалів  з ознаками замовності. Відсоток матеріалів з ознаками замовності у грудні (21%) виявився меншим відносно середньомісячних показників 2012-го і 10 місяців 2013 року (24%). Із загальної кількості матеріалів, які експертною групою були віднесені до таких, що мають  ознаки замовності,  більше половини (17 з 24)  мають ознаками політичної замовності (71%)  Лідером  по показнику і політичної, і комерційної замовності у грудні стало  видання Вечерний Донецк – (6+2).

В електронних виданнях експертна група виявила один матеріали з ознаками комерційної замовності (УРА-Информ.). Матеріалів з неналежним маркуванням  виявлено не було. 

Моніторинг харківських  друкованих видань донецькими експертами дав такі результати:

- зі 139-ти оцінених матеріалів друкованих ЗМІ 28 (20%) матеріалів мали ознаки замовності. 24 - політичної, 4 – комерційної. 21 матеріал (15%) експертами віднесено до неналежно маркованої реклами.

У Харківських  Інтернет виданнях було виявлено 3 новинних матеріали із ознаками замовності. Два з них мають ознаки комерційної замовності та один – політичної (СтатусКво).  

Друга позиція – дотримання журналістських стандартів.

Оцінювання суспільно-важливих матеріалів новинного та інформаційного характеру проводилося за методологією Інтерньюз, яка розроблялася спільними зусиллями  з ІМІ (http://imi.org.ua) та Телекритикою (http://telekritika.ua

 

На думку експертів у донецьких друкованих виданнях  найчастіше журналістським матеріалам бракує дотримання балансу думок. У грудні цей показник трохи вищий (0,36)  ніж у минулому місяці (0,33). У порівнянні з попереднім місяцем (3,95 бали) по всім позиціям  ситуація  дещо погіршилась (3,77) бали.  На загальному фоні найгірше з усіх у грудні виглядала газета «Вечерняя Макеевка» (3,06).

У донецьких Інтернет виданнях частка матеріалів в яких присутня і альтернативна точка зору, або декілька таких - вища за друковані матеріали (0,43).  По всім критеріям, показники Інтернет-видань  відрізняються від показників друкованих. В цілому різниця  сягає 1,28 бали на користь он-лайн видань (5,05 проти 3,77).   

Харківським друкованим виданням на думку донецьких експертів також бракує балансу думок (0,31).  Але це лише на 0,05 бали менше ніж в донецьких. Стосовно інших характеристик показники трохи відрізняються у кращий бік від донецьких (в цілому 3,77 бали проти 4,00). Найбільш високі оцінки має газета  «КП в Україні» – 4,75.

У харківських Інтернет виданнях  у грудні рівень збалансованості матеріалів(0,43)  виявився однаковим із донецькими. По іншим критеріям показники регіональних Інтернет видань  дуже схожі, однак донецькі показали вищий результат (5,05 проти 4,73). В середньому різниця становить 0,33 бали .

Представлені дані є судженнями, що відображають погляд експертів. Звіт не претендує на стовідсоткову об’єктивність. Слід також враховувати, що оцінці підлягали лише матеріали новинного та інформаційного характеру за третій тиждень вересня. Інші матеріали до експертної оцінки не бралися. Ця  вибірка була продиктована вимогами проектного завдання і не залежала від суб’єктивних поглядів членів експертної групи.

Результати моніторингу друкованих і Інтернет засобів масової інформації є оцінними судженнями відповідно до статті 47-1 Закону України «Про інформацію» і не мають офіційного характеру.

Наявність ознак порушення журналістських стандартів або ознак прихованої реклами в матеріалі не може вважатися  як доказ отримання редакцією або журналістом майнової чи іншої винагороди за вчинення такого порушення. 

LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

Адреси офісів:
01024, Київ, вул. Академіка Богомольця, 7/14, оф.182
02002, Київ, вул. Микільсько-Слобідська, 2б, 3 під'їзд, 13 поверх, оф. 285.

E-mail: cure@cure.org.ua
Тел/Факс (044) 490-69-88/89/90