УКРАЇНСЬКИЙ ОСВІТНІЙ
ЦЕНТР РЕФОРМ
16.10.2012.

Результати моніторингу ЗМІ: Донецьк, вересень 2012

ДОНЕЦЬК
ВЕРЕСЕСЕНЬ 2012

В вересні 2012 року  група незалежних експертів продовжувала моніторити матеріали шести донецьких друкованих засобів масової інформації і двох Інтернет-видань з метою дослідження ситуації щодо дотримання стандартів журналістської етики, виявлення матеріалів із ознаками комерційної або політичної замовності,  прихованої реклами.
Оцінувалися відомі масовому читачу, традиційно популярні в Донбасі газети «Жизнь», «Донбасс.Неделя», «Донецкие новости», «Вечерний Донецк», «Вечерняя Макеевка», тижневик «Панорама», а також інтернет-видання «Новости Донбасса» і «УРА-Інформ» як одні з найбільш прогресуючих і впливаючих на формування громадської думки в інформаційному просторі Донбасу.
В вересні 2012 року було оцінено 96 матеріалів у друкованих виданнях і 45 в он-лайн ЗМІ. На думку експертів в друкованих ЗМІ було розміщено 15 (15,63%) неналежно маркованих матеріалів (беззаперечними лідерами у цій справі є «Вечерний Донецк» та «Вечерняя Макеевка»), 34 (35.42%) матеріалів  з ознаками замовності. Із загальної кількості матеріалів, які експертною групою були віднесені до таких, що мають  ознаки замовності, доля матеріалів політичної замовності становить біллше двох третин -  24 (70,0%). Лідируючі позиції щодо матеріалів із ознаками політичної «прихильності» у вересні 2012 р. посідали газети «Панорама» (6), «Донецкие Новости» (5), та «Вечерняя  Макеевка» (4) матеріали. У порівнянні із попереднім місяцем (серпнем)  маємо відзначити збільшення   з 16,5% до 25,00 % майже вдвічі відсотка матеріалів із ознаками політичної замовності  і практично незмінне розміщення комерційної(10%).
В електронних виданнях експертна група виявила 11 на відміну від попереднього місяця (5) матеріалів із ознаками замовності (3-«Новости Донбасса», 8 –«УраИнформ»). В обох віданнях експерти налічили приблизно однакову (відповідно 3 та 4) кількість матеріалів які мають ознаки політичної реклами, що  можна вважати звичайною «нормою» для цих видань. Однак важливо відзначити інше, що поряд з цим значно збільшать в них кількість немаркованої політичної реклами («Новости Донбасса» 5 и «УраИнформ 7). Експертна група вважає, що розміщуючи напередодні виборів на своїх сторінках замовні рекламні матеріали політичних партій і кандидатів під різними спеціальними рубриками без чіткого позначення (неналежного) таких матеріалів як реклама, є не чим іншим я  приховуванням від читача їх замовного характеру.
 До ознак замовності експерти відносили такі характеристики як:
а) наявність цілком або майже ідентичного матеріалу в інших ЗМІ, особливо, якщо в цих ЗМІ такий матеріал маркований як реклама; 
б) матеріал містить елементи, які сприяють реалізації товарів, робіт або послуг певного суб’єкта (вказування в матеріалі адреси магазину, контактного телефону фірми тощо, прізвища, посади керівника, решта);
в) фігурування в матеріалі в якості експерта особи, яка некомпетентна коментувати подію або процес, котрим присвячений матеріал, зважаючи на рід занять та сферу інтересів такої особи;
г) безпідставне акцентування уваги лише на позитивних або негативних характеристиках певного товару (суб’єкта) що могло б міститися в назвах матеріалів, епітетах, порівняннях, решта.
У порівнянні з дослідженнями минулих місяців вересень за кількістю матеріалів із ознаками комерційної або політичної замовності лідирує у порівнянні із серпнем. В основному за рахунок значного збільшення матеріалів із ознаками політичної реклами.

Місяць

Всього

Озн.політ. замовності

Озн.комерц. замовності

лютий

20

8

12

березень

21

14

7

квітень

40

21

19

травень

27

12

15

червень

27

17

10

липень

25

16

9

серпень

29

18

11

вересень

34

24

10

Друга позиція – дотримання журналістських стандартів. Оцінювання суспільно-важливих матеріалів новинного та інформаційного характеру проводилося за Методикою Інституту масової інформації (http://imi.org.ua) на предмет дотримання наступних журналістських стандартів: 1) баланс думок і точок зору (збалансованість); 2) оперативність (актуальність) матеріалу; 3) достовірність (посилання на джерела); 4) відокремлення фактів від коментарів; 5) точність подачі інформації; 6) повнота представлення фактів (інформації) по проблемі. 
На думку експертів в друкованих виданнях  найчастіше журналістським матеріалам бракує дотримання балансу думок. Лише близько 1/3 матеріалів з кожних десяти дотримувалися балансу (0.33). Достатньо часто бракує повноти висвітлення теми  (0,40). У порівнянні з попереднім місяцем майже по всім позиціям  ситуація хоч й ненабагато, але погіршилася.  
По Інтернет виданнях на відміну від друкованих ЗМІ дуже низьким, але трохи кращим ніж у серпні,  залишається показник по критерію балансу думок (+ 0,09 з 0,11 до 0.20). По іншим критеріям показники Інтеренет видань дуже близькі до показників друкованих видань.

Представлені дані є судженнями що відображають погляд експертів. Звіт не претендує  не претендує на стовідсоткову об’єктивність. Слід також враховувати, що оцінці підлягали лише матеріали новинного та інформаційного характеру за третій тиждень вересня. Інші матеріали до експертної оцінки не бралися. Ця  вибірка була продиктована вимогами проектного завдання і не залежала від суб’єктивних поглядів членів експертної групи.

Результати моніторингу друкованих і Інтернет засобів масової інформації є оцінними судженнями відповідно до статті 47-1 Закону України «Про інформацію» і не мають офіційного характеру.

Наявність ознак порушення журналістських стандартів або ознак прихованої реклами в матеріалі не може вважатися  як доказ отримання редакцією або журналістом майнової чи іншої винагороди за вчинення такого порушення. 

LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

Адреси офісів:
01024, Київ, вул. Академіка Богомольця, 7/14, оф.182
02002, Київ, вул. Микільсько-Слобідська, 2б, 3 під'їзд, 13 поверх, оф. 285.

E-mail: cure@cure.org.ua
Тел/Факс (044) 490-69-88/89/90