УКРАЇНСЬКИЙ ОСВІТНІЙ
ЦЕНТР РЕФОРМ
18.06.2014.

Результати моніторингу ЗМІ: Суми, квітень 2014

СУМИ
Квітень 2014

КВІТЕНЬ ПОКАЗАВ, ЩО МІСЦЕВІ ВИДАННЯ НЕ ГОТОВІ ПЕРЕФОРМАТОВУВАТИСЯ ЩОДО ПОДАЧІ ЗАМОВНИХ МАТЕРІАЛІВ: ЗНОВУ РЕКЛАМА І ЗНОВУ БЕЗ ПОЗНАЧОК

Сумські експерти зауважили нове зростання замовних матеріалів після березневого зниження: вибори спокушають на «джинсу».

У квітні було здійснено моніторинг шести друкованих та двох Інтернет-видань регіону: обласних газет «Данкор», «Сумщина», «Панорама», «Ваш шанс» та районних «Вперед» (Сумський р-н) і «Білопільщина» (Білопільський р-н); сайтів «Сумиінфо» та «XPress» за визначений період з 14 до 20 числа.

Відбірка матеріалів із загального обсягу публікацій проведена у таких числах видань: «Білопільщина»: № 47-49 від 12 квітня, №50-52 від 19 квітня; «Ваш шанс»: №16 від 16-23 квітня; «Вперед»: № 10  від 4 квітня,  № 11 від 18 квітня; «Данкор»: № 16 від 16 квітня; «Панорама»: № 16 від 16-23 березня; «Сумщина»: № 13 від 9 квітня, № 14 від  16 квітня. Також оцінювалися матеріали сайтів: «Сумиінфо» за відповідний період і «XPress» за 10-20 квітня. Збільшення часових рамок моніторингу окремих газет і одного сайту пов’язане з браком необхідного контенту у виданнях за визначений період. У газеті «Вперед» у зв᾽язку з її нерегулярним протягом останніх місяців виходом взагалі не набралося необхідної кількості матеріалів. У разі такого становища при подальших моніторингах змушені будемо звертатися до іншого видання.  Загалом оцінено у друкованих виданнях 126 публікацій, у Інтернет-виданнях – 42 матеріали. Всього – 168 робіт.

Моніторинг мав на меті два завдання. Перше – відстеження наявності матеріалів із ознаками замовності. Тобто експерти мають зробити висновок щодо ознак політичної і комерційної замовності та щодо неналежного маркування. (До останніх  відносяться матеріали з ознаками реклами, марковані іншим чином, ніж словами «реклама» або «на правах реклами»). Друге – визначення відповідності матеріалів стандартам журналістики.

Згідно з висновками експертів щодо наявності матеріалів із ознаками замовності та цензури, їх кількість у квітні зросла на 5%.

У друкованих виданнях на першому місці газета «Сумщина» – 36% матеріалів із ознаками замовності та цензури. Минулого місяця видання було на другій позиції  з показником 17%.

На другу сходинку з третьої піднялася газета «Ваш шанс» – 28% (попередній місяць –  13%).

Третьою є «Білопільщина» з показником 24%. Попереднього місяця тут було 32% матеріалів із відповідними ознаками і видання посідало перше місце.

На четвертому місці «Панорама»  – 16% матеріалів із ознаками замовності та цензури. Нагадаємо, минулого місяця «Панорама» розділила з газетою «Сумщина» другу позицію з показником 17%.  Тобто, як показує моніторинг, у «Панорамі» кількість матеріалів із визначеними ознаками практично не змінилась, у той час, як «Сумщина» наростила їх більше, ніж удвічі.

П᾽яту сходинку посідає «Данкор» із показником 6% (березень – 0). У газеті «Вперед» експерти не виявили матеріалів із ознаками замовності (березень 11%).

Щодо сайтів. Їх показники мало відрізняються від попереднього моніторингового місяця. Нагадаємо, минулого разу в  «XРress» було 26%, у «Сумиінфо» – 18% матеріалів із ознаками замовності та цензури. У квітні це відповідно 29% і 19%. Тобто невелике зростання є, але воно все ж не йде в порівняння з показниками, наприклад, січня, коли  «XРress» дав 61% публікацій із визначеними ознаками, «Сумиінфо» – 71%. (Загальний стан розміщення матеріалів із ознаками замовності можна прослідкувати з графіка №1.)

 Щодо політичної та комерційної складової матеріалів із ознаками замовності, то політична, як і досі, переважає: у друкованих виданнях маємо 21  матеріалів «політики» (у березні  – 16) і 5 «комерції» (у березні – 4).  На сайтах відповідно 9 і 1 матеріал  (березень – 10 і 0).

Стосовно публікацій, що мають неналежне маркування, то вони  розподілилися так:  «Панорама» – 20% (березень – 26%), «Вперед»  – 17% (березень – 16%), «Ваш шанс» – 16% (березень – 33%),  «Білопільщина» – 10% (березень – 24%),  «Сумщина» – 4% (березень – 6%),  у «Данкорі» неналежно маркованих матеріалів не знайдено.

На сайтах: «XРress» – 3% (березень – 2%), на «Сумиінфо»  неналежно маркованих матеріалів не виявлено.

Порівнюючи середні показники оглянутих сумських медіа, маємо засвідчити, що  у друкованих виданнях відсоток матеріалів із ознаками замовності та цензури склав 21. У березні він був 16%, у січні –  26%. Тобто  попереднього разу кількість матеріалів із ознаками замовності та цензури знизилася на 10%, тепер знову зросла на 5%. 

Щодо Інтернет-видань, то тут середній показник 24%, що на 2% більше попереднього місяця. Нагадаємо, у січні відсоток становив 66.

Графік №1: моніторинг матеріалів із ознакам замовності та цензури


Отже, середній показник кількості публікацій із ознаками замовності та цензури у всіх досліджуваних виданнях регіону склав 22,5%. У березні було 19%, у січні у середньому –  46% таких матеріалів, у грудні - 54%. Спостерігається, хай і не велике, підвищення, однозначною причиною якого є виборча кампанія. Тобто революції революціями, переформатування влади і суспільства – переформатуваннями, але місцеві видання продовжують використовувати попередній формат «джинси» з єдиною відмінністю: змінився перелік персон, чия реклама дається без жодних позначок.

За прогнозами експертів, у травні, у найгарячіші передвиборчі дні, показник матеріалів із ознаками замовності виявиться ще вищим.

Щодо дотримання стандартів, експерти при максимальній оцінці 6 за кожен матеріал (1 бал за кожний із 6 критеріїв) вивели  такі середні оцінки (від найвищої – до найнижчої):

«Данкор» –               4,27      (березень – 4,27; січень – 3,88; грудень – 4,54; листопад – 4,29);

«Вперед» –               4,2        (березень – 3,8; січень – 3,87; грудень – 3,93; листопад – 3,53);

«Панорама» –         4           (березень – 3,4; січень – 4,13; грудень – 4,00; листопад – 4,08);

«XРress» –                3,89      (березень – 3,43; січень – 3,62; грудень – 3,7; листопад – 3,89);

«Білопільщина» –    3,87      (березень – 3,73; січень – 3,87; грудень – 4,00; листопад – 3,87);

«Сумиінфо» –          3,71      (березень – 3,75; січень – 3,54; грудень – 3,79; листопад – 3, 68); 

«Ваш шанс» –          3,6        (березень – 3,47; січень – 3,5; грудень – 4,07; листопад – 3,93);

«Сумщина» –           3,59      (березень – 3,5; січень – 3,64; грудень – 4,36; листопад – 4,00).

(Ситуацію щодо дотримання показників стандартів якості можна  побачити на  графіку №2.)

Щодо дотримання окремих стандартів, то на першу позицію у друкованих виданнях вийшла точність – 0,99 бала (у березні цей показник був на третьому місці – 0,83). На другому місці достовірність – 0,93 (минулого місяця – перша позиція – 0,92). На третій позиції до цього друга оперативність – 0,80 (березень – 0,84). На четвертій позиції показник відокремлення фактів від коментарів, який не змінився порівняно з березнем,  – 0,73.

Показник балансу думок зріс і становить 0,22 бала  (минулі місяці – 0,13 і  0,15). Повнота наданої інформації практично не змінилася – 0,25 (минулі місяці – 0,24 та 0,22).

Середня оцінка друкованих видань за дотримання критеріїв,  таким чином, зросла і становить  3,92 бала (у березні – 3,69; у січні – 3,81 бала; у грудні –  4,15).

Графік №2: моніторинг матеріалів на предмет дотримання стандартів.


На сайтах цього місяця, як і попереднього, на першій позиції точність – 1 бал (березень – 0,93).  На другій сходинці достовірність – 0,95 (березень – 0,85). Третя – оперативність із показником 0,87 (березень –  0,85).  На четвертому місці, як і у березні,  показник відокремлення фактів від коментарів – 0,76 (було – 0,83).     «Повнота представлення інформації» складає 0,16 бала (березень – 0,1); «баланс думок», як і досі, катастрофічно низький   – 0,06 (березень – 0,02 бала). Середній бал сайтів за дотримання критеріїв у Інтернет-виданнях також дещо зріс і становить  3,8 (у березні  –3,59; у січні – 3,58; у грудні – 3,74).

Отже, середня для всіх медіа оцінка – 3,86 бала (у березні – 3,7 бала, у січні –  3,7 бала, у грудні –  3,95 бала, у листопаді – 3,87 бала). Зростання, хай і невелике, є.

У квітні сумські експерти досліджували харківські медіа.

Тут звернуло на себе увагу зокрема те, що поруч із «джинсою», яка стосується сфери обслуговування, з’явилися матеріали з ознаками замовності щодо промисловості.

Як і у сумських медіа,  у харківських присутні немало матеріалів із ознаками замовності передвиборчої «президентської» тематики. І як у нас, попри суспільні зміни, способи подачі такої інформації залишаються незмінними: жодних позначок при явній рекламності. Далеко не з позитивного боку, наголошує Володимир Садівничий, характеризує роботу штабів кандидатів те, що в харківських і сумських виданнях друкуються цілком однакові матеріали попри те, що аудиторії регіонів все ж різняться між собою.

Залишаються часто вживаними поняття, не притаманні українському мовному полю, що вже зазначали наші експерти у попередніх дослідженнях видань різних регіонів. Так, зауважує Алла Ярова, використовуються слова «мер», «губернатор», властиві російському законодавчому означенню. Це тим більш впадає в око за нинішньої політичної ситуації.

Курйозом останнього півріччя можна визначити публікацію «Министр агрополитики Швайка хочет отменить объединение харьковских аграрных вузов», оприлюднену на сайті "STATUS QUO" (17.04.2014). Описуючи ситуацію з сільськогосподарськими вищими навчальними закладами Харкова,  автор настільки заблукав у словах, що назвав Міністра Ігорем Шилом.

Так, як і у сумських медіа, у харківських є проблема з показниками балансу та повноти матеріалів.

Моніторинг здійснювала група сумських експертів у складі Алли Ярової, кандидата філологічних наук, проректора Української академії банківської справи та Володимира Садівничого, кандидата наук із соціальних комунікацій, докторанта Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

Критеріями для визначення матеріалів із ознаками замовності та цензури є наступні чинники: 1 – матеріал відстоює або просуває  інтереси однієї сторони; 2 – цілком або майже ідентичний матеріал надрукований  в інших ЗМІ; 3 – експертами є особи, які некомпетентні коментувати подію або процес; 4 – безпідставно акцентується увага лише на позитивних або негативних характеристиках суб’єкта; 5 – матеріал містить елементи, які сприяють реалізації товарів, робіт або послуг одного суб’єкта; 6 – «протокольні» матеріали з заходів чиновників/політиків, в яких відсутня зрозуміла суспільно-важлива новина.

Щодо визначення відповідності стандартам експерти спираються на такі критерії: 1 – баланс думок або ж точок зору (категорія передбачає представлення всіх сторін конфлікту); 2 – оперативність; 3 – достовірність (категорія передбачає наявність посилання на джерела та чітку авторизацію кожної думки); 4 – відокремлення фактів від коментарів (категорія передбачає чітке позначення початку і кінця кожної думки, виключає будь-які журналістські оцінки і міркування); 5 – точність (відповідність кожного поданого факту реальності, точність цитування думок, назв, цифр та інших даних); 6 – повнота представлення фактів чи інформації з проблеми (категорія передбачає  вичерпну подачу ключових фактів за темою; обов’язковою є також наявність якісних бекграундів).

Проект «Моніторинг публікацій у регіональних друкованих ЗМІ для оцінки дотримання стандартів журналістики» виконується міжнародною благодійною організацією «Український освітній центр реформ» за підтримки програми «У-Медіа» міжнародної неурядової організації «Інтерньюз Нетворк».

Просимо взяти до уваги!

Результати моніторингу друкованих засобів масової інформації є оцінювальними судженнями відповідно до статті 47-1 Закону України «Про інформацію» і не мають офіційного характеру.

Наявність ознак порушення журналістських стандартів або ознак прихованої реклами в матеріалі не може розглядатися як доказ отримання редакцією або журналістом майнової чи іншої винагороди за вчинення такого порушення. 

LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

Адреси офісів:
01024, Київ, вул. Академіка Богомольця, 7/14, оф.182
02002, Київ, вул. Микільсько-Слобідська, 2б, 3 під'їзд, 13 поверх, оф. 285.

E-mail: cure@cure.org.ua
Тел/Факс (044) 490-69-88/89/90