УКРАЇНСЬКИЙ ОСВІТНІЙ
ЦЕНТР РЕФОРМ
27.08.2013.

Результати моніторингу ЗМІ: Суми, липень 2013

СУМИ
ЛИПЕНЬ 2013

РЕЗУЛЬТАТИ ЛІТНІХ КАНІКУЛ: У ЛИПНІ У СУМСЬКИХ ЗМІ МАТЕРІАЛІВ ІЗ ОЗНАКАМИ ЗАМОВНОСТІ ТА ЦЕНЗУРИ ПОМЕНШАЛО, ПРОТЕ ЯКІСТЬ ЗАГАЛЬНОГО КОНТЕНТУ СТАЛА НИЖЧОЮ

Зменшення замовних матеріалів – не політика видань, а, швидше, відсутність замовників, - схиляються до думки сумські експерти.

У липні було здійснено моніторинг шести друкованих та двох Інтернет-видань регіону: обласних газет «Данкор», «Сумщина», «Панорама», «Ваш шанс» та районних «Вперед» (Сумський р-н) і «Білопільщина» (Білопільський р-н); сайтів «Сумиінфо» та «XPress» за визначений період з 1 до 7 липня.

Відбірка матеріалів із загального обсягу публікацій проведена у таких числах видань: «Білопільщина»: №78-80 від 29 червня, №81-83 від 6 липня; «Ваш шанс»: № 27 від  3-10 липня; «Вперед»: № 26 від 5 липня, №27 від 12 липня; «Данкор»: №27 від 3 липня; «Панорама»: №27 від 3-10 липня; «Сумщина»: №26 від  3 липня. Також оцінювалися матеріали сайтів: «Сумиінфо» за 1-7 липня і «XPress» – за 24 червня-12 липня. Збільшення часових рамок моніторингу районних газет та одного з сайтів пов᾽язане з браком необхідного контенту у виданнях за визначений період. Загалом оцінено в друкованих виданнях 129 публікації, у Інтернет-виданнях 44 матеріали. Всього – 173 журналістські роботи.

Моніторинг мав на меті два завдання. Перше – відстеження наявності матеріалів із ознаками замовності. Тобто експерти мають зробити висновок щодо ознак політичної, комерційної замовності та щодо неналежного маркування. (До останніх  відносяться матеріали з ознаками реклами, марковані іншим чином, ніж словами «реклама» або «на правах реклами»). Друге – визначення відповідності матеріалів стандартам журналістики.

Згідно з висновками експертів щодо наявності матеріалів із ознаками замовності та цензури, їх кількість у липні помітно зменшилася. Відповідно, ситуація цього місяця виглядає так.

У друкованих виданнях на першому місці за кількістю таких матеріалів, як і попереднього місяця, газета «Сумщина» – 32% із числа оглянутих. Це значно менше, ніж у червні, коли кількість замовних матеріалів сягнула  50% (нагадаємо: у квітні тут було 15%).

На другому місці, як і раніше,  районна газета «Білопільщина». Втім, якщо досі видання стабільно підвищувало свій показник (у березні тут відстежено 28,57% матеріалів із ознаками замовності та цензури з числа оглянутих, у квітні – 36%, у червні –  41%), то липень дає майже такий показник, як у березні – 29%

Третю сходинку, як і у червні, займає газета Сумського району «Вперед», показник якої 25% матеріалів із ознаками замовності з числа оглянутих. Минулого місяця ми відзначали  деяке скорочення матеріалів із ознаками замовності у цьому виданні: у квітні їх було 50%, у березні  –  42,11%, у червні –  39%. Як бачимо, четвертий моніторинговий місяць підтверджує цей рух.

Попри виразний спад кількості матеріалів із ознаками замовності та цензури, все ж зазначимо, що першу трійку «виконавців замовлень» продовжують складати видання комунальної форми власності.

Четверте місце з показником 22% зайняла газета «Ваш шанс». Минулого моніторингового місяця тут нарахували 28%, у квітні – 32%, у березні – 8% матеріалів із ознаками замовності. Отож, бачимо зниження показника.

«Панорама»  у червні мала показник 12% матеріалів із ознаками замовності,  у липні вона його зберігає, посідаючи п’яте місце серед друкованих видань. У «Данкорі», де попереднього моніторингового місяця експерти виявили 19% матеріалів із ознаками замовності, цього місяця найменший показник – 6% .

Як бачимо, що у друкованих виданнях, не дивлячись на ту чи іншу кількість замовних матеріалів,  практично зберігається їх розташування на «сходинках». Перші чотири місця вже не перший місяць стабільно утримують одні й ті ж видання: «Сумщина», «Білопільщина», «Вперед» та «Ваш шанс».

Щодо кількості матеріалів із ознаками замовності  на сайтах. У липні обидва сайти показали однаковий показник – 50% матеріалів із ознаками замовності та цензури. Для сайту «XРress» це є виразним зменшенням показника, адже у червні тут було 78% таких матеріалів. Для сайту «Сумиінфо» це подальше підвищення показника замовності: у червні він складав 35%, у квітні –  28,57%, у березні – 33,33%.  (Загальний стан розміщення матеріалів із ознаками замовності можна прослідкувати з графіка №1.)

Щодо політичної та комерційної складової матеріалів із ознаками замовності, то політична, як і досі, домінує: у друкованих виданнях маємо 24 матеріали «політики» (у червні – 29, у квітні – 22, у березні – 19) і  3 – «комерції» (у червні – 9, у квітні – 8, у березні –  4).  На сайтах відповідно 17 і 5 матеріалів. Нагадаємо, у червні пропорція на сайтах складала 16 і 10 матеріалів, у квітні 17 і 2 матеріали, у березні – 13 і 2.

Стосовно матеріалів, що мають неналежне маркування, то вони  розподілилися так: «Білопільщина» – 38%; «Панорама» – 32%. Наступною є газета «Ваш шанс» –  30 %. На четвертому місці «Сумщина» –  21%. На  п’ятому з показником 10% газета «Вперед». І «Данкор» має 6% неналежно маркованих матеріалів. Тут теж  відзначимо стабільність у розташуванні видань за кількістю неналежно маркованих публікацій. Як видно, розташовані видання у такій же послідовності, як і попереднього місяця.

На обох сайтах неналежно маркованих матеріалів не виявлено.

Графік №1: моніторинг матеріалів із ознакам замовності та цензури - 2013

Порівнюючи середні показники оглянутих сумських медіа, маємо засвідчити, що  у друкованих виданнях відсоток матеріалів із ознаками замовності та цензури склав 21%. Це на 10 відсотків менше, ніж у червні  (31%). У Інтернет-виданнях середній показник складає 50%, що менше, ніж у червні – 57%, проте вище, ніж у квітні – 45,24%. Не можемо робити певних висновків щодо помітного зниження матеріалів із ознаками замовності, проте, найшвидше, це пов’язано з літніми канікулами рекламодавців.

Щодо дотримання стандартів, експерти при максимальній оцінці 6 за кожен матеріал (1 бал за кожний із 6 критеріїв) вивели  такі середні оцінки (від найвищої – до найнижчої):

«Данкор» –             4,31 (червень – 4,29;  квітень і березень – 4,4);

«XРress» –              3,85 (червень – 3,48; квітень – 3,39; березень – 3,81);

«Панорама» –         3,8 (червень – 3,86; квітень – 3,5;   березень – 3,4);

«Ваш шанс» –         3,73 (червень –  4,0; квітень – 3,19;  березень – 3,75);

«Вперед» –             3,53 (червень –  3,21;  квітень – 3,22; березень – 3,33).

«Сумиінфо» –         3,14 (червень – 3,74;  квітень – 3,38; березень – 3,86);

«Білопільщина» –    2,69 (червень – 3,31; квітень – 3,94;  березень – 3,93);

«Сумщина» –         2,6 (червень – 3,36; квітень – 3,13;  березень – 3,6);

Як бачимо, лише два видання поліпшили свої показники, у решти вони нижчі. Й це також, напевне, можна пов’язати з літніми канікулами, вірніше, відпустками працівників редакцій. Менша кількість журналістів на ту ж саму видавничу площу породжує нижчу якість їх роботи. (Ситуацію щодо дотримання показників дотримання стандартів якості можна побачити на  графіку №2.)  

Графік №2: моніторинг матеріалів на предмет дотримання стандартів - 2013

Щодо дотримання окремих стандартів, то, як і у минулі місяці,  на першу позицію в друкованих виданнях вийшла  точність – 0,98 бала; на другій знову достовірність  – 0,83 бала. На третю позицію, перегнавши червневу оперативність,  вийшов  показник відокремлення фактів від коментарів –  0,63 бала. Оперативність спустилася на четверту сходинку й загалом її показник упав більше, ніж на 0,1 бала, –  0,61. (Нагадаємо: максимальний бал за критерієм – одиниця).  

На останніх позиціях стабільно критерій балансу думок – 0,16 (червень – 0,27; квітень – 0,16; березень – 0,18 бала) і критерій повноти наданої інформації – 0,23 (червень – 0,18; квітень –  0,24; березень – 0,2 бала).

Відповідно, середня оцінка друкованих видань за дотримання критеріїв порівняно до попереднього місяця знову знизилася. Вона складає 3,45 (у червні – 3,67 бала; у квітні – 3,56 бала; у березні –  3,74 бала).

На сайтах цього місяця на першій позиції точність – 0,95 бала. Достовірність посупилася червневою першістю і займає друге місце – 0,91 бала.  На третьому місці, як і у червні,  показник відокремлення фактів від коментарів – 0,88. Далі так само  йде оперативність, оцінена на 0,56 бала. Баланс думок – 0,02 бала (червень – 0,12). Повнота представлення інформації оцінена на 0,17 бала (у червні – 0,05). Середній бал сайтів за дотримання критеріїв – 3,49 бала.

Отож, у липні помітно знизилася оперативність висвітлення подій як у друкованих, так і у Інтернет-виданнях.

Відтак, середня для всіх медіа оцінка – 3,47 бала Нагадаємо, у червні цей показник становив 3,58; у квітні – 3,47; у березні – 3,79 бала. Тобто середній бал порівняно до червня знизився.

У липні сумські експерти досліджували кримські медіа. Очевидно, літо  і так званий «мертвий сезон» вплинули на те, що тут помітно зменшилася кількість матеріалів політичного плану. Натомість ЗМІ обговорюють питання включення Національного заповідника «Херсонес Таврійський» до списку всесвітнього культурної спадщини ЮНЕСКО, чимало матеріалів про різноманітні фестивалі, що відбуваються в Криму, а також  виставки, конкурси, концерти. Це сприймається як позитив. Чимало місця відведено проблемним питанням кримської землі, й такі матеріали також викликають інтерес. Втім, є специфічний вибір тематики. Так, чи не головною тематичною спрямованістю сайту  «Крым.Комментарии» є робота правоохоронних органів та порушення законності. Складається враження, відзначає експерт Володимир Садівничий, що окрім того, що когось затримує митниця, когось засуджують, хтось бере хабар, хтось із відвідувачів сафарі-парку лізе в клітку до тигра, на півострові більше нічого не відбувається. До подібної тематики тяжіє і «Первая крымская».

Не можна не зауважити виразних проросійських акцентів у матеріалах деяких видань, як, наприклад, «Крымское время». Як відзначає експерт Алла Ярова, ставлення журналістів до теми подекуди настільки «марковане» й так демонструє відхилення від стандартів, що сприймаються такі матеріали як замовні, хоча, можливо, ця «замовність» є авторською позицією.  Принаймні інакше не можна було оцінити матеріал «Доборятся эти «швайки» у №69 за 4 липня. Автор аж надто далека від незаангажованості. До того ж, відзначає експерт, кандидат філологічних наук, трактування слова «швайка» зроблене тенденційно і не відповідає дійсній етимології. Принаймні пані Ярова не знайшла у словниках тлумачення, запропонованого виданням.

Не можна втім не сказати позитивно про загальний контент, якому дана висока середня оцінка – це приблизно «четвірка», що на півбала вище, ніж отримали у липні сумські видання.

Моніторинг здійснювала група сумських експертів у складі Алли Ярової, кандидата філологічних наук, проректора Української академії банківської справи та Володимира Садівничого, кандидата наук із соціальних комунікацій, докторанта Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

Критеріями для визначення матеріалів із ознаками замовності та цензури є наступні чинники: 1 – матеріал відстоює або просуває  інтереси однієї сторони; 2 – цілком або майже ідентичний матеріал надрукований  в інших ЗМІ; 3 – експертами є особи, які некомпетентні коментувати подію або процес; 4 – безпідставно акцентується увага лише на позитивних або негативних характеристиках суб’єкта; 5 – матеріал містить елементи, які сприяють реалізації товарів, робіт або послуг одного суб’єкта; 6 – «протокольні» матеріали з заходів чиновників/політиків, в яких відсутня зрозуміла суспільно-важлива новина.

Щодо визначення відповідності стандартам експерти спираються на такі критерії: 1 – баланс думок або ж точок зору (категорія передбачає представлення всіх сторін конфлікту); 2 – оперативність; 3 – достовірність (категорія передбачає наявність посилання на джерела та чітку авторизацію кожної думки); 4 – відокремлення фактів від коментарів (категорія передбачає чітке позначення початку і кінця кожної думки, виключає будь-які журналістські оцінки і міркування); 5 – точність (відповідність кожного поданого факту реальності, точність цитування думок, назв, цифр та інших даних); 6 – повнота представлення фактів чи інформації з проблеми (категорія передбачає  вичерпну подачу ключових фактів за темою; обов’язковою є також наявність якісних бекграундів).

Проект «Моніторинг публікацій у регіональних друкованих ЗМІ для оцінки дотримання стандартів журналістики» виконується міжнародною благодійною організацією «Український освітній центр реформ» за підтримки програми «У-Медіа» міжнародної неурядової організації «Інтерньюз Нетворк».

Просимо взяти до уваги!

Результати моніторингу друкованих засобів масової інформації є оцінними судженнями відповідно до статті 47-1 Закону України «Про інформацію» і не мають офіційного характеру.

Наявність ознак порушення журналістських стандартів або ознак прихованої реклами в матеріалі не може розглядатися як доказ отримання редакцією або журналістом майнової чи іншої винагороди за вчинення такого порушення. 

LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

Адреси офісів:
01024, Київ, вул. Академіка Богомольця, 7/14, оф.182
02002, Київ, вул. Микільсько-Слобідська, 2б, 3 під'їзд, 13 поверх, оф. 285.

E-mail: cure@cure.org.ua
Тел/Факс (044) 490-69-88/89/90