УКРАЇНСЬКИЙ ОСВІТНІЙ
ЦЕНТР РЕФОРМ
03.07.2013.

Результати моніторингу ЗМІ: Донецьк, березень 2013

Донецьк 
Березень 2013

В березні 2013 року  група незалежних експертів продовжувала моніторити матеріали шести донецьких друкованих засобів масової інформації і двох Інтернет-видань з метою дослідження ситуації щодо дотримання стандартів журналістської етики, виявлення матеріалів із ознаками комерційної або політичної замовності,  прихованої реклами.

Оцінювалися відомі масовому читачу, традиційно популярні в Донбасі газети «Жизнь», «Донбасс.Неделя», «Донецкие новости», «Вечерний Донецк», «Вечерняя Макеевка», тижневик «Панорама», а також Інтернет-видання «Новости Донбасса» і «УРА-Інформ» як одні з найбільш прогресуючих і таких, що впливають на формування громадської думки в інформаційному просторі Донбасу.

Перша позиція – ознаки замовності.

Було оцінено 112 матеріал у друкованих виданнях і 42 в он-лайн ЗМІ. На думку експертів в друкованих ЗМІ було розміщено 13 (12%) неналежно маркованих матеріалів, 21 (19%) матеріалів  з ознаками замовності. Із загальної кількості матеріалів, які експертною групою були віднесені до таких, що мають  ознаки замовності, доля матеріалів політичної замовності склала майже 70% ( 15 з 21).

Відносно середньомісячних показників 2012 року  (лютий 2012- січень 2013=13%) відсоток матеріалів комерційної замовності в моніторинговому періоді знизився майже навпіл (6%). Натомість по показнику політичної замовності в березні деякі видання (Донецкие Новости – 5, Веч. Донецк -7) показали результат близький максимальних значень передвиборчих місяців 2012 року.

В електронних виданнях експертна група виявила лише 2 на відміну від попереднього місяця (4) матеріали із ознаками політичної замовності (Новости Донбасса).

Моніторинг Львівських друкованих видань донецькими експертами дав такі результати. З 108-ми оцінених матеріалів 17 (15,74%) матеріалів мали ознаки замовності. Політична «джинса» нагадала про себе у 9 випадках, тобто більше 50%.   В львівських Інтеренет-виданнях,  на відміну від донецьких, експерти побачили  майже кожний четвертий новинний матеріал із ознаками політичної замовності. А інформвидання «Zik» примудрилося розмістити 7 з 21 (33,33%) із ознаками політичної замовності.

Друга позиція – дотримання журналістських стандартів.

Оцінювання суспільно-важливих матеріалів новинного та інформаційного характеру проводилося за методологією Інтерньюз, яка розроблялася спільними зусиллями  з ІМІ (http://imi.org.ua) та Телекритикою (http://telekritika.ua)

На думку експертів у друкованих виданнях  найчастіше журналістським матеріалам бракує дотримання балансу думок. Традиційно лише в двох газетах «Жизнь»(60%) та «Донбасс»(40%) частка збалансованих матеріалів складає близька половини. Решта газет можуть «похизуватися» лише 10%-20% відсотком. В цілому по всіх друкованих виданнях оцінка становила лише (0,33) . Достатньо часто бракує повноти висвітлення теми. У порівнянні з попереднім місяцем майже по всім позиціям  ситуація дещо покращилася 3,76 бали проти  3, 41 у лютому, (3,65 у січні 2013 р. Лідером по недотриманню журналістських стандартів вже традиційно залишається газета «Вечерняя Макеевка». Останнім часом їй все частіше компанію складає газета «Панорама».

В Інтернет-виданнях частка матеріалів в яких присутня і альтернативна точка зору, або декілька таких, відмінних від журналіської, складає лише 17%.  По іншим критеріям, показники Інтернет-видань відрізняються у кращий бік від показників друкованих видань. В цілому різниця  сягає 1,10 бала. В березні 2013р. оцінки Інтернет видань по дотриманню журналіських стандартів виявилися найвищими за весь період моніторингу.  

На відміну від донецьких у львівських Інтернет виданнях  в березні рівень збалансованості матеріалів виявився трохи вищій (0,48 , тобто на 0.3 бала краще). По іншим критеріям показники регіональних ЗМІ дуже схожі.

Представлені дані є судженнями, що відображають погляд експертів. Звіт не претендує на стовідсоткову об’єктивність. Слід також враховувати, що оцінці підлягали лише матеріали новинного та інформаційного характеру за перший тиждень лютого. Інші матеріали до експертної оцінки не бралися. Ця  вибірка була продиктована вимогами проектного завдання і не залежала від суб’єктивних поглядів членів експертної групи.

Результати моніторингу друкованих і Інтернет засобів масової інформації є оцінними судженнями відповідно до статті 47-1 Закону України «Про інформацію» і не мають офіційного характеру.

Наявність ознак порушення журналістських стандартів або ознак прихованої реклами в матеріалі не може вважатися  як доказ отримання редакцією або журналістом майнової чи іншої винагороди за вчинення такого порушення. 

LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

Адреси офісів:
01024, Київ, вул. Академіка Богомольця, 7/14, оф.182
02002, Київ, вул. Микільсько-Слобідська, 2б, 3 під'їзд, 13 поверх, оф. 285.

E-mail: cure@cure.org.ua
Тел/Факс (044) 490-69-88/89/90