УКРАЇНСЬКИЙ ОСВІТНІЙ
ЦЕНТР РЕФОРМ
18.06.2014.

Результати моніторингу ЗМІ: Донецьк, квітень 2014

ДОНЕЦЬК
Квітень 2014

У квітні 2014 року  група незалежних експертів продовжила моніторити матеріали шести донецьких друкованих засобів масової інформації і двох Інтернет-видань з метою дослідження ситуації щодо дотримання стандартів журналістської етики, виявлення матеріалів із ознаками комерційної або політичної заможності та  прихованої реклами. Оцінювалися відомі масовому читачу, традиційно популярні в Донбасі газети «Жизнь», «Донбасс.Неделя», «Донецкие новости», «Вечерний Донецк», «Вечерняя Макеевка», тижневик «Панорама», а також Інтернет-видання «Новости Донбасса» і «УРА-Інформ» як одні з найбільш прогресуючих і таких, що впливають на формування громадської думки в інформаційному просторі Донбасу.

Перша позиція – ознаки замовності.

Було оцінено 113 матеріалів у друкованих виданнях і 46 в он-лайн ЗМІ. На думку експертів в друкованих ЗМІ було розміщено 5 (4 %) неналежно маркованих матеріалів, 28 (25%) матеріалів  з ознаками замовності. Із загальної кількості матеріалів, які експертною групою були віднесені до таких, що мають  ознаки замовності,  значна частина (21 з 28)  мають ознаками політичної замовності (75% від загальної кількості оцінених матеріалів). 7 матеріалів мають ознаки комерційної замовності.  Лідерами  по показнику політичної «замовності» у березні стали видання «Вечерний Донецк» - (6+1), «Донбасс» - (6+1) та «Донецкие Новости» (3+4).

Із початком президентських перегонів стрімко підвищився рівень матеріалів з ознаками політичної політичної замовності. Не дивлячись на те, що вони умовно відповідають критеріям оцінки за методологією - по суті вони представляють або просувають інтереси однієї сторони, в них безпідставно акцентується увага лише на позитивних характеристиках суб’єкта,  цілком або майже ідентичні матеріали в різних ЗМІ.

Приклади:

1. Газета «Вечерний Донецк» (№44/9623 від 18-24.04.14) матеріал: «Крепкий хозяйственник» Порошенико считает реальным модернизировать Украину за три года» - агітаційний матеріал про П.Порошенко

2.  Газета «Донецкие Новости» (№ 15 (1187)17-23.04.2014) матеріал: «В Украине создадут антикоррупционную базу» - агітаційний матеріал про Ю.Тимошенко

3. Газета «Донбасс» (№44(22625) від 17.04.2014) матеріал: «Разработан план развития экономики» - агітаційний матеріал про П.Порошенко

4. Газета «Жизнь» (№53-54/ 4567-4568 від 16.04.2014) матеріал: «За право на достойную жизнь» - агітаційний матеріал про Н.Королевську

5. Газета «Вечерняя Макеевка» (№43 (2881) від 18.04.14) матеріал: Михаил Добкин: "Я не сомневаюсь в том, что мы выйдем во втрой тур президентских выборов" (ідентичний матеріал, який також розміщений в інших ЗМІ) – агітація М.Добкіна та Партії Регіонів.

6. Щотижневик «Панорама» (№ 16(2082) від17.04.2014) матеріал: «Михаил Добкин: я не сомневаюсь в том, что мы выйдем во второй тур президентских виборов» ідентичний матеріал, який також розміщений в інших ЗМІ) – агітація М.Добкіна та Партії Регіонів.

Яскравим прикладом маніпуляції масової свідомістю можна визначити матеріали розміщені в газеті «Вечерняя Макеевка» (№ 41 (2879) від 15.04.14 «Работать, работать, работать, при этом отстаивая право на самоопределение», «Главное, слышать друг друга» та № 42 (2880) «Реальная жизнь отсеивает беспокойства»). Формально витримавши журналістські стандарти згідно методології моніторингу, в них використані обороти, які випадають із загального контексту та причин ситуації, надають позитивну характеристику дій «народній самообороні» та «мирних протистувальників» під час подій в м. Макіївка, підштовхують до прийняття рішення на користь однієї із сторін громадянського конфлікту (наприклад: матеріал «Реальная жизнь отсеивает беспокойства» (№ 42 (2880) від 17.04.2014): «…На подступах к горисполкому все также дежурят в масках – активисты представляющие новосообразованною Донецкую республику. Они нисколько не мешают работе исполняющего комитета, ведут себя спокойно и культурно, круглосуточно следят за порядком. … »; «у парней и мужчин с закрытыми лицами, контролирующих здание, в общем-то привлекательный облик - в том, что они спокойно разместились в фойе первого этажа и общественной приемной, ничего не опрокидівали, не громили, и не проводили «ревизий»…».

В електронних виданнях експертна група не виявила матеріалів з ознаками комерційної та політичної замовності. Матеріалів з неналежним маркуванням також не виявлено.

Моніторинг кримських  друкованих видань донецькими експертами дав такі результати:

- із 62 оцінених матеріалів друкованих ЗМІ 7 (11%) матеріалів мали ознаки замовності. 3 - політичної, 4 – комерційної. 3 матеріали (5%) експертами віднесено до неналежно маркованої реклами.

У кримських  Інтернет виданнях було виявлено 2 матеріали із ознаками замовності. 1 матеріал має ознаки комерційної замовності («Аргументы недели»). В одному ресурсі було виявлено матеріали з ознаками «політичної» замовності («Крым. Комментарии»).

Друга позиція – дотримання журналістських стандартів.

Оцінювання суспільно-важливих матеріалів новинного та інформаційного характеру проводилося за методологією Інтерньюз, яка розроблялася спільними зусиллями  з ІМІ (http://imi.org.ua) та Телекритикою (http://telekritika.ua)

На думку експертів у донецьких друкованих виданнях найчастіше журналістським матеріалам бракує дотримання балансу думок. У березні цей показник трохи нижчий (0,33) ніж у минулому місяці (0,36). У порівнянні з попереднім місяцем (4,13 бали) по всім позиціям  ситуація  погіршилась (3,74) бали.  На загальному фоні найгірше з усіх у квітні 2014 виглядає щотижневик «Панорама» (3,36). Серед лідерів – газета «Жизнь» (4,18) та газета «Вечерняя Макеевка» (4,00).

У донецьких Інтернет - виданнях частка матеріалів (0,13) в яких присутній баланс думок значно нижча за друковані ЗМІ, однак вона підвищилась у порівнянні із минулим місяцем (0,07). Однак цьому є об’єктивне пояснення. Враховуючи оперативність подання матеріалів, інтернет ЗМІ більше зосереджені на висвітленні поточних подій майже у реальному часі. По всім критеріям, показники Інтернет-видань  відрізняються від показників друкованих. В цілому різниця сягає 0,68 бали на користь он-лайн видань (4,42 проти 3,74). 

Кримським друкованим виданням на думку донецьких експертів також бракує балансу думок (0,26).  Це на 0,07 бали менше ніж в донецьких. Стосовно інших характеристик показники незначно відрізняються від донецьких (в цілому 3,74 (Донецьк) бали проти 3,87 (Крим)). Найбільш високі оцінки отримала газета  «Крымская газета» – 4,43.

У кримських Інтернет виданнях  у квітні рівень збалансованості матеріалів (0,19)  виявився нижчим за донецькі. По іншим критеріям показники регіональних Інтернет видань дуже схожі, донецькі показали нижчий результат (4,42 проти 4,60). В середньому різниця становить 0,18 бали .

Примітка: Слід зазначити, що у порівнянні із результати попереднього моніторингу кримські ЗМІ у своїй більшості переорієнтовуються на принципи роботи російського інформаційного простору. Є побоювання, що вони із площини журналістики перейдуть до площини інструменту державної пропаганди.

Пропозиція: Враховуючи те, що ЗМІ, які досліджуються намагаються відповідати журналістським стандартам, однак вони починають вдаватися до інших механізмів маніпулювання свідомістю. Пропонуємо звернути увагу на зміст матеріалів та проводити оцінку за додатковими критеріями, які оцінюють смисловий зміст матеріалів. У разі зацікавленості пропонуємо обговорити методологію оцінки змістовного наповнення матеріалів.

Представлені дані є судженнями, що відображають погляд експертів. Звіт не претендує на стовідсоткову об’єктивність. Слід також враховувати, що оцінці підлягали лише матеріали новинного та інформаційного характеру за третій тиждень вересня. Інші матеріали до експертної оцінки не бралися. Ця  вибірка була продиктована вимогами проектного завдання і не залежала від суб’єктивних поглядів членів експертної групи.

Результати моніторингу друкованих і Інтернет засобів масової інформації є оцінними судженнями відповідно до статті 47-1 Закону України «Про інформацію» і не мають офіційного характеру.

Наявність ознак порушення журналістських стандартів або ознак прихованої реклами в матеріалі не може вважатися  як доказ отримання редакцією або журналістом майнової чи іншої винагороди за вчинення такого порушення. 

LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

Адреси офісів:
01024, Київ, вул. Академіка Богомольця, 7/14, оф.182
02002, Київ, вул. Микільсько-Слобідська, 2б, 3 під'їзд, 13 поверх, оф. 285.

E-mail: cure@cure.org.ua
Тел/Факс (044) 490-69-88/89/90