УКРАЇНСЬКИЙ ОСВІТНІЙ
ЦЕНТР РЕФОРМ
30.10.2013.

Результати моніторингу ЗМІ: Крим, вересень 2013

КРИМ

ВЕРЕСЕНЬ 2013

Громадська організація «Асоціація вільних журналістів» з 09 по 15 вересня  здійснювала моніторинг кримських газет  «Крымская правда», «Крымское время», «Первая крымская»,  «Крымская газета», «Голос Крыма», «Севастопольская газета» та он-лайн  видань «Крым.Комментарии» і «Новый Севастополь».

Моніторинг прихованої реклами

Група експертів визначила у вище перелічених виданнях:

з  144  оцінених 13 матеріалів, що відносяться до прихованої реклами, з яких   8 умовно марковані:


Таким чином, в вересні у вище зазначених друкованих кримських ЗМІ  4% публікацій були замовними, в он-лайн виданнях - 2%.

У вересні більшість матеріалів з ​​ознаками замовних були нечітко маркованими (8 з 13).

 «Кримская газета» як і раніше  публікує на останній шпальті графічні рекламні блоки під рубрикою СlassifieD (Класифікований) з посиланням на телефони рекламного відділу газети.

Кримські експерти  проаналізували 175 матеріалів в друкованих ЗМІ Сум  та  в онлайн-виданнях. Було  виявлено  33 матеріали  прихованої реклами, з яких  12- політична «джинса» і 21  – комерційна. Крім того, у сумських ЗМІ було розміщено 25 замовних матеріалів з ​​нечіткою маркіровкою.

МОНІТОРИНГ ДОТРИМАННЯ СТАНДАРТІВ

94  матеріалів з вище зазначених кримських  газет і 44 - з онлайн-видань  та 95  публікації сумських газет і 47  - з  онлайн-видань були оцінені на відповідність професійним стандартам за наступними критеріями:  баланс думок /точок зору; оперативність; достовірність, посилання на джерела; відділення фактів від коментарів; точність; повнота представлення фактів \ інформації по проблемам.  Головними нормативними джерелами, де відображені ці стандарти, являються Кодекс професійної етики українського журналіста, Етичний кодекс українського журналіста, Декларація принципів поведінки журналістів (Міжнародній федерації журналістів) і міжнародні стандарти і принципи журналістської етики.

Експерти відзначають, що, як і раніше,  найбільш дотримуються професійних стандартів журналісти онлайн- видань (середній бал –4,86 кримські і 4, 45 - сумські).

Серед друкованих видань Криму  на першому місці газета «Крымская правда» – 4,74 балів,  більшість матеріалів  відповідають вимогам професійної журналістики, але у половині матеріалів не дотримується баланс думок.

На другому місці -  «Крымская газета» та «Севастопольская газета» (4,27). Тут також найчастіше порушується баланс думок - інформація подається з однієї точки зору. Але  в матеріалах  завжди  дається посилання на джерела інформації, наводяться думки експертів.

Найнижчі бали отримала газета «Крымское время» (3,39). Експерти зауважують, що тільки в двох матеріалах з 14 дотримується баланс думок, у більшості публікацій не відокремлюються факти від коментарів.

Моніторинг матеріалів у сумських друкованих ЗМІ показав, що найчастіше тут порушуються стандарти - баланс думок і оперативність, не завжди факти відокремлюються від коментарів. Середній бал - 3,01.

Просимо взяти до уваги!

Результати моніторингу друкованих засобів масової інформації є оцінювальними судженнями відповідно до статті 47-1 Закону України «Про інформацію» і не мають офіційного характеру.

Наявність ознак порушення журналістських стандартів або ознак прихованої реклами в матеріалі не може розглядатися як доказ отримання редакцією або журналістом майнової чи іншої винагороди за вчинення такого порушення.

З моніторинговими звітами  можна ознайомитися на сайті ІПЦ (http://www.ipc.crimea.ua/media_monitoring)

LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

Адреси офісів:
01024, Київ, вул. Академіка Богомольця, 7/14, оф.182
02002, Київ, вул. Микільсько-Слобідська, 2б, 3 під'їзд, 13 поверх, оф. 285.

E-mail: cure@cure.org.ua
Тел/Факс (044) 490-69-88/89/90