УКРАЇНСЬКИЙ ОСВІТНІЙ
ЦЕНТР РЕФОРМ
30.10.2013.

Результати моніторингу ЗМІ: Донецьк, вересень 2013

ДОНЕЦЬК

ВЕРЕСЕНЬ 2013

У вересні 2013 року  група незалежних експертів продовжувала моніторити матеріали шести донецьких друкованих засобів масової інформації і двох Інтернет-видань з метою дослідження ситуації щодо дотримання стандартів журналістської етики, виявлення матеріалів із ознаками комерційної або політичної замовності,  прихованої реклами.

Оцінювалися відомі масовому читачу, традиційно популярні в Донбасі газети «Жизнь», «Донбасс.Неделя», «Донецкие новости», «Вечерний Донецк», «Вечерняя Макеевка», тижневик «Панорама», а також Інтернет-видання «Новости Донбасса» і «УРА-Інформ» як одні з найбільш прогресуючих і таких, що впливають на формування громадської думки в інформаційному просторі Донбасу.

Перша позиція – ознаки замовності.

Було оцінено 106 матеріалів у друкованих виданнях і 42 в он-лайн ЗМІ. На думку експертів в друкованих ЗМІ було розміщено 10 (9%) неналежно маркованих матеріалів, 15 (14%) матеріалів  з ознаками замовності. Відсоток матеріалів з ознаками замовності у вересні (15%) виявився меншим відносно  середньомісячних показників 2012-го і 8 місяців 2013 року (25%). Із загальної кількості матеріалів, які експертною групою були віднесені до таких, що мають  ознаки замовності,  більше половини (9 з 15)  мають ознаками політичної замовності (60%)  Лідером  по показнику і політичної і комерційної замовності у вересні стало  видання Донецкие Новости – (3+3).

В електронних виданнях експертна група  виявила лише 4 матеріали з ознаками замовності (один-Нов. Донбасса) і (три-УРАинформ).

 

Моніторинг Львівських друкованих видань донецькими експертами дав такі результати:

- з 102-х оцінених матеріалів 10 (10%) матеріалів мали ознаки замовності. 3 - політичної, 7 – комерційної. Вісім (8) матеріалів експертами віднесено до неналежно маркованої реклами.

У Львівських   Інтернет виданнях було виявлено7 новинних матеріал із ознаками замовності. Шість(6) з них мають ознаки комерційної замовності (ZIK).  

Друга позиція – дотримання журналістських стандартів.

Оцінювання суспільно-важливих матеріалів новинного та інформаційного характеру проводилося за методологією Інтерньюз, яка розроблялася спільними зусиллями  з ІМІ (http://imi.org.ua) та Телекритикою (http://telekritika.ua)

На думку експертів у донецьких друкованих виданнях  найчастіше журналістським матеріалам бракує дотримання балансу думок. Хоча у вересні цій  показник по виявився трохи вищим (0,51)  ніж у минулому місяці 0,40). У порівнянні з попереднім місяцем (3,85 бали) майже по всім позиціям  ситуація  дещо покращилася (4,42 ) бали.  На загальному фоні найгірше з усіх у вересні виглядала газета «Вечерний Донецк» (0,40).

У донецьких Інтернет виданнях частка матеріалів в яких присутня і альтернативна точка зору, або декілька таких, відмінних від журналіської, виявилася як ніколи високою (0,45).  По іншим критеріям, показники Інтернет-видань  мало відрізняються від показників друкованих видань. В цілому різниця  сягає 0.09 бала на користь друкованих видань (4,42 проти 4,33).     

Львівським друкованим виданням на думку донецьких експертів також бракує балансу думок (0.65).  Але це на 0.14 краще ніж в донецьких. Стосовно інших характеристик показники мало відрізняються у кращий бік від донецьких (в цілому 4,53 бали проти 4,42). Найбільш високі оцінки мають газети  «КП вУкраїні» – 5,47, «Львівська пошта» – 4,81.

У львівських Інтернет виданнях  у вересні рівень збалансованості матеріалів(0,45)  виявився однаковим з показниками донецьких  Інтернет видань. По іншим критеріям показники регіональних Інтернет видань  дуже схожі.

Представлені дані є судженнями, що відображають погляд експертів. Звіт не претендує на стовідсоткову об’єктивність. Слід також враховувати, що оцінці підлягали лише матеріали новинного та інформаційного характеру за третій тиждень вересня. Інші матеріали до експертної оцінки не бралися. Ця  вибірка була продиктована вимогами проектного завдання і не залежала від суб’єктивних поглядів членів експертної групи.

Результати моніторингу друкованих і Інтернет засобів масової інформації є оцінними судженнями відповідно до статті 47-1 Закону України «Про інформацію» і не мають офіційного характеру.

Наявність ознак порушення журналістських стандартів або ознак прихованої реклами в матеріалі не може вважатися  як доказ отримання редакцією або журналістом майнової чи іншої винагороди за вчинення такого порушення. 

LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

Адреси офісів:
01024, Київ, вул. Академіка Богомольця, 7/14, оф.182
02002, Київ, вул. Микільсько-Слобідська, 2б, 3 під'їзд, 13 поверх, оф. 285.

E-mail: cure@cure.org.ua
Тел/Факс (044) 490-69-88/89/90