УКРАЇНСЬКИЙ ОСВІТНІЙ
ЦЕНТР РЕФОРМ
03.07.2013.

Результати моніторингу ЗМІ: Суми, березень 2013

Суми
Березень 2013

Підвищення планки дотримання стандартів якості: випадковий скачок чи тенденція до зростання? - розмірковують сумські експерти.

У березні було здійснено моніторинг шести друкованих та двох Інтернет-видань регіону: обласних газет «Данкор», «Сумщина», «Панорама», «Ваш шанс» та районних «Вперед» (Сумський р-н) і «Білопільщина» (Білопільський р-н); сайтів «Сумиінфо» та «XPress».
Відбірка матеріалів із загального обсягу публікацій проведена у таких числах видань: «Білопільщина»: № 28-31 від 7 березня та №32-34  від 16 березня; «Ваш шанс»: №11 від 13-20 березня; «Вперед»: № 9  від 1 березня і №10 від 8 березня; «Данкор»: № 11 від 13 березня; «Панорама»: № 11 від 13-20 березня; «Сумщина»: № 10 від 13 березня. Також оцінювалися матеріали сайтів: «Сумиінфо» і «XPress» – за 6-16 березня. Загалом оцінено в друкованих виданнях 123 публікацію, у Інтернет-виданнях 42 матеріали. Всього – 165 журналістських робіт.

Моніторинг мав на меті два завдання. Перше – відстеження наявності матеріалів із ознаками замовності. Тобто експерти мають зробити висновок щодо ознак політичної, комерційної замовності та щодо неналежного маркування. (До останніх  відносяться матеріали з ознаками реклами, марковані іншим чином, ніж словами «реклама» або «на правах реклами»). Друге – визначення відповідності матеріалів стандартам журналістики.

Згідно з висновками експертів щодо наявності матеріалів із ознаками замовності та цензури, їх кількість у березні знову зменшилася.
Цього місяця ситуація з розміщенням матеріалів із ознаками замовності та цензури суттєво відрізняється від попередніх.
На перше місце за кількістю таких матеріалів вийшла газета Сумського району «Вперед», яка впродовж моніторингового року тривалий час давала один із найнижчих показників. Тут 42,11% матеріалів мають ознаки замовності та цензури. Переважно це публікації про роботу влади, серед яких немало жодним чином не позначених матеріалів прес-служб владних органів різного рівня. Не найкращою знахідкою газети став відтепер очевидно  постійний матеріал «Діловий тиждень керівництва району», в якому день за днем описується, де були керівники, з ким поспілкувалися, які заходи провели. Причому це – не на рівні розкриття вирішуваних проблем, а саме на рівні хронік – короткого інформування «були-говорили-вирішили». Нагадаємо, минулого місця «Вперед» була на четвертій сходинці.

Зауважимо, що цього місяця планка «першості» щодо розміщення матеріалів із ознаками замовності на порядок нижча, ніж минулого місяця: 42,11% проти 56,52%.

На другому місці, зі значним відривом, ще одна районна газета – «Білопільщина»: 28,57% матеріалів із ознаками замовності та цензури з числа оглянутих. Це видання демонструє стабільність: у лютому (35%) та січні (28,57%) воно так само займало тут друге місце серед друкованих видань.

Третю позицію з показником 26,32% посіла перша минулого місяця (лютий – 56,52%) обласна газета «Сумщина». Як бачимо, найактивнішими щодо матеріалів із ознаками замовності у березні є три комунальні видання.

Приватні ж газети у березні показали на загал нижчі показники. Газета «Панорама», щоправда, дещо приростила такі матеріали:  від нуля у січні та лютому до 8,7% матеріалів із ознаками замовності у березні. За нею – четверта позиція.

А от видання «Ваш шанс», що було у лютому третім, опустилося на дві сходинки нижче, і у відсотковому вимірі показало суттєву відмінність від попереднього місяця: лютий – 28%,  березень – 8%  (у січні тут було 12,00%). Це – п᾽ята позиція.

У «Данкорі», знов, як і у попередні місяці, експерти не знайшли замовних публікацій.

Щодо кількості матеріалів із ознаками замовності  на сайтах. Більше матеріалів даної категорії знову на сайті «XРress» – 38,1%. Але загалом тут спостерігаємо зменшення таких матеріалів (у лютому – 45,45%, у січні – 52,38%). Вважаємо, що спричинив це зменшення і наш моніторинг, який спонукав редактора сайту позначати замовні матеріали.

Сайт «Сумиінфо» теж знизив порівняно до минулого місяця число матеріалів із ознаками замовності і має показник 33,33% (у лютому – 38,1%, у січні – 23,81%). (Загальний стан розміщення матеріалів із ознаками замовності можна прослідкувати з графіка №1.)

Щодо політичної та комерційної складової матеріалів із ознаками замовності, то політична продовжує домінувати: у друкованих виданнях маємо 19 матеріалів «політики» і 4 – «комерції». На сайтах відповідно 13 та 2 матеріали.

Стосовно матеріалів, що мають неналежне маркування, то вони  розподілилися точно в такому ж порядку, як минулого місяця: традиційно попереду «Ваш шанс» – як і у лютому, тут 36% неналежно маркованих матеріалів серед оглянутих; другою є «Панорама» – 34,78% (у лютому – 28,57%); третя «Білопільщина» – 28,57% (у лютому – 25%), далі «Сумщина» – 15,79% (у лютому – 21,74%). Так само один неналежно маркований матеріал розмістило видання «Вперед» – 5,26%. У «Данкорі» та на обох сайтах матеріалів із неналежним маркуванням не виявлено. 

Графік №1: моніторинг матеріалів із ознакам замовності та цензури - 2013

Порівнюючи середні показники оглянутих сумських медіа, маємо засвідчити, що  у друкованих виданнях відсоток матеріалів із ознаками замовності та цензури склав 18,7, що нижче лютого (23,97%), але вище, ніж у січні (17,65%).  У Інтернет-виданнях середній показник складає 35,71%, що помітно менше, ніж у лютому (41,86%), та дещо менше, ніж у січні  (38,10%).

Тобто, як бачимо, загальна кількість матеріалів із ознаками замовності та цензури зменшилася: середній відсоток січня – 27,88%, лютого – 32,92%, березня – 27,21%. Якщо порівнювати з березнем минулого року, то тоді показник був суттєво вищим – 40,63%.

Щодо дотримання стандартів, експерти при максимальній оцінці 6 за кожен матеріал (1 бал за кожний із 6 критеріїв) вивели  такі середні оцінки (від найвищої – до найнижчої):

«Данкор» – 4,4
«Білопільщина» – 3,93
«Сумиінфо» – 3,86
«XРress» – 3,81
«Ваш шанс» – 3,75
«Сумщина» – 3,6
«Панорама» – 3,4
«Вперед» – 3,33

Практично щомісяця ці показники змінюються, проте якщо за три місяці цього року «Сумщина», «Білопільщина», «Сумиінфо» та «XРress» виявляють тенденцію до зростання, то в інших виданнях жодної тенденції наразі не спостерігається. Це можна побачити з графіку №2.

Графік №2: моніторинг матеріалів на предмет дотримання стандартів - 2013

Щодо дотримання окремих стандартів, то, як і у минулі місяці,  на першу позицію в друкованих виданнях вийшла  точність – 0,98 (лютий – 0,98 бала) ; на другій достовірність  – 0,95 (лютий – 0,92 бала);  на третій  оперативність – 0,78 (лютий – 0,7 бала). Всі ці показники зберегли свою позицію у загальній шкалі й порівняно до двох попередніх місяців такі ж або мінімально зросли. (Нагадаємо: максимальний бал за критерієм – одиниця).  

Найгірша ситуація стабільно з критерієм балансу думок – 0,18 бала (у лютому – 0,26, у січні – 0,11). Критерій повноти наданої інформації оцінено у 0,2 бала (у лютому – 0,35, у січні – 0,17 бала). Показник критерію відокремлення фактів від коментарів становить 0,66 бала (у лютому –0,67, у січні – 0,47 бала).

Тобто якщо три постійно вищі показники  у березні поліпшилися, то три стабільно слабкі показники знову знизилися. Відповідно, якщо у лютому середня оцінка друкованих видань за дотримання критеріїв становила 3,88 бала й була вищою, ніж у січні – 3,27 бала, то у березні середня оцінка матеріалів друкованих видань – 3,74 бала.

На сайтах цього місяця  першість поділяють достовірність і точність – по 0,93 бала. (У лютому бал за достовірність складав 0,95 бала, за  точність – 0,93 бала). Наступною є оперативність – 0,83 бала (у лютому – 0,79). Відокремлення фактів від коментарів отримало 0,79 бала і виглядає краще, ніж попереднього  місяця (0,67). Дещо поліпшилася, хоча й не стала хорошою,  ситуація з балансом думок – 0,19 бала (у лютому – 0,02, у січні – 0,07).  Повнота представлення інформації оцінена на 0,17, що також дещо ліпше, ніж у лютому – 0, 09 та січні – 0,1.

За середньою для всіх медіа оцінкою – 3,79 бала бачимо продовження тенденції незначного поліпшення ситуації щодо дотримання стандартів. (Нагадаємо: у лютому середня оцінка складала  3,67 бала, у січні – 3,3 бала; грудні – 3,42; листопаді – 3,46; жовтні – 3,33; вересні  – 3,36; серпні –  3,41; липні  – 3,57 бала).

У березні сумські експерти досліджували вінницькі медіа. Показник розміщення в них матеріалів зі ознаками замовності та цензури для друкованих видань дещо вищий, ніж у сумських – 19,15%; у Інтернет-виданнях – нижчий від сумських – 33,33%. Експерти зауважили особливість, якої не спостерігали в сумських медіа: вінницькі друковані ЗМІ віддають перевагу замовним матеріалам загальноукраїнського рівня, а їх Інтернет-колеги – місцевим матеріалам.

Щодо дотримання стандартів, то у сумських виданнях оцінки зовсім незначно вищі: 3,81  проти 3,79. Середній бал для друкованих видань: Вінниця 3,92 (Суми – 3,88); для Інтернет-видань: Вінниця 3,65 (Суми – 3,74). Проте експерти відзначили, що певна слабкість є навіть не в структурі самих матеріалів, а в підході до вирішення теми. Впадає в око і недостатній рівень дотримання мовних норм. Зокрема, це виявляється в прямій мові, яку журналісти кількох видань передають ну дуже вже відповідно до оригіналу – з усіма мовними огріхами, що в ній були. Ми далекі від того, аби наполягати на абсолютному олітературнюванні прямої мови, – вона має зберігати свої особливості, колорит. Але ж певне «причісування» для друку має бути. Бо ж, зазначили експерти, не передаємо ми Миколу Азарова у друкованих виданнях цілком так, як він розмовляє! То чому селянина треба показати геть неосвіченим? Це, на думку експертів, знижує у читача вимоги до культури мовлення.

Моніторинг здійснювала група сумських експертів у складі Алли Ярової, кандидата філологічних наук, проректора Української академії банківської справи та Володимира Садівничого, кандидата наук із соціальних комунікацій, докторанта Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

Критеріями для визначення матеріалів із ознаками замовності та цензури є наступні чинники: 1 – матеріал відстоює або просуває  інтереси однієї сторони; 2 – цілком або майже ідентичний матеріал надрукований  в інших ЗМІ; 3 – експертами є особи, які некомпетентні коментувати подію або процес; 4 – безпідставно акцентується увага лише на позитивних або негативних характеристиках суб’єкта; 5 – матеріал містить елементи, які сприяють реалізації товарів, робіт або послуг одного суб’єкта; 6 – «протокольні» матеріали з заходів чиновників/політиків, в яких відсутня зрозуміла суспільно-важлива новина.

Щодо визначення відповідності стандартам експерти спираються на такі критерії: 1 – баланс думок або ж точок зору (категорія передбачає представлення всіх сторін конфлікту); 2 – оперативність; 3 – достовірність (категорія передбачає наявність посилання на джерела та чітку авторизацію кожної думки); 4 – відокремлення фактів від коментарів (категорія передбачає чітке позначення початку і кінця кожної думки, виключає будь-які журналістські оцінки і міркування); 5 – точність (відповідність кожного поданого факту реальності, точність цитування думок, назв, цифр та інших даних); 6 – повнота представлення фактів чи інформації з проблеми (категорія передбачає  вичерпну подачу ключових фактів за темою; обов’язковою є також наявність якісних бекграундів).

Проект «Моніторинг публікацій у регіональних друкованих ЗМІ для оцінки дотримання стандартів журналістики» виконується міжнародною благодійною організацією «Український освітній центр реформ» за підтримки програми «У-Медіа» міжнародної неурядової організації «Інтерньюз Нетворк».

Просимо взяти до уваги!

Результати моніторингу друкованих засобів масової інформації є оцінними судженнями відповідно до статті 47-1 Закону України «Про інформацію» і не мають офіційного характеру.

Наявність ознак порушення журналістських стандартів або ознак прихованої реклами в матеріалі не може розглядатися як доказ отримання редакцією або журналістом майнової чи іншої винагороди за вчинення такого порушення. 

LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

Адреси офісів:
01024, Київ, вул. Академіка Богомольця, 7/14, оф.182
02002, Київ, вул. Микільсько-Слобідська, 2б, 3 під'їзд, 13 поверх, оф. 285.

E-mail: cure@cure.org.ua
Тел/Факс (044) 490-69-88/89/90