УКРАЇНСЬКИЙ ОСВІТНІЙ
ЦЕНТР РЕФОРМ
03.07.2013.

Результати моніторингу ЗМІ: Суми, квітень 2013

Суми
Квітень 2013

У КВІТНІ КІЛЬКІСТЬ МАТЕРІАЛІВ ІЗ ОЗНАКАМИ ЗАМОВНОСТІ ЗНОВУ ЗРОСЛА І ЗНОВУ ПІШОВ НА СПАД РІВЕНЬ ДОТРИМАННЯ СТАНДАРТІВ ЯКОСТІ ПУБЛІКАЦІЙ У СУМСЬКИХ МЕДІА

Підвищення планки дотримання стандартів якості, на жаль, не перетворилося на тенденцію, в було лише випадковим скачком, - визнають сумські експерти.

У квітні було здійснено моніторинг шести друкованих та двох Інтернет-видань регіону: обласних газет «Данкор», «Сумщина», «Панорама», «Ваш шанс» та районних «Вперед» (Сумський р-н) і «Білопільщина» (Білопільський р-н); сайтів «Сумиінфо» та «XPress» за визначений період з 8 до 14 квітня.

Відбірка матеріалів із загального обсягу публікацій проведена у таких числах видань: «Білопільщина»: № 38-40 від 30 березня (№№ 1-8), №41-43  від 6 квітня (№№ 9-19), №44-46 від 13 квітня (№№20-25); «Ваш шанс»: №15 від 10-17 квітня; «Вперед»: № 13  від 29 березня (№№ 1-4), №14 від 5 квітня  (№№ 5-17), №15 від 12 квітня (№№ 18-20); «Данкор»: № 15 від 10 квітня; «Панорама»: № 15 від 10-17 квітня; «Сумщина»: № 14 від 10 квітня. Також оцінювалися матеріали сайтів: «Сумиінфо» за 8-16 квітня і «XPress» – за 30 березня-16 квітня. Як бачимо, часові рамки моніторингу розширені для газет «Вперед» та «Білопільщина» та для обох сайтів. Пов᾽язано це з відсутністю достатньої кількості необхідного контенту в обумовлений період. У районних виданнях натомість бачимо   тематичні сторінки, матеріали яких не відповідають вимогам моніторингу; на сайтах просто бракує необхідної кількості матеріалів для розгляду. Загалом оцінено в друкованих виданнях 131 публікацію, у Інтернет-виданнях 42 матеріали. Всього – 173 журналістські роботи.

Моніторинг мав на меті два завдання. Перше – відстеження наявності матеріалів із ознаками замовності. Тобто експерти мають зробити висновок щодо ознак політичної, комерційної замовності та щодо неналежного маркування. (До останніх  відносяться матеріали з ознаками реклами, марковані іншим чином, ніж словами «реклама» або «на правах реклами»). Друге – визначення відповідності матеріалів стандартам журналістики.

Згідно з висновками експертів щодо наявності матеріалів із ознаками замовності та цензури, їх кількість у квітні знову зросла. Відповідно, ситуація цього місяця виглядає так.

На першому місці за кількістю таких матеріалів, як і попереднього місяця, газета Сумського району «Вперед», яка ще й підвищила даний показник. У березні 42,11% матеріалів мали ознаки замовності та цензури, у квітні експерти нарахували 50% таких матеріалів.

На другому місці знову районна газета «Білопільщина». Вона також підвищила свій показник – до 36%. У березні тут було 28,57% матеріалів із ознаками замовності та цензури з числа оглянутих. Утім, дані цифри практично не виходять за рамки стабільного показника розміщення таких матеріалів у названій газеті.

Третю сходинку з показником 32% зайняла газета «Ваш шанс», витіснивши обласну комунальну газету «Сумщина». Минулого місяця тут нарахували 8% матеріалів із ознаками замовності, газета була на п᾽ятій позиції, але квітень дав їй змогу повернутися на попередні позиції.

«Сумщина» обіймає четверту позицію, показавши значно менший відсоток відстежуваних матеріалів – 15%.

У «Данкорі» (як і у попередні місяці), а також у газеті «Панорама» експерти не знайшли замовних публікацій.

Щодо кількості матеріалів із ознаками замовності  на сайтах. Більше матеріалів даної категорії знову на «XРress» – 61,90% Це новий «рекорд» сайту, який у попередні місяці виявляв тенденцію до зменшення таких матеріалів:  січень – 52,38%, лютий – 45,45%, березень – 38,1%.

Сайт «Сумиінфо» навпаки знизив порівняно до минулого місяця число матеріалів із ознаками замовності і має показник 28,57% (у березні – 33,33%).  (Загальний стан розміщення матеріалів із ознаками замовності можна прослідкувати з графіка №1.)

Щодо політичної та комерційної складової матеріалів із ознаками замовності, то політична продовжує домінувати: у друкованих виданнях маємо 22  матеріали «політики» (у березні – 19) і 8– «комерції» (у березні –  4).  На сайтах відповідно 17 і 2 матеріали (у березні – 13 і 2).

Стосовно матеріалів, що мають неналежне маркування, то вони  розподілилися так: «Панорама» й «Білопільщина» – по 9 матеріалів, відповідно 37,5% і 36%. (Нагадаємо, минулого місяця  «Панорама» була другою з цифрою 34,78%,  «Білопільщина» третьою – 28,57%.) 20% і третя позиція у газети «Сумщина». На четвертому місці з показником 12% традиційний лідер у цій «номінації» – газета «Ваш шанс». П᾽ята позиція – 5,88% – у «Данкора». У газеті «Вперед» і на обох сайтах матеріалів із неналежним маркуванням не виявлено. 

Хочемо зазначити, що моніторинг проводиться за обмеженою кількістю вибраних матеріалів. Якби оглядалися всі публікації, то газета «Ваш шанс» за кількістю неналежно маркованих рекламних блоків побила б усі рекорди. Адже при тому, що це видання має найпотужнішу й найоб᾽ємнішу в Сумах рекламну вкладку, воно розміщує рекламні блоки й у новинному зошиті, жодним чином їх не позначаючи. Відзначимо, що газети «Данкор» і «Панорама» свої рекламні блоки, за рідким винятком, позначають, як належить.

Графік №1: моніторинг матеріалів із ознакам замовності та цензури - 2013

Порівнюючи середні показники оглянутих сумських медіа, маємо засвідчити, що  у друкованих виданнях відсоток матеріалів із ознаками замовності та цензури склав 22,9%, що більше, ніж у березні (18,7%). У Інтернет-виданнях середній показник складає 45,24%, що значно вище, ніж у березні (35,71%), і перериває нібито намічену тенденцію зменшення матеріалів із ознаками замовності.

Тобто, як бачимо, загальна кількість матеріалів із ознаками замовності та цензури в сумських виданнях знову зросла.

Щодо дотримання стандартів, експерти при максимальній оцінці 6 за кожен матеріал (1 бал за кожний із 6 критеріїв) вивели  такі середні оцінки (від найвищої – до найнижчої):

«Данкор» – 4,4 – як і попереднього місяця;

«Білопільщина» – 3,94  (березень – 3,93);

«Панорама» – 3,5   (березень – 3,4);

«XРress» – 3, 39 (березень – 3,81);

«Сумиінфо» – 3,38 (березень – 3,86);

«Вперед» – 3,22     (березень – 3,33);

«Ваш шанс» – 3,19  (березень – 3,75);

«Сумщина» – 3,13  (березень – 3,6).

Як бачимо, два видання незначно поліпшили свої показники, п᾽ять видань їх знизили. Це можна побачити з графіку №2.

Графік №2: моніторинг матеріалів на предмет дотримання стандартів - 2013

Щодо дотримання окремих стандартів, то, як і у минулі місяці,  на першу позицію в друкованих виданнях вийшла  точність – 0,96 (березень – 0,98 бала); на другій знову достовірність  – 0,94 (березень – 0,95 бала). На третю позицію у квітні вийшов показник відокремлення фактів від коментарів – 0,7 бала (у березні – 0,66). А оперативність, яка традиційно входила до трійки вищих, перемістилася на четверте місце  – 0,58 (березень – 0,78 бала). Таким чином, за винятком показника відокремлення фактів від коментарів, всі показники знизилися. (Нагадаємо: максимальний бал за критерієм – одиниця).  

Найгірша ж ситуація стабільно з критерієм балансу думок – 0,16 бала (у березні – 0,18). Критерій повноти наданої інформації оцінено у 0,24 бала (у березні – 0,2).

Відповідно, якщо у березні середня оцінка друкованих видань за дотримання критеріїв становила 3,74 бала, то у квітні  вона складає 3,56 бала.

На сайтах цього місяця вперше за тривалий період бачимо оцінку 1, яка отримана за точність.  На другій позиції достовірність – 0,8 бала (у березні достовірність і точність становили по 0,93 бала). Відокремлення фактів від коментарів отримало 0,77 (березень – 0,79). Далі йде оперативність, оцінена на 0,62 бала. Баланс думок – 0,13 бала (у березні – 0,19). Повнота представлення інформації оцінена на 0,08 (у березні – 0,17).

Як бачимо, окрім показника точності, всі інші стали нижчими.

Відтак, тенденція незначного поліпшення ситуації щодо дотримання стандартів, що спостерігалася у виданнях, не отримала розвитку. Це бачимо із середньої для всіх медіа оцінки – 3,47. Нагадаємо, у березні цей показник становив 3,79 бала.

У березні сумські експерти досліджували харківські медіа. Експерти зауважили деякі особливості подачі матеріалів у харківських виданнях. Так, впала в очі низка однотипних матеріалів, написаних у форматі листів до редакції від народних депутатів. Зміст їх не вирізняється соціальною значимістю. Зокрема у більшості видань пройшли «листи» від «тушок», що вийшли з фракції «Батьківщини». Така навала «листування» не залишає варіантів: матеріали мають виразні ознаки замовності.

Про характер редакційної політики того чи іншого видання можна судити з публікацій, що висвітлювали приїзд на Харківщину віце-прем᾽єра Грищенка. Якщо одні видання давали матеріали просто як повідомлення, що мають відповідний інформаційний привід, то деякі писали про візит мало не з пієтетом.

Звертає на себе увагу газета «Трибуна трудящих», якість матеріалів якої доволі невисока. Здається, говорить експерт Володимир Садівничий, що переважна більшість їх (чи не дев᾽яносто відсотків) написана однією особою і з абсолютним «яканням». Тобто, зазначають експерти, маємо не об᾽єктивне видання, а газету, що висвітлює точку зору однієї людини на події, що відбуваються.

Непогане враження щодо дотримання стандартів справляє газета «Комсомольская правда». Загалом, вважає експерт Алла Ярова, порівняно до початку роботи проекту, видно, що поняття про стандарти журналістики харківські журналісти все ж засвоюють.

Сподобалися харківські сайти. Переважна більшість матеріалів нині мають відео-подкасти, що відразу посилює всі позиції щодо професійних стандартів. Наявність посилань до попередніх публікацій на конкретну тему відразу підвищує планку повноти висвітлення питання.

Моніторинг здійснювала група сумських експертів у складі Алли Ярової, кандидата філологічних наук, проректора Української академії банківської справи та Володимира Садівничого, кандидата наук із соціальних комунікацій, докторанта Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

Критеріями для визначення матеріалів із ознаками замовності та цензури є наступні чинники: 1 – матеріал відстоює або просуває  інтереси однієї сторони; 2 – цілком або майже ідентичний матеріал надрукований  в інших ЗМІ; 3 – експертами є особи, які некомпетентні коментувати подію або процес; 4 – безпідставно акцентується увага лише на позитивних або негативних характеристиках суб’єкта; 5 – матеріал містить елементи, які сприяють реалізації товарів, робіт або послуг одного суб’єкта; 6 – «протокольні» матеріали з заходів чиновників/політиків, в яких відсутня зрозуміла суспільно-важлива новина.

Щодо визначення відповідності стандартам експерти спираються на такі критерії: 1 – баланс думок або ж точок зору (категорія передбачає представлення всіх сторін конфлікту); 2 – оперативність; 3 – достовірність (категорія передбачає наявність посилання на джерела та чітку авторизацію кожної думки); 4 – відокремлення фактів від коментарів (категорія передбачає чітке позначення початку і кінця кожної думки, виключає будь-які журналістські оцінки і міркування); 5 – точність (відповідність кожного поданого факту реальності, точність цитування думок, назв, цифр та інших даних); 6 – повнота представлення фактів чи інформації з проблеми (категорія передбачає  вичерпну подачу ключових фактів за темою; обов’язковою є також наявність якісних бекграундів).

Проект «Моніторинг публікацій у регіональних друкованих ЗМІ для оцінки дотримання стандартів журналістики» виконується міжнародною благодійною організацією «Український освітній центр реформ» за підтримки програми «У-Медіа» міжнародної неурядової організації «Інтерньюз Нетворк».

Просимо взяти до уваги!

Результати моніторингу друкованих засобів масової інформації є оцінними судженнями відповідно до статті 47-1 Закону України «Про інформацію» і не мають офіційного характеру.

Наявність ознак порушення журналістських стандартів або ознак прихованої реклами в матеріалі не може розглядатися як доказ отримання редакцією або журналістом майнової чи іншої винагороди за вчинення такого порушення.

 

LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

Адреси офісів:
01024, Київ, вул. Академіка Богомольця, 7/14, оф.182
02002, Київ, вул. Микільсько-Слобідська, 2б, 3 під'їзд, 13 поверх, оф. 285.

E-mail: cure@cure.org.ua
Тел/Факс (044) 490-69-88/89/90