УКРАЇНСЬКИЙ ОСВІТНІЙ
ЦЕНТР РЕФОРМ
14.01.2014.

Результати моніторингу ЗМІ: Суми, грудень 2013

СУМИ
ГРУДЕНЬ 2013

У ГРУДНІ ДОСЛІДЖУВАНІ СУМСЬКІ САЙТИ ВИЯВИЛИ СЕБЕ ЯК ЦІЛКОМ ЗААНГАЖОВАНІ

Сумські експерти констатують: друковані видання у період політичної кризи показали себе більш виваженими  на відміну від сайтів «Сумиінфо» та «XPress», що перетнули 80-відсоткову межу матеріалів із ознаками замовності.

У грудні було здійснено моніторинг шести друкованих та двох Інтернет-видань регіону: обласних газет «Данкор», «Сумщина», «Панорама», «Ваш шанс» та районних «Вперед» (Сумський р-н) і «Білопільщина» (Білопільський р-н); сайтів «Сумиінфо» та «XPress» за визначений період з 2 до 8 грудня.

Відбірка матеріалів із загального обсягу публікацій проведена у таких числах видань: «Білопільщина»: № 154-177 від 7 грудня; «Ваш шанс»: №49 від 4-11 грудня; «Вперед»: № 46 від 7 грудня, «Данкор»: № 49 від 4 грудня; «Панорама»: № 49 від 4-11 грудня; «Сумщина»: № 47 від 27 листопада, № 48 від 4 грудня. Також оцінювалися матеріали сайтів: «Сумиінфо» за 2-8 грудня і «XPress» – за 2-7 грудня. Загалом оцінено у друкованих виданнях 118 публікацій, в Інтернет-виданнях 48 матеріалів. Всього – 166 журналістських робіт.

Моніторинг мав на меті два завдання. Перше – відстеження наявності матеріалів із ознаками замовності. Тобто експерти мають зробити висновок щодо ознак політичної, комерційної замовності та щодо неналежного маркування. (До останніх  відносяться матеріали з ознаками реклами, марковані іншим чином, ніж словами «реклама» або «на правах реклами»). Друге – визначення відповідності матеріалів стандартам журналістики.

Згідно з висновками експертів щодо наявності матеріалів із ознаками замовності та цензури, їх кількість у грудні збільшилася виключно через заангажовану позицію досліджуваних сайтів.

У друкованих виданнях на перше місце повернулася газета «Білопільщина» – 48% матеріалів із ознаками замовності з числа оглянутих. Нагадаємо, у листопаді газета спустилася на третю позицію – 24% (вересень – 43%).

На другому місці з показником 40% газета «Вперед», яка попереднього місяця мала першу позицію (листопад – 41%; вересень – 42%). На загал тут бачимо певну відсоткову стабільність щодо розміщення матеріалів із ознаками замовності.

Знову відновлює свої позиції щодо розміщення таких матеріалів газета «Сумщина» – 33% – третє місце. Нагадаємо: у листопаді вперше за тривалий час моніторингу газета спустилася на п᾽яту позицію й вмістила лише 13% матеріалів із ознаками замовності. Тепер їх знову третина, проте, відзначає експерт Алла Ярова, ті «джинсові» матеріали, що ми маємо нині, самі по собі дещо вищого рівня виконання, ніж ті, що були у виданні раніше.

На четвертому місці з показником 28% газета «Ваш шанс». У листопаді вона посіла друге місце – 40%. Але оскільки три попередні моніторингові  місяці утримувала   четверту позицію (вересень –  28% , липень  –  22%,  червень – 28%), то, бачимо, це видання знову зайняло «своє місце» щодо розміщення матеріалів із ознаками замовності.

П᾽ятою є газета «Панорама» – 8% (листопад – 16%). І останнє місце серед друкованих видань за розміщенням матеріалів із ознаками замовності традиційно займає газета «Данкор» – 7% (у листопаді – 11%).

Як бачимо, знову на перші три позиції виходять три комунальні газети. До публікацій, що ввійшли в перелік «із ознаками замовності», переважають матеріали, що фактично голослівно (або ж фарисейськи) славлять діяльність нинішньої влади, що спричинене, вочевидь, політичною кризою в країні. Втім, навіть у названих «передових» виданнях немає такого напруженого славослів᾽я, як у двох досліджуваних сайтах.

У грудні експерти віднесли до матеріалів із ознаками замовності 83% публікацій сайту «XРress» (у листопаді –  26%, у вересні –  65%). «Сумиінфо» не відстав далеко й дав показник 79% матеріалів із ознаками замовності (листопад –  36%, вересень – 33%). Тут переважають матеріали з ознаками першої, четвертої, шостої категорії, що однозначно, без спроби збалансованості, надають провладну інформацію та інформацію Партії Регіонів. Якщо свого часу сумські експерти зазначали, що сайт «Сумиінфо», попри позиціювання як загальноінформаційного, є сайтом обласної влади і Партії Регіонів, то грудень цю характеристику цілком відніс і до сайту «XРress». (Загальний стан розміщення матеріалів із ознаками замовності можна прослідкувати з графіка №1.)

Щодо політичної та комерційної складової матеріалів із ознаками замовності, то політична виразно переважає: у друкованих виданнях маємо  27 матеріалів «політики» (у листопаді – 22, у вересні – 32) і  5 «комерції» (у листопаді – 9, у вересні – 4).  На сайтах відповідно 34 і 5 матеріалів (листопад – 14 і 0, вересень – 16 і 7).

Стосовно матеріалів, що мають неналежне маркування, то вони  розподілилися так: «Панорама» – 38% (листопад – 32%), «Ваш шанс» –  32% (листопад – 16%), «Білопільщина» – 24% (листопад – 36%),  «Сумщина» – 11% (листопад – 0), «Данкор» – 7% (листопад – 11%).  «Вперед», як і   у листопаді,  не має неналежно маркованих матеріалів.

На сайтах неналежно маркованих матеріалів не виявлено на «Сумиінфо». «XРress» має 4% таких публікацій (листопад – 17%).

Графік №1: моніторинг матеріалів із ознакам замовності та цензури - 2013

Порівнюючи середні показники оглянутих сумських медіа, маємо засвідчити, що  у друкованих виданнях відсоток матеріалів із ознаками замовності та цензури склав 27%. Минулого місяця цей показник становив 25% (вересень – 29%). Тобто зростання кількості матеріалів із ознаками замовності незначне – на 2%. Відбувся лише, як було зазначено вище, перерозподіл кількості таких матеріалів у різних виданнях.

Розглядаючи висвітлення Євромайдану, можемо констатувати, що «Данкор» і «Панорама» дають загалом позитивні або ж аналітичні матеріали про події. Комунальні газети більше замовчують дане явище. Видання «Ваш шанс» займає явно «антимайданівську», проросійську позицію, але не перевищуючи «дози» такої інформації.

Що ж до Інтернет-видань, то тут середній показник – 81% матеріалів із ознаками замовності та цензури (листопад – 31%, вересень – 49%). Тобто збільшення складає 60%. Очевидно, що влада області та осередки Партії Регіонів на повну потужність скористалася даними сайтами, аби оперативно давати інформацію на противагу тій позитивній, що розповсюджується про Євромайдан. Отже, якщо друковані видання все ж зберігають певну повагу до стандартів журналістики та до свого фаху, незалежно від того, приватні це видання чи комунальні, то сайти просто «лягли» під владу й виявили цілковиту заангажованість. Аж до цинізму, коли, наприклад, подається інформація такого змісту: заголовок – «Сумские дети еще не знают, что у них крадут Миколайчика»; текст – «Без всяких предупреждений в центре города Сумы, где дети всегда встречают Святого Николайчика, оппозиция решила поставить свои палатки, забрав праздник у сотни маленьких сумчан…» Варто зазначити, що на площі перед святами розмістилися й намети, і ялинки, і такий-сякий ярмарок, і сцена та атракціони. І немає даних, що хтось постраждав.

Відтак, якщо попереднього місяця експерти констатували, що узагальнений показних сумських ЗМІ щодо розміщення матеріалів із ознаками замовності помітно знизився – з 39 до 28 відсотків, то нині, завдяки сайтам, ситуація інша. Ми маємо у середньому для всіх видів ЗМІ показник 54%. Тобто за місяць кількість означених матеріалів зросла наполовину.

Щодо дотримання стандартів, експерти при максимальній оцінці 6 за кожен матеріал (1 бал за кожний із 6 критеріїв) вивели  такі середні оцінки (від найвищої – до найнижчої):

«Данкор» –            4,54 (листопад – 4,29; вересень – 3,6);

«Сумщина» –         4,36 (листопад – 4,00; вересень – 3,44);

«Ваш шанс» –        4,07 (листопад – 3,93; вересень – 3,6);

«Панорама» –        4,00 (листопад – 4,08; вересень – 2,92);

«Білопільщина» –    4,00 (листопад – 3,87; вересень – 3,67);

«Вперед» –             3,93 (листопад – 3,53; вересень – 3,47);

«Сумиінфо» –         3,79 (листопад – 3, 68; вересень – 3,79);

«XРress» –              3,7 (листопад – 3,89; вересень – 3,74);

Цілком несподівано навіть для експертів у цьому підсумку найзаангажованіші видання виявили найнижчий рівень якості матеріалів. Можливо, випадковість, а, можливо, й справді: за все треба платити – втрачаючи об᾽єктивність, неминуче втратиш і якість?

(Ситуацію щодо дотримання показників стандартів якості можна  побачити на  графіку №2.)

Щодо дотримання окремих стандартів, то на першу позицію у друкованих виданнях вийшла раніше друга точність – 1 бал (листопад – 0,95; вересень – 0,91 бала).  На другому місці достовірність – 0,95 бала (листопад – 0,99; вересень – 0,95). На третій позиції, як і у попередні два місяці, оперативність – 0,81 (листопад – 0,8; вересень – 0,66). Показник відокремлення фактів від коментарів знову  четвертий –  0,75 (листопад – 0,7; вересень – 0,57 бала).

На останніх позиціях стабільно критерій балансу думок – 0,25 (листопад – 0,23;  вересень – 0,11 бала) і критерій повноти наданої інформації – 0,38 (листопад –  0,27; вересень – 0,25 бала). Зауважимо, що ці зазвичай низькі показники у грудні дещо поліпшилися.

Середня оцінка друкованих видань за дотримання критеріїв – 4,15 бала, що вище, ніж у листопаді,  – 3,95 та у вересні – 3,45 бала. Отже, друковані видання щодо дотримання стандартів у грудні спрацювали краще, ніж попереднього місяця.

Графік №2: моніторинг матеріалів на предмет дотримання стандартів - 2013

На сайтах цього місяця на першій позиції раніше друга  достовірність – 0,94 бала (листопад –   0,98).  Точність із оцінкою 0,91 бала змістилася на другу позицію (листопад – 1 бал). На третьому місці, як попереднього місяця, оперативність – 0,89 (листопад – 0,83). На четвертій позиції знову показник відокремлення фактів від коментарів – 0,81 (листопад – 0,80). Завжди невиправдано низька «повнота представлення інформації» зараз оцінена на 0,13 (листопад – 0,15бала). А практично нульовий «баланс думок» «виріс» – до 0,06 бала проти 0,02 у листопаді. Середній бал сайтів за дотримання критеріїв у Інтернет-виданнях – 3,74 (у листопаді – 3,79; у вересні – 3,49 бала).

Відтак, середня для всіх медіа оцінка – 3,95 бала (дещо вище, ніж у листопаді – 3,87 бала).

У листопаді сумські експерти досліджували кримські  медіа. Загальне враження – ніби читаєш видання іншої держави: «Газети аж пахнуть Росією». Звісно, є специфіка Кримської АР, але це все ж автономія в Україні, тому складно сприймаються часом виразна ворожість щодо українства і переважна зневага передусім цитованих посадових осіб до будь-чого українського національного. Втім, таку ж ворожість виявляють герої публікацій і до «свого» Курултаю. Власне,  випади проти того, що не є проросійським, надто явні. «Матеріали просякнуті російським духом», – говорить Володимир Садівничий. Та попри це експерти визнають, що хоча Російської Федерації в Криму й забагато, самі публікації, що є носіями даної позиції, не можна визначити, як замовні. Вони відтворюють кримську ситуацію – і це констатація, як би важко не сприймалася дана інформація «жителями материка».

Помітною є відмінність сумських і кримських сайтів. Якщо сумські просто прогнулися під владу, то кримські  переважно намагаються тримати безсторонню позицію. Щоправда, зазначає експерт Алла Ярова, якість подачі грудневих матеріалів залишає бажати кращого, бо надто часто як «гарячу» інформацію тут подають чиїсь висловлювання. Ті цитати стають основою матеріалу, що навряд чи виправдано, якщо відсутня протилежна позиція.

Моніторинг здійснювала група сумських експертів у складі Алли Ярової, кандидата філологічних наук, проректора Української академії банківської справи та Володимира Садівничого, кандидата наук із соціальних комунікацій, докторанта Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

Критеріями для визначення матеріалів із ознаками замовності та цензури є наступні чинники: 1 – матеріал відстоює або просуває  інтереси однієї сторони; 2 – цілком або майже ідентичний матеріал надрукований  в інших ЗМІ; 3 – експертами є особи, які некомпетентні коментувати подію або процес; 4 – безпідставно акцентується увага лише на позитивних або негативних характеристиках суб’єкта; 5 – матеріал містить елементи, які сприяють реалізації товарів, робіт або послуг одного суб’єкта; 6 – «протокольні» матеріали з заходів чиновників/політиків, в яких відсутня зрозуміла суспільно-важлива новина.

Щодо визначення відповідності стандартам експерти спираються на такі критерії: 1 – баланс думок або ж точок зору (категорія передбачає представлення всіх сторін конфлікту); 2 – оперативність; 3 – достовірність (категорія передбачає наявність посилання на джерела та чітку авторизацію кожної думки); 4 – відокремлення фактів від коментарів (категорія передбачає чітке позначення початку і кінця кожної думки, виключає будь-які журналістські оцінки і міркування); 5 – точність (відповідність кожного поданого факту реальності, точність цитування думок, назв, цифр та інших даних); 6 – повнота представлення фактів чи інформації з проблеми (категорія передбачає  вичерпну подачу ключових фактів за темою; обов’язковою є також наявність якісних бекграундів).

Проект «Моніторинг публікацій у регіональних друкованих ЗМІ для оцінки дотримання стандартів журналістики» виконується міжнародною благодійною організацією «Український освітній центр реформ» за підтримки програми «У-Медіа» міжнародної неурядової організації «Інтерньюз Нетворк».

Просимо взяти до уваги!

Результати моніторингу друкованих засобів масової інформації є оцінювальними судженнями відповідно до статті 47-1 Закону України «Про інформацію» і не мають офіційного характеру.

Наявність ознак порушення журналістських стандартів або ознак прихованої реклами в матеріалі не може розглядатися як доказ отримання редакцією або журналістом майнової чи іншої винагороди за вчинення такого порушення. 

LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

Адреси офісів:
01024, Київ, вул. Академіка Богомольця, 7/14, оф.182
02002, Київ, вул. Микільсько-Слобідська, 2б, 3 під'їзд, 13 поверх, оф. 285.

E-mail: cure@cure.org.ua
Тел/Факс (044) 490-69-88/89/90