УКРАЇНСЬКИЙ ОСВІТНІЙ
ЦЕНТР РЕФОРМ
03.03.2014.

Результати моніторингу ЗМІ: Суми, січень 2014

СУМИ
СІЧЕНЬ-ЛЮТИЙ 2014

У СІЧНІ НА ДОСЛІДЖУВАНИХ СУМСЬКИХ САЙТАХ ПОКАЗНИКИ БАЛАНСУ ДУМОК І ПОВНОТИ ІНФОРМАЦІЇ УПАЛИ ДО НУЛЯ

Сумські експерти дійшли висновку, що у січні бум політичної замовності дещо спав, але водночас знизилася і якість матеріалів, які мають нижчу, ніж досі, відповідність стандартам.

У січні було здійснено моніторинг шести друкованих та двох Інтернет-видань регіону: обласних газет «Данкор», «Сумщина», «Панорама», «Ваш шанс» та районних «Вперед» (Сумський р-н) і «Білопільщина» (Білопільський р-н); сайтів «Сумиінфо» та «XPress» за визначений період з 27 січня до 2 лютого.

Відбірка матеріалів із загального обсягу публікацій проведена у таких числах видань: «Білопільщина»: № 8-10 від 18 січня, №11-13 від 25 січня, №14-16 від 1 лютого; «Ваш шанс»: №5 від 29 січня-5 лютого; «Вперед»: № 2 від 17 січня, №3 від 24 січня, №4 від 31 січня; «Данкор»: № 5 від 29 січня; «Панорама»: № 4 від 22-29 січня, №5 від 29 січня-5 лютого; «Сумщина»: № 2 від 22 січня, № 3 від 29 січня. Також оцінювалися матеріали сайтів: «Сумиінфо» за 27 січня – 2 лютого 2014 року і «XPress» за 27 січня – 2 лютого. Збільшення часових рамок моніторингу газет пов᾽язане з браком необхідного контенту у виданнях за визначений період. Загалом оцінено у друкованих виданнях 122 публікації, в Інтернет-виданнях 47 матеріалів. Всього – 169 журналістських робіт.

Моніторинг мав на меті два завдання. Перше – відстеження наявності матеріалів із ознаками замовності. Тобто експерти мають зробити висновок щодо ознак політичної, комерційної замовності та щодо неналежного маркування. (До останніх  відносяться матеріали з ознаками реклами, марковані іншим чином, ніж словами «реклама» або «на правах реклами»). Друге – визначення відповідності матеріалів стандартам журналістики.

Згідно з висновками експертів щодо наявності матеріалів із ознаками замовності та цензури, їх кількість у січні дещо зменшилася.

У друкованих виданнях на першому місці – 47% матеріалів із відповідними ознаками з числа оглянутих – газета «Вперед». Вона останніми місяцями постійно тримається у трійці «перших», переважно через публікації, що мають ознаку шостої категорії замовності – «протокольні» матеріали з заходів чиновників/політиків, у яких відсутня зрозуміла суспільно-важливої новина. Попереднього моніторингового місяця видання мало показник 40%.

На другому місці з показником 41% газета «Білопільщина». Минулого місяця вона обіймала першу позицію з показником  48%.

Знову третя у списку обласна  газета «Сумщина» – 32% (минулого місяця – 33%). Схоже, листопадове зниження публікацій із ознаками замовності, що перемістило видання на п᾽яту позицію, було не новою редакційною політикою, а випадковістю.

На четвертому місці стабільно газета «Ваш шанс» із показником 24%. Це дещо менше, ніж минулого моніторингового місяця, коли показник був 28% .

П᾽ятою цього разу є газета «Данкор», яка піднялася зі свого традиційно останнього місця. Її показник 13% – проти  7% минулого місяця

І «Панорама» цього разу має найменше матеріалів із ознаками замовності та цензури: як і минулого місяця тут 8%.

Отже, продовжуємо спостерігати «стабільність» у роботі друкованих видань. На перших трьох позиціях комунальні газети. Часом їх публікації, передусім – районних газет, могли б виглядати цілком незаангажовано. Але нав᾽язливе розміщення спеціальних рубрик, що повторюють про соціальні ініціативи президента; постійне нагадування у текстах, що все, що робиться у нас у будь-якій галузі, – результат все тих же ініціатив або щось, що «благословив» голова обласної державної адміністрації, надають матеріалам виразний відтінок цензурованості. До речі, слово «благословив» тут чи й потрібно брати в лапки, адже в газеті «Білопільщина» №11-13 від 25 січня у інформації  «Область відзначила Водохреще» як основне повідомлення йде не власне розповідь про релігійне свято, а те, що з ним привітав людей голова ОДА. Хоча чому не єпископ чи священник, а державний муж, – зрозуміти складно.

Практично постійно слідом за ними йде «Ваш шанс», а далі – з перемінним успіхом – «Данкор» і «Панорама». 

Щодо сайтів. Нагадаємо, у грудні експерти віднесли до матеріалів із ознаками замовності 83% публікацій сайту «XРress» і 79% матеріалів сайту «Сумиінфо». Цього місяця ситуацію навряд чи можна вважати кращою, але дещо менш напруженою.  «XРress» дав 61% публікацій із визначеними ознаками; «Сумиінфо» – 71%, з чим і вийшов на перше місце загалом серед усіх аналізованих ЗМІ.

(Загальний стан розміщення матеріалів із ознаками замовності можна прослідкувати з графіка №1.)

Щодо політичної та комерційної складової матеріалів із ознаками замовності, то політична, як і досі, переважає: у друкованих виданнях маємо 29  матеріалів «політики» (у грудні – 27) і 3 «комерції» (у грудні – 5).  На сайтах відповідно 31 і 0 матеріалів (грудень – 34 і 5).

Стосовно публікацій, що мають неналежне маркування, то вони  розподілилися так: «Білопільщина» – 32% (грудень – 24%),  «Ваш шанс» –  28% (грудень – 32%), «Панорама» – 24% (грудень – 38%), «Сумщина» – 16% (грудень – 11%), «Данкор» і «Вперед»  – 0%.

На сайтах неналежно маркованих матеріалів не виявлено.

Графік №1: моніторинг матеріалів із ознакам замовності та цензури 

Порівнюючи середні показники оглянутих сумських медіа, маємо засвідчити, що  у друкованих виданнях відсоток матеріалів із ознаками замовності та цензури склав 26%, що на 1% менше, ніж у грудні.  Тобто ситуація на загал не змінилася.

Щодо Інтернет-видань, то тут середній показник – 66%, що значно менше, ніж минулого місяця, коли сайти досягли 81% матеріалів із ознаками замовності та цензури. Проте якщо минулого разу сайти збільшили замовний контент на  60%, то цьогомісячне зниження сягає лише 15%.  Досягнуте воно, на думку експертів, не збільшенням числа збалансованих безсторонніх публікацій, а більш скупою подачею так само часто прорегіональних матеріалів. Тобто дається лише факт, без коментаря, без посилання, і це створює певну відстороненість видань від партійних опікунів.

Отже, коливання загальної кількості публікацій із ознаками замовності та цензури продовжується. Якщо, нагадаємо, у листопаді експерти констатували, що узагальнений показних сумських ЗМІ щодо розміщення таких матеріалів помітно знизився – з 39 до 28 відсотків, то грудень, завдяки сайтам, дав «скачок» від 28 до 54 відсотків.  У січні маємо у середньому для всіх видів ЗМІ показник 46% Тобто певний спад – на 8% усе ж є.

 Щодо дотримання стандартів, експерти при максимальній оцінці 6 за кожен матеріал (1 бал за кожний із 6 критеріїв) вивели  такі середні оцінки (від найвищої – до найнижчої):

«Панорама» –          4,13    (грудень – 4,00; листопад – 4,08; вересень – 2,92);

 «Данкор» –            3,88    (грудень – 4,54; листопад – 4,29; вересень – 3,6);

«Білопільщина» –     3,87    (грудень – 4,00; листопад – 3,87; вересень – 3,67);

«Вперед» –             3,87    (грудень – 3,93; листопад – 3,53; вересень – 3,47);

 «Сумщина» –         3,64    (грудень – 4,36; листопад – 4,00; вересень – 3,44);

«XРress» –              3,62    (грудень – 3,7; листопад – 3,89; вересень – 3,74);

«Сумиінфо» –          3,54    (грудень – 3,79; листопад – 3, 68; вересень – 3,79); 

«Ваш шанс» –          3,5      (грудень – 4,07; листопад – 3,93; вересень – 3,6);

(Ситуацію щодо дотримання показників стандартів якості можна  побачити на  графіку №2.)

Щодо дотримання окремих стандартів, то на першу позицію у друкованих виданнях вийшла достовірність – 0,95 (такий бал вона мала і минулого місяця, але займала друге місце). На другому місці точність – 0,90 (минулого місяця – 1). На третю позицію вийшов показник відокремлення фактів від коментарів – 0,80 (минулого місяця – 0,75). Лише четверта цього разу оперативність – 0,79 (минулого місяця – 0,81).

Ще знизилися й без того невисокі  показники балансу думок – 0,15 (минулого місяця – 0,25) і повноти наданої інформації – 0,22 (минулого місяця – 0,38).

Середня оцінка друкованих видань за дотримання критеріїв – 3,81 бала (у грудні –  4,15; у листопаді – 3,95).

На сайтах цього місяця на першій позиції раніше третя оперативність – 0,96 бала (грудень – 0,89).  Другою є  достовірність – як і попереднього місяця 0,94 бала.  На третьому місці точність – 0,87 (у грудні – 0,91). На четвертій позиції вже вкотре показник відокремлення фактів від коментарів – як і у грудні 0,81 бала. І досі невиправдано низькі «повнота представлення інформації», що минулого місяця була оцінена на 0,13, і «баланс думок», оцінений на 0,06 бала, у січні спустилися до нуля. Середній бал сайтів за дотримання критеріїв у Інтернет-виданнях – 3,58 (у грудні – 3,74).

Відтак, середня для всіх медіа оцінка – 3,7 бала. (У грудні –  3,95 бала, у листопаді – 3,87 бала).

Тобто  видання  дещо погіршили показник дотримання стандартів.

Графік №2: моніторинг матеріалів на предмет дотримання стандартів.

У січні сумські експерти досліджували донецькі  медіа. Загальне враження експертів – ніби, здавалося б, парадоксальне, – краще, ніж загалом від сумських видань.

«Сбавляем обороты», «Углепром без ручки» та «Кому выгодно существование убыточных шахт?» (газета «Панорама» від 23–29 січня), створені  на основі звітів Головного управління статистики в Донецькій області, на основі висновків експертів, констатують зниження виробництва в регіоні,  збитковість добування вугілля,  великі суми грошей, що йдуть шахтарям,  економічну кризу. Тобто є враження, що місцева преса показує дійсний стан економіки Донбасу. Впадає в око і низка матеріалів, присвячених прийняттю бюджету на 2014 рік. Головний меседж цих публікацій – соціальна спрямованість обласного, міських та районних бюджетів.

Експерт Володимир Садівничий відзначив окремі матеріали журналістів. Так, скажімо, позитивно сприймається професійний матеріал Олександра Беспьорстова й Аліси Сопової «Что делают дончане на киевском Евромайдане. В епицентре революционный событий есть выходцы из Донецкой области» (газета «Донбасс» від 28 січня). В основі матеріалу – чітке визначення джерел інформації та посилання на них, відсутність журналістських коментарів і пояснень, авторська незаангажованість. З іншого боку, далеко неоднозначно сприймається публікація «Ярлыки и люди» Римми Філь («Донецкие новости» №4 від 30 січня).  «Думки авторки розпливчаті й якось в один бік причесані», – коментує експерт.

Відмінністю від сумських видань є те, що, хоча у донецьких виданнях наявні й однобокі матеріали, скажімо, виключно з думкою влади чи думкою опозиції, на загал у більшості видань вони збалансовані. Тобто одне й те ж видання публікує позиції двох сторін і цим врівноважує загальне сприйняття, – зазначає Алла Ярова. Для сумських видань більш притаманна визначена позиція, скажімо, – за чи проти Майдану.

Моніторинг здійснювала група сумських експертів у складі Алли Ярової, кандидата філологічних наук, проректора Української академії банківської справи та Володимира Садівничого, кандидата наук із соціальних комунікацій, докторанта Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

Критеріями для визначення матеріалів із ознаками замовності та цензури є наступні чинники: 1 – матеріал відстоює або просуває  інтереси однієї сторони; 2 – цілком або майже ідентичний матеріал надрукований  в інших ЗМІ; 3 – експертами є особи, які некомпетентні коментувати подію або процес; 4 – безпідставно акцентується увага лише на позитивних або негативних характеристиках суб’єкта; 5 – матеріал містить елементи, які сприяють реалізації товарів, робіт або послуг одного суб’єкта; 6 – «протокольні» матеріали з заходів чиновників/політиків, в яких відсутня зрозуміла суспільно-важлива новина.

Щодо визначення відповідності стандартам експерти спираються на такі критерії: 1 – баланс думок або ж точок зору (категорія передбачає представлення всіх сторін конфлікту); 2 – оперативність; 3 – достовірність (категорія передбачає наявність посилання на джерела та чітку авторизацію кожної думки); 4 – відокремлення фактів від коментарів (категорія передбачає чітке позначення початку і кінця кожної думки, виключає будь-які журналістські оцінки і міркування); 5 – точність (відповідність кожного поданого факту реальності, точність цитування думок, назв, цифр та інших даних); 6 – повнота представлення фактів чи інформації з проблеми (категорія передбачає  вичерпну подачу ключових фактів за темою; обов’язковою є також наявність якісних бекграундів).

Проект «Моніторинг публікацій у регіональних друкованих ЗМІ для оцінки дотримання стандартів журналістики» виконується міжнародною благодійною організацією «Український освітній центр реформ» за підтримки програми «У-Медіа» міжнародної неурядової організації «Інтерньюз Нетворк».

 Просимо взяти до уваги!

Результати моніторингу друкованих засобів масової інформації є оцінювальними судженнями відповідно до статті 47-1 Закону України «Про інформацію» і не мають офіційного характеру.

Наявність ознак порушення журналістських стандартів або ознак прихованої реклами в матеріалі не може розглядатися як доказ отримання редакцією або журналістом майнової чи іншої винагороди за вчинення такого порушення. 

LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

Адреси офісів:
01024, Київ, вул. Академіка Богомольця, 7/14, оф.182
02002, Київ, вул. Микільсько-Слобідська, 2б, 3 під'їзд, 13 поверх, оф. 285.

E-mail: cure@cure.org.ua
Тел/Факс (044) 490-69-88/89/90