УКРАЇНСЬКИЙ ОСВІТНІЙ
ЦЕНТР РЕФОРМ
13.01.2014.

Результати моніторингу ЗМІ: Суми, листопад 2013

СУМИ
ЛИСТОПАД 2013

У ЛИCТОПАДІ У СУМСЬКИХ ЗМІ ЗМЕНШИЛАСЯ КІЛЬКІСТЬ МАТЕРІАЛІВ ІЗ ОЗНАКАМИ ЗАМОВНОСТІ ТА ЦЕНЗУРИ І ВИРАЗНО ПОЛІПШИЛАСЯ ЯКІСТЬ ЗАГАЛЬНОГО КОНТЕНТУ

Сумські експерти звернули увагу на різке зниження матеріалів із ознаками замовності у комунальній «Сумщині», а причиною цього вважають знайдений шлях – вкладку Інформаційний додаток «Сумщина офіційна».

У листопаді було здійснено моніторинг шести друкованих та двох Інтернет-видань регіону: обласних газет «Данкор», «Сумщина», «Панорама», «Ваш шанс» та районних «Вперед» (Сумський р-н) і «Білопільщина» (Білопільський р-н); сайтів «Сумиінфо» та «XPress» за визначений період з 18 до 24 листопада.

Відбірка матеріалів із загального обсягу публікацій проведена у таких числах видань: «Білопільщина»: № 145-147 від 16 листопада, №148-150  від 23 листопада; «Ваш шанс»: №47 від 20-27 листопада; «Вперед»: № 43 від 8 листопада, № 44 від 15 листопада, №45 від 22 листопада; «Данкор»: № 47 від 20 листопада; «Панорама»: № 47 від 20-27 листопада; «Сумщина»: № 46 від 20 листопада. Також оцінювалися матеріали сайтів: «Сумиінфо» за 18-24 листопада і «XPress» – за 14-24 листопада. Збільшення часових рамок моніторингу районних газет та одного з сайтів пов᾽язане з браком необхідного контенту у виданнях за визначений період. Загалом оцінено в друкованих виданнях 126 публікацій, у Інтернет-виданнях 45 матеріалів. Всього – 171 журналістська робота.

Моніторинг мав на меті два завдання. Перше – відстеження наявності матеріалів із ознаками замовності. Тобто експерти мають зробити висновок щодо ознак політичної, комерційної замовності та щодо неналежного маркування. (До останніх  відносяться матеріали з ознаками реклами, марковані іншим чином, ніж словами «реклама» або «на правах реклами»). Друге – визначення відповідності матеріалів стандартам журналістики.

Згідно з висновками експертів щодо наявності матеріалів із ознаками замовності та цензури, їх кількість помітно зменшилася.

У друкованих виданнях за кількістю таких матеріалів  на першому місці гезета «Вперед»  – 41% (вересень – 42%, липень – 25%, червень – 39%).

На другому місці з показником 40% газета «Ваш шанс». Два попередні місяці вона утримувала   четверте місце (вересень –  28% , липень  –  22%,  червень – 28%).

Третю позицію з помітним відривом займає районна газета «Білопільщина» – 24% . Нагадаємо, попереднього місця вона була першою і мала показник у вересні – 43% замовних матеріалів із числа оглянутих  (у липні –  29%, у червні –  41%).

Четвертою є газета «Панорама» – 16% . Нагадаємо: останніми місяцями, згідно з моніторингом, газета давала стабільну кількість матеріалів із ознаками замовності в межах 0-13%.

Вперше за тривалий час моніторингу на п᾽яту позицію спустилася газета «Сумщина» – 13%.  У вересні тут, за даними сумських експертів, було 37%, у липні – 32%, у червні – 50%. Причина такого феномену, на думку експертів, пов᾽язана  зі зміною редактора, а відповідно – переформатуванням видання. Зокрема, як позитивний момент, хочемо відзначити появу інформаційного додатку до газети «Сумщина офіційна» – вкладки, що взяла на себе висвітлення діяльності органів влади й, по суті, виокремила матеріали даного спрямування. Також звертає на себе увагу змінена політика щодо тематики: тут з᾽явилося більше «читабельних» матеріалів. Лишається тільки сподіватися, щоб зазначені зміни не пов᾽язані виключно з передплатним періодом.

Як і завжди, на останній сходинці газета «Данкор» – 11% (у вересні тут було 6%, у липні –  6%, у червні – 19%, у квітні – 0% матеріалів із ознаками замовності та цензури).

Щодо кількості матеріалів із ознаками замовності  на сайтах. У листопаді «XРress» вмістив 26% матеріалів із ознаками замовності (вересень –  65%, липень – 50%, червень – 78%). «Сумиінфо» має показник 36% (вересень – 33%, липень – 50%, червень – 35%).

(Загальний стан розміщення матеріалів із ознаками замовності можна прослідкувати з графіка №1.)

Щодо політичної та комерційної складової матеріалів із ознаками замовності, то політична, як і досі, домінує: у друкованих виданнях маємо 22  матеріали «політики» (у вересні – 32, липні – 24, червні – 29) і  9 – «комерції» (у вересні – 4, липні – 3, червні – 9).  На сайтах відповідно 14 і 0 матеріалів (вересень – 16 і 7, липень –  17 і 5, червень – 16 і 10).

Стосовно матеріалів, що мають неналежне маркування, то вони  розподілилися так: «Білопільщина» – 36%,  «Панорама» – 32%, «Ваш шанс» –  16%, «Данкор» – 11%.  «Сумщина» і  «Вперед»  у листопаді не мають неналежно маркованих матеріалів.

На сайтах неналежно маркованих матеріалів не виявлено на «Сумиінфо». «XРress» має 17% таких публікацій.

Графік №1: моніторинг матеріалів із ознакам замовності та цензури - 2013

Порівнюючи середні показники оглянутих сумських медіа, маємо засвідчити, що  у друкованих виданнях відсоток матеріалів із ознаками замовності та цензури склав 25%, що на 4% менше, ніж минулого місяця (29%) . У Інтернет-виданнях середній показник складає 31% (у вересні – 49%). Узагальнений показних сумських ЗМІ помітно знизився – з 39 до 28 відсотків.

Зазначимо, що не спадає активність медіа-клубу «На власний погляд», який продовжує просувати політиків у місцеві видання. Переважно це – представники КПУ чи ПР. Частою гостею медіа-клубу є Наталія Королевська.

Щодо дотримання стандартів, експерти при максимальній оцінці 6 за кожен матеріал (1 бал за кожний із 6 критеріїв) вивели  такі середні оцінки (від найвищої – до найнижчої):

 «Данкор» –           4,29 (вересень – 3,6; липень – 4,31; червень – 4,29;  квітень і березень – 4,4);

 «Панорама» –       4,08 (вересень – 2,92; липень – 3,8; червень – 3,86; квітень – 3,5;   березень – 3,4);

 «Сумщина» –         4,00 (вересень – 3,44; липень – 2,6; червень – 3,36; квітень – 3,13;  березень – 3,6);

 «Ваш шанс» –        3,93 (вересень – 3,6; липень – 3,73; червень –  4,0; квітень – 3,19;  березень – 3,75);

 «XРress» –             3,89 (вересень – 3,74; липень – 3,85; червень – 3,48; квітень – 3,39; березень – 3,81);

 «Білопільщина» –   3,87 (вересень – 3,67; липень – 2,69; червень – 3,31; квітень – 3,94;  березень – 3,93);

 «Сумиінфо» –       3, 68 (вересень – 3,79; липень – 3,14; червень – 3,74;  квітень – 3,38; березень – 3,86);

 «Вперед» –           3,53 (вересень – 3,47; липень – 3,53; червень –  3,21;  квітень – 3,22; березень – 3,33);

Як бачимо, «Данкор» знову лідирує. Виразно поліпшили рівень листопадові «Панорама» та «Сумщина», «Білопільщина», «Сумиінфо» та «Вперед» – на нижній позиціях.  (Ситуацію щодо дотримання показників дотримання стандартів якості можна  побачити на  графіку №2.)

Графік №2: моніторинг матеріалів на предмет дотримання стандартів - 2013

Щодо дотримання окремих стандартів, то на першій позиції у друкованих виданнях, як і минулого дослідження, достовірність – 0,99 бала (вересень – 0,95). На другому місці знову  точність – 0,95 (вересень – 0,91 бала). На третій позиції, як і у вересні, оперативність – 0,81 (було 0,66). Показник відокремлення фактів від коментарів знову  четвертий –  0,7 (вересень – 0,57 бала). (Нагадаємо: максимальний бал за критерієм – одиниця). 

На останніх позиціях стабільно критерій балансу думок – 0,23  бала (вересень – 0,11; липень – 0,16; червень – 0,27) і критерій повноти наданої інформації – 0,27 бала (вересень – 0,25; липень – 0,23; червень – 0,18).

Як бачимо, показники за всіма категоріями цього місяця показують зростання – поліпшення якості матеріалів. Середня оцінка друкованих видань за дотримання критеріїв – 3,95, що помітно вище, ніж у вересні – 3,45 бала (у липні – 3,45; у червні – 3,67 бала).

На сайтах цього місяця на першій позиції, як і напередодні, точність, яка досягла найвищого показника – 1 балу. Достовірність друга  – 0,98 бала.  На третє місце  з четвертого піднялася оперативність – 0,83. І, побувши три місяці третім, на четверту позицію спустився показник відокремлення фактів від коментарів – 0,80. Незрівнянні до попередніх критеріїв за балами повнота представлення інформації, оцінена на 0,15бала, та баланс думок – 0,02 бала. Середній бал сайтів за дотримання критеріїв – 3,79 (у вересні – 3,49 бала).

Відтак, середня для всіх медіа оцінка – 3,87 бала, що помітно ліпше, ніж у вересні –  3,47 бала. Нагадаємо, у липні цей показник становив 3,47; у червні 3,58; у квітні – 3,47.

У листопаді сумські експерти досліджували львівські медіа.  «Впадає в око значна кількість матеріалів про народного депутата Фаріон, зокрема про те, чи була вона членом КПРС, – підсумовує Володимир Садівничий. – Особисто я не сприймаю це як джинсу, оскільки висловлювання самої Фаріон привернули увагу значної кількості реципієнтів України, а Львова й поготів, до перебування депутатки в лавах КПРС. Значна кількість матеріалів цієї теми саме увагою реципієнтів і пояснюється. 

Привертає увагу досить оперативне реагування сайту ZAXID.NET на «Євромайданівські» події. Плюсом цих матеріалів є широке розкриття теми: в кожній публікації подано чимало підкастів».

Дещо змінився характер «джинсових» матеріалів, вважає Алла Ярова, – вони стали більш присвячені політиці євроінтеграції, хоча це, втім, притаманне не лише Львову. Показовим експерт вважає те, що у львівських ЗМІ, порівняно до сумських, більше дослідницьких матеріалів, що само по собі спонукає до дотримання стандартів їх виконання:.

Моніторинг здійснювала група сумських експертів у складі Алли Ярової, кандидата філологічних наук, проректора Української академії банківської справи та Володимира Садівничого, кандидата наук із соціальних комунікацій, докторанта Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

Критеріями для визначення матеріалів із ознаками замовності та цензури є наступні чинники: 1 – матеріал відстоює або просуває  інтереси однієї сторони; 2 – цілком або майже ідентичний матеріал надрукований  в інших ЗМІ; 3 – експертами є особи, які некомпетентні коментувати подію або процес; 4 – безпідставно акцентується увага лише на позитивних або негативних характеристиках суб’єкта; 5 – матеріал містить елементи, які сприяють реалізації товарів, робіт або послуг одного суб’єкта; 6 – «протокольні» матеріали з заходів чиновників/політиків, в яких відсутня зрозуміла суспільно-важлива новина.

Щодо визначення відповідності стандартам експерти спираються на такі критерії: 1 – баланс думок або ж точок зору (категорія передбачає представлення всіх сторін конфлікту); 2 – оперативність; 3 – достовірність (категорія передбачає наявність посилання на джерела та чітку авторизацію кожної думки); 4 – відокремлення фактів від коментарів (категорія передбачає чітке позначення початку і кінця кожної думки, виключає будь-які журналістські оцінки і міркування); 5 – точність (відповідність кожного поданого факту реальності, точність цитування думок, назв, цифр та інших даних); 6 – повнота представлення фактів чи інформації з проблеми (категорія передбачає  вичерпну подачу ключових фактів за темою; обов’язковою є також наявність якісних бекграундів).

Проект «Моніторинг публікацій у регіональних друкованих ЗМІ для оцінки дотримання стандартів журналістики» виконується міжнародною благодійною організацією «Український освітній центр реформ» за підтримки програми «У-Медіа» міжнародної неурядової організації «Інтерньюз Нетворк».

Просимо взяти до уваги!

Результати моніторингу друкованих засобів масової інформації є оцінними судженнями відповідно до статті 47-1 Закону України «Про інформацію» і не мають офіційного характеру.

Наявність ознак порушення журналістських стандартів або ознак прихованої реклами в матеріалі не може розглядатися як доказ отримання редакцією або журналістом майнової чи іншої винагороди за вчинення такого порушення. 

LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

Адреси офісів:
01024, Київ, вул. Академіка Богомольця, 7/14, оф.182
02002, Київ, вул. Микільсько-Слобідська, 2б, 3 під'їзд, 13 поверх, оф. 285.

E-mail: cure@cure.org.ua
Тел/Факс (044) 490-69-88/89/90