УКРАЇНСЬКИЙ ОСВІТНІЙ
ЦЕНТР РЕФОРМ
19.11.2012.

Результати моніторингу ЗМІ: Суми, жовтень 2012

СУМИ
ЖОВТЕНЬ 2012

У жовтні  було здійснено моніторинг шести друкованих та двох Інтернет-видань регіону: обласних газет «Данкор», «Сумщина», «Панорама», «Ваш шанс» та районних «Вперед» (Сумський р-н) і «Білопільщина» (Білопільський р-н); сайтів «Сумиінфо» та «Всі Суми». Була проведена відбірка матеріалів із загального обсягу публікацій у таких числах видань: «Білопільщина»: №129-134 від 6 жовтня; «Ваш шанс»: №40 від 3-10 жовтня; «Вперед»: № 41-42  від 5 жовтня, № 39 від 21 вересня; «Данкор»: №39 від 26 вересня, № 40 від 3 жовтня; «Панорама»: № 41 від 3-10 жовтня; «Сумщина»: № 98 від 3 жовтня. Також оцінювалися матеріали сайтів у термін із 1 до 7 жовтня. Загалом оцінено в друкованих виданнях 120 публікації, у Інтернет-виданнях 43 матеріали. Всього – 163 журналістські роботи.
Моніторинг мав на меті два завдання. Перше – відстеження наявності матеріалів із ознаками замовності. Тобто експерти мають зробити висновок щодо ознак політичної, комерційної замовності та щодо неналежного маркування. (До останніх  відносяться матеріали з ознаками реклами, марковані іншим чином, ніж словами «реклама» або «на правах реклами»). Друге – визначення відповідності матеріалів стандартам журналістики.
Згідно з висновками експертів щодо наявності замовних матеріалів, дослідження засвідчило, що серед друкованих видань  найбільше матеріалів із ознаками замовності вже традиційно містять газети «Сумщина» і «Білопільщина»: 61,9% та 61,11% від оглянутих.
Третьою за кількістю розміщення матеріалів із ознаками замовності є, як і у попередні три місяці, газета «Ваш шанс» – 40 % від оглянутих. Четверту позицію займає газета «Панорама», яка у вересні розмістила найменше матеріалів із ознаками замовності. Зараз це 25% від оглянутих. На п᾽ятій сходинці, як і попереднього місяця,  газета «Вперед» – 20% матеріалів із ознаками замовності. Останню позицію зайняла газета «Данкор» – 14,29 %.
Підсумовуючи жовтень, зазначимо: серед друкованих видань незначною мірою – менш, ніж на 5% «Сумщина» та  на 3,1% «Данкор» зменшили кількість замовних матеріалів. Інші видання не витримали спокус останнього передвиборчого місяця й підвищили рівень розміщення матеріалів із ознаками замовності.
Щодо кількості матеріалів із ознаками замовності  на сайтах. Вони підпали під ту ж тенденцію, що й друковані видання. Так, сайт «Сумиінфо» дав показник 68,18%. На сайті «Всі Суми», де  відсоток  матеріалів із ознаками замовності впродовж тривалого часу стабільно становив  4,76%, у жовтні розміщено 42,86% матеріалів даної категорії.
Загальний стан розміщення матеріалів із ознаками замовності можна прослідкувати з наступного графіка.
Стосовно матеріалів, які мають неналежне маркування, то вони  розміщені таким чином: «Вперед» – 30%, «Данкор» – 28,57%, «Панорама» – 25%, «Сумщина» – 23,81%, «Ваш шанс» – 20%, «Білопільщина» – 16,67%, «Всі Суми» – 9,52%, «Сумиінфо» – 0. 
Загалом варто відзначити, що протягом двох останніх передвиборних місяців більшість видань почали вживати передбачені законом позначки замовних матеріалів. У той же час бачимо залежність між показниками замовних та неналежно маркованих матеріалів: збільшення одних переважно відбувається за рахунок зменшення інших.
Щодо дотримання стандартів, експерти при максимальній оцінці 6 за кожен матеріал (1 бал за кожний із 6 критеріїв) вивели  такі середні оцінки за матеріал  (від найвищої – до найнижчої у липні): 

ЗМІ

жовтень

вересень

серпень

липень

червень

травень

квітень

березень

лютий

«Данкор»

4,00

4,00

4,53

4,44     

4,25   

4,22   

4,8    

4,5    

4,33

«Панорама»

3,60

3,20

3,56

3,27     

3,6   

3,95  

2,72  

3,64

3,46

«Всі Суми»

3,58

3,19

2,9

3,38     

3,48  

3,57  

3,32  

3,76   

2,90

«Вперед»

3,43

3,44

3,93

3,5       

4,13 

3,29  

2,14  

3,62   

2,73

«Сумиінфо»

3,41

3,62

3,43

3,52    

2,86  

2,7    

2,62   

2,52   

2,52

«Білопільщина»

3,27

3,53

3,11

3,25

3,13  

2,62  

3,87   

3,69  

2,69

«Сумщина»

2,88

2,83

2,5

3,33    

3,18   

3,94  

3,2    

3,56   

3,29

«Ваш шанс»

2,44

3,07

3,29

3,83    

3,92  

3,5    

4,77   

2,71  

3,24

Щодо дотримання окремих стандартів, то на першу позицію в друкованих виданнях, як і минулі місяці, вийшла  точність – 0,89; на другій позиції знову достовірність  – 0,86 бала;  На третій – оперативність – 0,83 бала.  
Цього місяця найкритичніша ситуація з критерієм повноти наданої інформації  – 0,16 бала (у вересні тут було 0,29 бала, у серпні – 0,45). Показник балансу думок – 0,17 бала (у вересні – 0,15, у серпні  0,18 бала). Дещо вирівнявся показник критерію відокремлення фактів від коментарів – 0,36 бала (у вересні – 0,27 бала, у серпні – 0,35).
На сайтах цього місяця першість займає точність – 0,98 бала. Другу позицію поділили  оперативність і достовірність – відповідно 0,92 та 0,90 бала. Відокремлення фактів від коментарів – 0,59 бала. І найгірша ситуація традиційно з балансом думок і повнотою представлення інформації – 0,03 та 0,08 бала. Навіть порівняно до попереднього місяця, коли ці критерії отримали лише по 0,1 бала, показник знизився.  
Якщо взяти середню оцінку для всіх медіа, що оглядалися, то бал за дотримання стандартів порівняно до попереднього місяця знову знизився й становить 3,33 бала (вересень – 3,36; серпень –  3,41; липень – 3,57).
Моніторинг здійснювала група сумських експертів у складі Алли Ярової, кандидата філологічних наук, проректора Української академії банківської справи та Володимира Садівничого, кандидата наук із соціальних комунікацій, докторанта Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 
Критеріями для визначення матеріалів із ознаками замовності та цензури є наступні чинники: 1 – матеріал відстоює або просуває  інтереси однієї сторони; 2 – цілком або майже ідентичний матеріал надрукований  в інших ЗМІ; 3 – експертами є особи, які некомпетентні коментувати подію або процес; 4 – безпідставно акцентується увага лише на позитивних або негативних характеристиках суб’єкта; 5 – матеріал містить елементи, які сприяють реалізації товарів, робіт або послуг одного суб’єкта; 6 – «протокольні» матеріали з заходів чиновників/політиків, в яких відсутня зрозуміла суспільно-важлива новина.
Щодо визначення відповідності стандартам експерти спираються на такі критерії: 1 – баланс думок або ж точок зору (категорія передбачає представлення всіх сторін конфлікту); 2 – оперативність; 3 – достовірність (категорія передбачає наявність посилання на джерела та чітку авторизацію кожної думки); 4 – відокремлення фактів від коментарів (категорія передбачає чітке позначення початку і кінця кожної думки, виключає будь-які журналістські оцінки і міркування); 5 – точність (відповідність кожного поданого факту реальності, точність цитування думок, назв, цифр та інших даних); 6 – повнота представлення фактів чи інформації з проблеми (категорія передбачає  вичерпну подачу ключових фактів за темою; обов’язковою є також наявність якісних бекграундів).

Проект «Моніторинг публікацій у регіональних друкованих ЗМІ для оцінки дотримання стандартів журналістики» виконується міжнародною благодійною організацією «Український освітній центр реформ» за підтримки програми «У-Медіа» міжнародної неурядової організації «Інтерньюз Нетворк».
Просимо взяти до уваги
Результати моніторингу друкованих засобів масової інформації є оцінними судженнями відповідно до статті 47-1 Закону України «Про інформацію» і не мають офіційного характеру.
Наявність ознак порушення журналістських стандартів або ознак прихованої реклами в матеріалі не може розглядатися як доказ отримання редакцією або журналістом майнової чи іншої винагороди за вчинення такого порушення. 

LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

Адреси офісів:
01024, Київ, вул. Академіка Богомольця, 7/14, оф.182
02002, Київ, вул. Микільсько-Слобідська, 2б, 3 під'їзд, 13 поверх, оф. 285.

E-mail: cure@cure.org.ua
Тел/Факс (044) 490-69-88/89/90