УКРАЇНСЬКИЙ ОСВІТНІЙ
ЦЕНТР РЕФОРМ
16.10.2012.

Результати моніторингу ЗМІ: Суми, вересень 2012

СУМИ
ВЕРЕСЕНЬ 2012

У вересні  було здійснено моніторинг шести друкованих та двох Інтернет-видань регіону: обласних газет «Данкор», «Сумщина», «Панорама», «Ваш шанс» та районних «Вперед» (Сумський р-н) і «Білопільщина» (Білопільський р-н); сайтів «Сумиінфо» та «Всі Суми».
Була проведена відбірка матеріалів із загального обсягу публікацій у таких числах видань: «Білопільщина»: №118-120 від 15 вересня, №121-124; «Ваш шанс»: №38 від 19-26 вересня; «Вперед»: № 38 від 14 вересня, № 39 від 21 вересня; «Данкор»: № 37 від 12 вересня, №38 від 19 вересня; «Панорама»: № 39 від 19-26 вересня; «Сумщина»: № 95 від 19 вересня. Також оцінювалися матеріали сайтів у термін із 17 до 24 вересня. Загалом оцінено в друкованих виданнях 123 публікації, у Інтернет-виданнях 42 матеріали. Всього – 165 журналістських робіт.
Моніторинг мав на меті два завдання. Перше – відстеження наявності матеріалів із ознаками замовності. Тобто експерти мають зробити висновок щодо ознак політичної, комерційної замовності та щодо неналежного маркування. (До останніх  відносяться матеріали з ознаками реклами, марковані іншим чином, ніж словами «реклама» або «на правах реклами»). Друге – визначення відповідності матеріалів стандартам журналістики.
Згідно з висновками експертів щодо наявності замовних матеріалів, дослідження засвідчило, що серед друкованих видань, як і попереднього місяця, найбільше матеріалів із ознаками замовності містять газети «Сумщина» і «Білопільщина», які лише помінялися місцями: у серпні першість займала «Білопільщина» – 66,67%, на другій позиції була «Сумщина» –  52,94% від розглянутого контенту. У вересні «Сумщина» має 66,67% матеріалів із ознаками замовності, «Білопільщина» – 60,87% від оглянутих публікацій.
Варто зазначити, що напередодні в спілкуванні з приводу результатів нашого моніторингу редактор газети «Сумщина» запевнив, що газета почала ретельну увагу приділяти питанню замовних матеріалів і всі вони тим чи іншим чином маркуються. Справді, у попередніх числах газети більшість матеріалів ішли хай і з неналежним, але маркуванням. Саме те число газети, що вийшло моніторингового тижня, не містило жодного матеріалу з будь-яким маркуванням, відтак, газета стала першою за кількістю матеріалів з ознаками замовності. У особистій розмові з Романом Петренком, редактором «Сумщини» з᾽ясувалося, що ця помилка є «суто технічною», редактор просто не прослідкував, аби матеріали були позначені. І в наступному числі газети дійсно з᾽явилося повідомлення, що в попередньому номері ряд вказаних матеріалів слід сприймати, як замовні. Втім, число з вибаченнями не потрапляє в часовий відрізок нашого моніторингу, отож, ми, як, певно ж,  і ряд читачів газети, не можемо враховувати надруковану навздогін поправку. Водночас даний приклад є показовим: у редакції немає традиції позначення замовних матеріалів, відсутня культура дотримання стандартів, і новому керівництву, яке декларує наміри дотримання стандартів, доведеться наполегливо над цим працювати.
Третьою за кількістю розміщення матеріалів із ознаками замовності є, як і у попередні два місяці, газета «Ваш шанс» – 36,36% (у серпні – 27,27%) від оглянутих. 
Четверту позицію, як і у серпні,  зайняла газета «Данкор» – 17,39 % (у серпні – 23,53%) матеріалів із ознаками замовності від загальної кількості оглянутих.
На п᾽ятій сходинці газета «Вперед» – 12,5%, хоча попереднього місяця видання показало 0% матеріалів із ознаками замовності.
Останню позицію за кількістю матеріалів із ознаками замовності займає газета «Панорама» – 9, 52% (у серпні – 20%) матеріалів із ознаками замовності. Протягом останніх трьох місяців оглянуті числа видання стабільно показують один із найнижчих рівнів розміщення матеріалів із ознаками замовності. 
Щодо кількості матеріалів із ознаками замовності  на сайтах. Сайт «Сумиінфо» дав показник 28,57% (у серпні – 38,1% матеріалів). Ми ніби спостерігаємо пониження, проте більш помітною стала вже раніше визначена тенденція: сайт працює не як заявлений новинний портал, а саме як видання влади та Партії регіонів. Це засвідчує не лише дотримання чи недотримання стандартів, а й підбір тематики матеріалів, замовчування фактів, незручних для влади і владної партії та випинання фактів, які створюють їх позитивний імідж. Тому Інтернет-видання наразі діє переважно не як ЗМІ, а як ПР-канал. На сайті «Всі Суми» відсоток  матеріалів із ознаками замовності стабільно становить  4,76%.
Загальний стан розміщення матеріалів із ознаками замовності можна прослідкувати з наступного графіка.
Стосовно матеріалів, які мають неналежне маркування, то вони  розміщені таким чином: «Білопільщина» – 34,78%, «Ваш шанс» – 31,82%, «Панорама» – 28,57%, «Данкор» – 21,74%. У газеті «Вперед» таких матеріалів немає, оскільки вона почала застосовувати належне маркування: «політична реклама», «реклама». Загалом більшість видань почали вживати дані позначення. З᾽явилися матеріали із неналежним маркуванням, але більш виразним, ніж маленька літера «Р» чи незрозумілі інші літери. Так, бачимо позначки «політична агітація», «PR». За рахунок цього матеріали із ознакою замовності не є такими масовими, як могли б бути. 
Щодо дотримання стандартів, експерти при максимальній оцінці 6 за кожен матеріал (1 бал за кожний із 6 критеріїв) вивели  такі середні оцінки за матеріал  (від найвищої – до найнижчої у липні): 

 

вересень

серпень

липень

червень

травень

квітень

березень

лютий

«Данкор»

4,00

4,53

4,44

4,25

4,22

4,8

4,5

4,33

«Сумиінфо»

3,62

3,43

3,52

2,86

2,7

2,62

2,52

2,52

«Білопільщина»

3,53

3,11

3,25

3,13

2,62

3,87

3,69

2,69

«Вперед»

3,44

3,93

3,5

4,13

3,29

2,14

3,62

2,73

«Панорама»

3,20

3,56

3,27

3,6

3,95

2,72

3,64

3,46

«Всі Суми»

3,19

2,9

3,38

3,48

3,57

3,32

3,76

2,90

«Ваш шанс»

3,07

3,29

3,83

3,92

3,5

4,77

2,71

3,24

«Сумщина»

2,83

2,5

3,33

3,18

3,94

3,2

3,56

3,29

Відтак, хоча газета «Данкор» знизила рівень стандартів, та залишається на першій позиції. На другу позицію несподівано вийшов сайт «Сумиінфо».
Щодо дотримання окремих стандартів, то на першу позицію в друкованих виданнях, як і минулі місяці, вийшла  точність – 1 бал; на другій позиції знову достовірність  – 0,92 бала;  На третій – оперативність – 0,71 бала.  
Як і раніше, найкритичніша ситуація з балансом думок – 0,15 бала – ще менше, ніж попереднього місяця (0,18). Так само знизився показник критерію відокремлення фактів від коментарів – 0,27 бала (у серпні – 0,35). Повноту інформації витримано  на 0,29 бала (у серпні – 0,45. Тобто ці три важливі показники явно погіршилися.
На сайтах цього місяця першість займає точність – 0,95 бала. Другу позицію поділили  оперативність і достовірність – по 0,88 бала. На третій позиції відокремлення фактів від коментарів – 0,5 бала. І найгірша ситуація з балансом думок і повнотою представлення інформації – по 0,1 бала.
Якщо взяти середню оцінку для всіх медіа, що оглядалися, то бал за дотримання стандартів порівняно до попереднього місяця знову знизився й становить 3,36 бала (серпень –  3,41, липень – 3,57).
Моніторинг здійснювала група сумських експертів у складі Алли Ярової, кандидата філологічних наук, проректора Української академії банківської справи та Володимира Садівничого, кандидата наук із соціальних комунікацій, докторанта Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 
Критеріями для визначення матеріалів із ознаками замовності та цензури є наступні чинники: 1 – матеріал відстоює або просуває  інтереси однієї сторони; 2 – цілком або майже ідентичний матеріал надрукований  в інших ЗМІ; 3 – експертами є особи, які некомпетентні коментувати подію або процес; 4 – безпідставно акцентується увага лише на позитивних або негативних характеристиках суб’єкта; 5 – матеріал містить елементи, які сприяють реалізації товарів, робіт або послуг одного суб’єкта; 6 – «протокольні» матеріали з заходів чиновників/політиків, в яких відсутня зрозуміла суспільно-важлива новина.
Щодо визначення відповідності стандартам експерти спираються на такі критерії: 1 – баланс думок або ж точок зору (категорія передбачає представлення всіх сторін конфлікту); 2 – оперативність; 3 – достовірність (категорія передбачає наявність посилання на джерела та чітку авторизацію кожної думки); 4 – відокремлення фактів від коментарів (категорія передбачає чітке позначення початку і кінця кожної думки, виключає будь-які журналістські оцінки і міркування); 5 – точність (відповідність кожного поданого факту реальності, точність цитування думок, назв, цифр та інших даних); 6 – повнота представлення фактів чи інформації з проблеми (категорія передбачає  вичерпну подачу ключових фактів за темою; обов’язковою є також наявність якісних бекграундів).
Проект «Моніторинг публікацій у регіональних друкованих ЗМІ для оцінки дотримання стандартів журналістики» виконується міжнародною благодійною організацією «Український освітній центр реформ» за підтримки програми «У-Медіа» міжнародної неурядової організації «Інтерньюз Нетворк».

 Просимо взяти до уваги!

Результати моніторингу друкованих засобів масової інформації є оцінними судженнями відповідно до статті 47-1 Закону України «Про інформацію» і не мають офіційного характеру.
Наявність ознак порушення журналістських стандартів або ознак прихованої реклами в матеріалі не може розглядатися як доказ отримання редакцією або журналістом майнової чи іншої винагороди за вчинення такого порушення. 

LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

Адреси офісів:
01024, Київ, вул. Академіка Богомольця, 7/14, оф.182
02002, Київ, вул. Микільсько-Слобідська, 2б, 3 під'їзд, 13 поверх, оф. 285.

E-mail: cure@cure.org.ua
Тел/Факс (044) 490-69-88/89/90